HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 00.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZGR   NEPTUN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZGR DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 940A 14-04-11 04-05-11
 
IMO-nummer 8516213 Kontrolnummer H 1710
 
Fiskeskib 15-12-10
Navn NEPTUN 3931A 13-12-13 30-01-14
(Tidligere NIMBER 940A 14-04-11 04-05-11 )
 
Hjemsted GRENÅ 3931A 13-12-13 30-01-14
(Tidligere SKAGEN 940A 14-04-11 04-05-11 )
 
 
BT 747         NT 294         29-09-11
(BT 535         NT 160         01-04-11 )
 
Længde 43,96 m        Bredde 9,60 m        Dybde 6,70 m         Længde overalt 48,85 m          29-09-11
(Længde 36,51 m        Bredde 9,60 m        Dybde 6,70 m          01-04-11 )
 
 
Byggenr 179, År 1987 Ved Johs. Kristensen Skibsbyggeri A/S
    Hvide Sande Danmark
Ukendt skibstype
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 30-01-14
Distrikt Århus
Havnekendingsnummer AS 202
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-05-11 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 202 )
 
Indført fra Sverige
som NIMBER af Fiskebäck
med udenlandsk register i Sverige
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: EU-selskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Odeskar Fiskeri A/S
Djurslandskajen 2, 8500 Grenaa
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 1563 16-07-13 16-07-13
af dato 16-07-13
Sælger
  Gifico ApS, 9990 Skagen
Køber
  Odeskar Fiskeri A/S, 8500 Grenaa
 
(1 Køpebrev 982 19-04-11 04-05-11 )
( af dato 28-03-11 )
( Sælger: Fiskeri AB Nimber, Sverige )
( Køber )
(   Gifico ApS, 9990 Skagen )
 
 
 
Panterettigheder
2 Skadesløsbrev påtegn 32.900.000,00  DKK
Swedbank AB (publ)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Skadesløsbrev 1562 16-07-13
Pantesum    25.800.000,00  DKK
Debitor
  Odeskar Fiskeri A/S
Kreditor
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, 475 22 Öckerö, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
2 Skadesløsbrev påtegn 2275 07-12-17
Pantesum    32.900.000,00  DKK
 
 
(1 Ejerpantebrev 2266 23-09-11 )
( Pantesum    6.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Gifico ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Sct. Laurentiivej 36, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 1561 16-07-13 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
1 Rådighedsindskrænkning 1565 16-07-13
Rådighedsindskrænkning
Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for SWEDBANK AB (publ), der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret.
Forpligtiget
  Odeskar Fiskeri A/S
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, 475 22 Öckerö, Sverige
 
 

Kendingsbogstaver:

OZGR

Navn:

NEPTUN

UDagbog