HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OX 2817   ALBA-MONA

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Nicklasson Fiskeri AB, Stranden 25, SE-475 31 Öckerö, Sverige
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 1029 16-05-2019 22-05-2019
Solgt til: Nicklasson Fiskeri AB, Stranden 25, SE-475 31 Öckerö, Sverige
Flagstat: Sverige.
(Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 2173 23-05-2014 22-07-2014 )
(Begæring om optagelse af skib i Fartøjsfortegnelsen 15-04-2009 )
 
 
Tidligere fiskeskib 05-12-2018
(Fiskeskib 18-11-2016 )
(Tidligere fiskeskib 27-09-2016 )
(Fiskeskib 18-03-2009 )
Navn ALBA-MONA 3372 11-12-2018 19-12-2018
(Tidligere INGE 2472 11-10-2016 11-10-2016 )
(Tidligere INGA 2445 06-10-2016 07-10-2016 )
(Tidligere WILLIAM 2173 23-05-2014 22-07-2014 )
(Tidligere ANNE FIE 15-04-2009 )
 
Hjemsted NEXØ 3372 11-12-2018 19-12-2018
(Tidligere HIRTSHALS 2445 06-10-2016 07-10-2016 )
(Tidligere HANSTHOLM 2173 23-05-2014 22-07-2014 )
(Tidligere ODDEN 15-04-2009 )
 
 
BT 9,0         NT 2,7         19-03-2009
 
Længde 8,60 m        Bredde 3,34 m        Dybde 1,81 m         Dimensionstal 32,56        Længde overalt 9,75 m          19-03-2009
 
 
Byggenr 0101, År 2005 Ved Scania Ship DK Aps
    Esbjerg Danmark
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 18-11-2016 )
(Distrikt Hirtshals )
(Havnekendingsnummer HG 88 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 22-07-2014 )
(Distrikt Hanstholm )
(Havnekendingsnummer HM 378 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 15-04-2009 )
(Distrikt Kalundborg )
(Havnekendingsnummer KA 73 )
 
Tidligere optaget som FTJ 7893 ANNA FIE af Odden
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Michael Hansen
Søndervej 9, 9970 Strandby
 
  Erhvervelse ved adkomst 5
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   15-04-2009 )
(   Einar Lyse )
(   Vestre Havnevej 13 B, 4583 Sjællands Odde )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
5 Skøde 3373 11-12-2018 19-12-2018
af dato 04-12-2018
Med overtagelse d. 04-12-2018
Sælger
  Kasper Neve Olsen, 9850 Hirtshals
Køber
  Michael Hansen, 9970 Strandby
 
(4 Annullation af anmærkning (e) 2627 07-11-2016 08-11-2016 )
( (Anm. ang. hf. 1) )
 
(4 Skøde 2446 06-10-2016 07-10-2016 )
( af dato 26-09-2016 )
( Med overtagelse den 26-09-2016 )
( Sælger )
(   Lingbank Pelagic ApS, 7730 Hanstholm )
( Køber )
(   Kasper Neve Olsen, 9850 Hirtshals )
( Anm. ang. hf. 1 )
 
(3 Skøde 2961 23-10-2015 25-11-2015 )
( af dato 07-09-2015 )
( med overtagelse 01-01-2015 )
( Sælger )
(   Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7730 Hanstholm )
( Køber )
(   Lingbank Pelagic ApS, 7730 Hanstholm )
 
(2 Skøde 2174 23-05-2014 22-07-2014 )
( af dato 01-05-2014 )
( Sælger )
(   Einar Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Hans Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7730 Hanstholm )
 
(1 Skøde 15-04-2009 )
( af dato 19-03-2009 )
( Sælger: Hauge Pedersen, Søgårdssvinget 15, 4572 Nr. Asmindrup )
( Køber )
(   Einar Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Hans Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 825.000,00 DKK )
 
 
 
Panterettigheder
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 3299 30-11-2015 )
( Pantesum    5.100.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Lingbank Pelagic ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sparekassen Thy )
(     Store Torv 1, 7700, Thisted )
( særlige rentevilkå ved tvangsauktion - se skibsmappen )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 2495 13-10-2016 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 1531 29-05-2015 )
( Pantesum    335.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Kasper Neve Olsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Østergade 8, 9800, Hjørring )
( Rentevilkår: Se skibsmappen )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 4417  HERDIS )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2678 15-11-2016 )
( Pantesum    700.000,00  DKK )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( XP 4417  HERDIS )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3309 03-12-2018 )
( Pantesum    2.500.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Dronninglund Sparekasse )
(     Slotsgade 40-42, 9330, Dronninglund )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Østergade 8, Hjørring 9800 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 849 25-02-2014 )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Christina Michelle I/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Store Torv 12, 3700, Rønne )
( Særlige rentevilkår: Se skibsmappen )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3668  INGE )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1136 23-04-2015 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2293 12-07-2018 )
( Pantesum    1.500.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Michael Hansen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Jernbanegade 4-8, 9900, Frederikshavn )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Christina Michelle I/S )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Store Torv 12, Rønne 3700 )
( Særlige rentevilkår: Se skibsmappen )
( Oprykning om muligt efter )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 157 28-01-2019 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 3776  LOUISE )
( Udgår af pantet )
( XP 3668  INGE )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1023 15-05-2019 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1560 13-06-2016 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren. )
( Forpligtiget )
(   Lingbank Pelagic ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 2421 04-10-2016 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OX 2817

Navn:

ALBA-MONA

UDagbog