HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYPL2   HILLY

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister med kendingsbogstaver OYPL2 DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Internationalt Skibsregister 1347 03-06-2010 23-07-2010
 
Kontrolnummer H 1704
 
Lastskib 03-06-2010
Navn HILLY 313 14-02-2019 15-02-2019
(Tidligere PERFORMER 1347 03-06-2010 23-07-2010 )
 
Hjemsted SKAGEN 1347 03-06-2010 23-07-2010
 
 
BT 32,0         NT 9,6         01-07-2010
 
Længde 14,90 m        Bredde 6,35 m         Dybde 2,00 m         Dimensionstal 94,60        Længde overalt 15,75 m          01-07-2010
 
 
Byggenr 25, År 2010 Ved South Boats Special Projects Limited
    Isle of Wight Storbritannien
 
 
 
Indført fra Storbritannien
som NYBYGNING
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: EU-selskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Themis Fiskeri A/S
Vestkajen 8, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Annullation af anmærkning (e) 548 13-03-2019 22-03-2019
(Anm. ang. hf. 1)
 
4 Skøde 314 14-02-2019 15-02-2019
af dato 06-02-2019
med overtagelse 05-02-2019
Sælger
  Northern Offshore Services A/S, 2770 Kastrup
Køber
  Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen
Anm. ang. hf. 1
 
(3 Skøde 2827 09-10-2018 10-10-2018 )
( af dato 01-10-2018 )
( med overtagelse 01-10-2018 )
( Sælger )
(   Rederi AB Kappelshamn, SE-621 22 Visby )
( Køber )
(   Northern Offshore Services A/S, 2770 Kastrup )
( Anm. ang. hf. 1 )
( Anm. ang. rettighed 2 )
 
(2 Bill of Sale 1257 11-06-2012 19-07-2012 )
( (Anm. ang. rettighed 1) )
( (Anm. ang. hf. 1) )
 
(2 Bill of Sale 3080 30-12-2011 02-01-2012 )
( af dato 30-12-2011 )
( Sælger )
(   Northern Offshore Services A/S, 2770 Kastrup )
( Køber )
(   Rederi AB Kappelshamn, SE-621 22 Visby )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Anm. ang. hf. 1 )
 
(1 Builder's Certificate 1778 20-07-2010 23-07-2010 )
( af dato 16-07-2010 )
( Køber )
(   Northern Offshore Services A/S, 2770 Kastrup )
 
 
 
Panterettigheder
2 Skadesløsbrev 3.928.100,00  DKK
Swedbank AB (publ)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 1256 11-06-2012 )
( Anm    Fejlført 1102 23-05-2012 )
( Anm    Fejlført 2260 23-09-2011 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Skadesløsbrev 520 11-03-2019
Pantesum    3.928.100,00  DKK
Debitor
  Themis Fiskeri A/S
Kreditor
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
( Anm    Fejlført 2260 23-09-2011 )
 
( Anm    Fejlført 1102 23-05-2012 )
 
( Anm    Fejlført 1256 11-06-2012 )
 
(1 Ejerpantebrev 733 06-04-2010 )
( Pantesum    3.600.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Northern Offshore Services A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank AB )
(     S-105 71 Stockholm, Sverige )
(     Registreret uden modtager af retslige meddelelser )
( Variabel rente p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXUG2  PROVIDER )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1590 30-06-2010 )
( Pantesum    10.920.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( OXJK2  SUPPLIER )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1798 23-07-2010 )
( Pantesum    20.040.000,00  DKK )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2291A 26-09-2011 )
( Pantesum    20.040.000,00  DKK )
( Pantesum    852.500,00  EUR )
( Indgår tillige i pantet )
( OUTB2  TRANSPORTER )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 13 03-01-2012 )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank AB )
(     S-105 71 Stockholm, )
(     Registreret uden modtager af retslige meddelelser )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1100 23-05-2012 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Rederi AB Kappelshamn )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Northern Offshore Services A/S )
( Respekterer fremover ialt rettighed 2 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 519 11-03-2019 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
3 Rådighedsindskrænkning 521 11-03-2019
Rådighedsindskrænkning
Ad hf. 2: Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregisteret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret.
Forpligtiget
  Themis Fiskeri A/S
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
 
 
(1 Rådighedsindskrænkning 740A 06-04-2010 )
( Pantsætningsforbud )
( Debitor forpligter sig til ikke, uden forudgående skriftlig samtykke fra Nordea Bank AB, at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. )
( Forpligtiget )
(   Northern Offshore Services A/S )
( Påtaleberettiget )
(   Nordea Bank AB )
(     S-105 71 Stockholm, Sverige )
( Følgende skib(e) er omfattet )
( OXUG2  PROVIDER )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1607A 30-06-2010 )
( Følgende skib(e) er yderligere omfattet )
( OXJK2  SUPPLIER )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1799 23-07-2010 )
( Følgende skib(e) er yderligere omfattet )
( OYPL2  HILLY )
 
(1 Rådighedsindskr påtegn 2291B 26-09-2011 )
( Følgende skib(e) er yderligere omfattet )
( OUTB2  TRANSPORTER )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 14 03-01-2012 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1106 23-05-2012 )
( Bareboat Certeparti )
( Dokumentet indeholder FORKØBSRET. Charteraftale indeholdende bestemmelser om bla. charterperiode. Se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Rederi AB Kappelshamn )
( Påtaleberettiget )
(   Northern Offshore Services A/S )
(     Amager Strandvej 390, st., 2770, Kastrup )
( Følgende skib(e) er omfattet )
( OYPL2  HILLY )
( OXUG2  PROVIDER )
( OXJK2  SUPPLIER )
( OUTB2  TRANSPORTER )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 315 14-02-2019 )
 
 
( Anm    Fejlført 2261 23-09-2011 )
 
( Anm    Fejlført 1107 23-05-2012 )
 

Kendingsbogstaver:

OYPL2

Navn:

HILLY

UDagbog