HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYAX   HAMMERODDE

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Udslettet på ejers begæring 2579 03-09-18 04-09-18
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 225A 21-01-05 25-04-05 )
 
IMO-nummer 9323699 Kontrolnummer A 513
 
Ro-Ro passagerskib 12-02-04
Navn HAMMERODDE 225A 21-01-05 25-04-05
 
Hjemsted RØNNE 225A 21-01-05 25-04-05
 
 
BT 14551         NT 5157         13-04-10
(BT 14551         NT 5157         22-03-10 )
(BT 15922         NT 6305         15-03-10 )
(BT 13906         NT 5142         14-01-05 )
 
Længde 119,87 m        Bredde 23,40 m        Dybde 8,60 m         Længde overalt 129,90 m          13-04-10
(Længde 119,87 m        Bredde 23,40 m        Dybde 8,60 m         Længde overalt 129,90 m          22-03-10 )
(Længde 116,23 m        Bredde 23,40 m        Dybde 8,60 m         Længde overalt 124,90 m          15-03-10 )
(Længde 116,23 m        Bredde 23,40 m        Dybde 8,60 m         Længde overalt 124,90 m          14-01-05 )
 
 
Byggenr 702, År 2004 Ved Merwede Shipyard
    Hardinxveld-Giessendam Nederlandene
 
 
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: EU-selskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Stena RoRo Navigation Ltd.
Lophitis Business Centre II, 28 October Street, CY-3035 Limasol, Cypern
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Agentur   01-02-2011
  STENA REDERI A/S (tidl.: STENA LINE BALTIC A/S)
  Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Bill of Sale 2190 21-11-2017 21-11-2017
af dato 21-11-2017
med overtagelse den 21-11-2017
Sælger
  Danske Færger A/S ophørt ved fusion med Molslinjen A/S, 5700 Svendborg
Køber
  Stena RoRo Navigation Ltd., Cypern
Købesum 20.575.000,00 EUR
 
(1 Udskrift 129 14-01-2011 14-01-2011 )
( af dato 14-01-2011 )
( fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indeholdende fusion. )
( mellem )
(   Bornholmstrafikken A/S, 3700 Rønne )
( og )
(   Danske Færger A/S ophørt ved fusion med Molslinjen A/S, 5700 Svendborg )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Anm. ang. hf. 1 )
 
(1 Builder's Certificate 1436 20-04-2005 25-04-2005 )
( af dato 19-04-2005 )
( Køber )
(   Bornholmstrafikken A/S, 3700 Rønne )
 
 
 
Panterettigheder
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 2504 12-10-2010 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Fejlført 2504 12-10-2010 )
 
(1 Skadesløsbrev 1437 20-04-2005 )
( Pantesum    65.000.000,00  EUR )
( Debitor )
(   Bornholmstrafikken A/S )
( Kreditor )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Christiansbro, Strandgade 3, P.O. Box 850, 0900, København C )
(   Nordea Finance Sweden Plc )
(     L422 Financial Engineering, SE-105 71, Stockholm, Sverige )
(   Nordea Finland Plc )
(     Aleksanterinkatu 36, Helsinki 00020, Ukendt, Finland )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 1564 27-04-2005 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYBB  DUEODDE )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2505 12-10-2010 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Nordea Bank Danmark A/S er agent for Kreditorerne og har beføjelser og fuldmagt )
( Udgår af pantet )
( OYBB  DUEODDE )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 207 25-01-2011 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Danske Færger A/S ophørt ved fusion med Molslinjen A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Bornholmstrafikken A/S )
( Indgår tillige i pantet )
( OYRA2  POVL ANKER )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2340 22-09-2016 )
( Udgår af pantet )
( OYRA2  POVL ANKER )
 
(1 Skadesløsbrev udslet 2012 25-10-2017 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1437A 20-04-05 )
( Pantsætningsforbud )
( Bornholmstrafikken A/S forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Kreditorerne - at belaste M/F Hammerodde med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Dansk Nationalt Skibsregister. )
( Forpligtiget )
(   Bornholmstrafikken A/S )
( Påtaleberettiget )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Christiansbro, Strandgade 3, P.O. Box 850, 0900, København C )
 
(1 Rådighedsindskr påtegn 206 25-01-11 )
( Pantsætningsforbud )
( ad hf. 1 - Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Nordea Bank Danmark A/S på vegne af Kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregister. )
( Indtrådt som Forpligtiget )
(   Danske Færger A/S )
( Udtrådt som Forpligtiget )
(   Bornholmstrafikken A/S )
( Følgende skib(e) er yderligere omfattet )
( OYRA2  POVL ANKER )
 
(1 Rådighedsindskr påtegn 2341 22-09-16 )
( Følgende skib(e) er ikke længere omfattet )
( OYRA2  POVL ANKER )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 2013 25-10-17 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 2191 21-11-17 )
( Brugsrettighed )
( Stena RoRo Navigation Limited, som ejer forpligter sig hermed til at anerkende, at Danske Færger A/S som befragter er berettiget til at udøve brugsret til skibet i overensstemmelse med et bareboat certeparti dateret 6. november 2017 . Brugsretten er gældende fra den 21. november 2017 til og med den 5. september 2017 med option hos Danske Færger A/S til at forlænge 14 dage. Fra denne anmeldelses registrering vil Danske Færger A/S brugsret være sikret beskyttelse overfor Stena RoRo Navigation Limiteds kreditorer og efterfølgende aftale erhververe. Alle meddelelser under denne brugsretsregistrering skal sendes til Danske Færger A/S, Dampskibskajen 3, 3700 Rønne, Telefon 70231515. )
( Forpligtiget )
(   Stena RoRo Navigation Ltd. )
( Påtaleberettiget )
(   Danske Færger A/S )
(     Ryttervej 49, 5700, Svendborg )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 2575 03-09-18 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OYAX

Navn:

HAMMERODDE

UDagbog