HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZYD   HELLE-JES

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZYD DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 4283 22-09-2000 07-11-2000
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 4021 06-09-2000 12-09-2000 )
(Under bygning hos )
(Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S,Hvide Sande )
 
Kontrolnummer H 1295
 
Motorskib - Fiskeskib 22-09-2000
Navn HELLE-JES 3544 18-07-2007 20-07-2007
(Tidligere STANLEY 4283 22-09-2000 07-11-2000 )
 
Hjemsted HVIDE SANDE 4283 22-09-2000 07-11-2000
 
( Anm    Afvist 2473 18-05-2007 (20-07-2007) )
 
 
BT 126,4         NT 37,9         31-10-2008
(BT 106,1         NT 31,8         17-02-2003 )
(BT 106,1         NT 31,8         22-09-2000 )
 
Længde 18,19 m        Bredde 6,00 m        Dybde 6,00 m         Dimensionstal 120,30        Længde overalt 20,05 m          31-10-2008
(Længde 17,43 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,30 m         Dimensionstal 120,30        Længde overalt 20,05 m          17-02-2003 )
(Længde 17,43 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,30 m         Længde overalt 20,05 m          22-09-2000 )
 
 
Byggenr 95, År 2000 Ved Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S
    Hvide Sande Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-07-2007
Distrikt Ringkøbing
Havnekendingsnummer RI 138
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-11-2000 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 298 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 2 partredere
Partreder Part i skib: 1 / 3
Kaj Verner Kristensen
Livadiavej 24, 6960 Hvide Sande
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
Partreder Part i skib: 2 / 3
Lars Tarp Jensen
Geflevej 132, 6960 Hvide Sande
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   22-09-2014
  Lars Tarp Jensen
  Geflevej 132, 6960 Hvide Sande
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Endeligt (efter betinget) Skøde 3595 17-10-2014 27-10-2014
(Anm. ang. hf. 4)
 
3 Betinget Skøde 2721 16-07-2014 22-09-2014
af dato 30-04-2014
Sælger
  Kaj Verner Kristensen, 6960 Hvide Sande Part i skib: 2 / 3
Køber
  Lars Tarp Jensen, 6960 Hvide Sande Part i skib: 2 / 3
Anm. ang. hf. 4
 
2 Skøde 3828 07-08-2007 23-08-2007
(Anm. ang. hf. 5)
(Anm. ang. hf. 6)
(Anm. ang. hf. 4)
(Anm. ang. hf. 1)
(Anm. ang. hf. 2)
 
2 Skøde 2474 18-05-2007 31-05-2007
af dato 15-05-2007
Sælger
  Frede Kristian Søgaard, 6960 Hvide Sande
Køber
  Kaj Verner Kristensen, 6960 Hvide Sande
Købesum 10.000.000,00 DKK
Anm. ang. hf. 5
Anm. ang. hf. 6
Anm. ang. hf. 4
Anm. ang. hf. 1
Anm. ang. hf. 2
 
(1 Bilbrev 4283 22-09-2000 07-11-2000 )
( af dato 12-09-2000 )
( Ejer )
(   Frede Kristian Søgaard, 6960 Hvide Sande )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 4021 06-09-2000 12-09-2000 )
( af dato 09-08-2000 )
( Ejer )
(   Frede Kristian Søgaard, 6960 Hvide Sande )
 
 
 
Panterettigheder
10 Ejerpantebrev 3.000.000,00  DKK
vestjyskBANK
  
11 Ejerpantebrev 6.000.000,00  DKK
vestjyskBANK
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 2742 18-07-2014 )
( Anm    Afvist 2741 18-07-2014 )
( Anm    Fejlført 4174 18-09-2000 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
10 Ejerpantebrev 885 29-04-2019
Pantesum    3.000.000,00  DKK
Udsteder
  Kaj Verner Kristensen
  Lars Tarp Jensen
Modtager af retslige meddelelser
  vestjyskBANK
    Bredgade 4, 6960, Hvide Sande
Rentevilkår: Se skibsmappen.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Er fremover ialt sideordnet med hf 11
 
 
11 Ejerpantebrev 886 29-04-2019
Pantesum    6.000.000,00  DKK
Udsteder
  Kaj Verner Kristensen
  Lars Tarp Jensen
Modtager af retslige meddelelser
  vestjyskBANK
    Bredgade 4, 6960, Hvide Sande
Rentevilkår: Se skibsmappen.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Er fremover ialt sideordnet med hf 10
 
 
( Anm    Fejlført 4174 18-09-2000 )
 
( Anm    Afvist 2741 18-07-2014 )
 
( Anm    Afvist 2742 18-07-2014 )
 
(1 Pantebrev 4173 18-09-2000 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    4.214.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,75% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Pantebrev udslet 3467 12-07-2007 )
 
 
(2 Pantebrev 11343 25-09-1986 )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ib Ingvar Hansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZUP  VILHELM EGEDE )
 
(2 Pantebrev påtegning 4175 18-09-2000 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frede Kristian Søgaard )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Udgår af pantet )
( OZUP  VILHELM EGEDE )
 
(2 Pantebrev udslet 3468 12-07-2007 )
 
 
(3 Pantebrev 9205 05-12-1991 )
( Pantesum    1.766.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4% halvårligt )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZUP  VILHELM EGEDE )
 
(3 Annull af anmærkning (p) 505 21-01-1992 )
 
(3 Pantebrev udslet 4176 18-09-2000 )
( Fast rente 4% halvårligt )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
( Udgår af pantet )
( OZUP  VILHELM EGEDE )
 
(3 Pantebrev udslet 1780 16-04-2007 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 7508 25-06-1986 )
( Pantesum    3.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Ib Ingvar Hansen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Variabel rente )
( Tillige pant i )
( OZUP  VILHELM EGEDE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 13472 10-11-1986 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 7376 02-10-1991 )
( Resp. 1.625.000,- kr., 10% til Kongeriget Danmarks Fiskeri- bank )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Ib Ingvar Hansen )
 
(4 Annull af anmærkning (p) 8862 25-11-1991 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 611 24-01-1992 )
( (Resp. 1.625.000,- kr., 10% til Kongeriget Danmarks Fiskeri- bank) )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 4177 18-09-2000 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Torvet 2, 6950, Ringkøbing )
( Variabel rente )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
( Udgår af pantet )
( OZUP  VILHELM EGEDE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2113 16-06-2004 )
( Respekterer fremover yderligere hf 5 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2753 07-07-2005 )
( Respekterer fremover yderligere hf 6 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2404 22-06-2006 )
( Pantesum    5.000.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Oprykning efter )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3578 20-07-2007 )
( Pantesum    7.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Kaj Verner Kristensen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, Ringkøbing 6950 )
( Respekterer fremover ialt hf ** )
( ** Respekterer : )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 349 12-02-2010 )
( Pantesum    9.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Torvet 2, Ringkøbing 6950 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3581 15-10-2014 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Lars Tarp Jensen )
(     Tiltræder: Kaj Verner Kristensen )
( Respekterer fremover ialt hf ** )
( ** Respekterer : kr. 1.155.000,00 KDF, kt-lån )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 884 29-04-2019 )
 
 
(5 Pantebrev 2112 16-06-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    372.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten er pt. 2,30% halvårligt. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
 
(5 Pantebrev udslet 3469 12-07-2007 )
 
 
(6 Pantebrev 2752 07-07-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    372.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,21% p.a. )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappen. )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 5 )
 
(6 Pantebrev udslet 3470 12-07-2007 )
 
 
(7 Ejerpantebrev 4649 21-07-1975 )
( Pantesum    200.000,00  DKK )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( (Udsteder: A.V. Nielsen) )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3259  MAMA-SAN )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 7284 17-11-1975 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 517 23-01-1976 )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, Ringkøbing 6950 )
( (Medd.: Sparekassen SDS, Midtjyll.) )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 6569 08-08-1980 )
( (Medd.: Sparekassen SDS, Hvide Sande) )
( (Medd.: Sparekassen SDS, Midtjyll.) )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 2533 17-03-1981 )
( Pantesum    500.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Hans Holm Kirkegaard Nielsen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( (Udsteder: A.V. Nielsen) )
( (Medd.: Sparekassen SDS, Hvide Sande) )
( Variabel rente )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 8900 23-09-1981 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 13260 06-11-1986 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 5450 21-06-1994 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 1319 27-03-2003 )
( Pantesum    1.925.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Kritian Marinus Hansen )
(   Lars Tarp Jensen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Hans Holm Kirkegaard Nielsen )
( Variabel rente )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 3544 25-08-2003 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 2027 24-04-2007 )
( Pantesum    3.000.000,00  DKK )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Kritian Marinus Hansen )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 4007 17-08-2007 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 279 04-02-2010 )
( Pantesum    3.500.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
( Særlige vilkår vedr. forhøjelsesbeløbet: Se skibsmappen. )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 3508B 06-10-2014 )
( Pantesum    4.200.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Kaj Verner Kristensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Lars Tarp Jensen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, Hvide Sande 6960 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 3582 15-10-2014 )
( Part i skib 1 / 3 )
( Respekterer fremover ialt hf **, 4 )
( ** Respekterer : KDF 1.155.000,00 kr., kt-lån 2.200.000,00 DKK )
( Udgår af pantet )
( XP 3259  MAMA-SAN )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 2089 27-07-2015 )
 
 
(8 Pantebrev 3543 25-08-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.155.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Kritian Marinus Hansen )
(   Lars Tarp Jensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 4,50 % p.a. )
( Tillige pant i )
( XP 3259  MAMA-SAN )
 
(8 Pantebrev påtegning 4100 22-08-2007 )
( Udtrådt som Debitor )
(   Kritian Marinus Hansen )
( Foreløbig rente 4,5% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(8 Pantebrev påtegning 3598 17-10-2014 )
( Part i skib 2 / 3 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( XP 3259  MAMA-SAN )
 
(8 Pantebrev udslet 3251 23-11-2018 )
 
 
(9 Ejerpantebrev 3800 17-11-2014 )
( Pantesum    2.200.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Lars Tarp Jensen )
(   Kaj Verner Kristensen )
(     tillige modtager af retslige meddelelser )
( Rentevilkår: Se skibsmappen )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Berigtiget 7.1.15: ingen anmærkning på ejerpantebrev )
( Respekterer fremover ialt hf 8, 4 )
 
(9 Ejerpantebrev udslet 883 29-04-2019 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 6021 12-12-2006 )
( Forkøbsret )
( Puljeoverenskomst vedr. puljefiskeri )
( Forpligtiget )
(   Frede Kristian Søgaard )
( Påtaleberettiget )
(   Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri )
(     Havnegade 7, 6960, Hvide Sande )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 3401 22-09-2014 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OZYD

Navn:

HELLE-JES

UDagbog