HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYPH   ASBJØRN SENIOR

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Sold to: P/F Ocean Group Faros Ltd., Bryggjan 5, FO-420 Hósvik, Færøerne
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 2735 18-07-14 18-07-14
Sold to: P/F Ocean Group Faros Ltd., Bryggjan 5, FO-420 Hósvik, Færøerne
Flagstat: Færøerne.
(Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 109 06-01-00 19-01-00 )
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 2649 15-06-99 15-06-99 )
(Under bygning hos )
(Karstensens Skibsværft & Maskinværksted I/S,Skagen )
 
IMO-nummer 9191735 Kontrolnummer D 3815
 
Motorskib - Fiskeskib 10-01-14
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 12-12-13 )
(Motorskib - Fiskeskib 12-11-99 )
Navn ASBJØRN SENIOR 3904 13-12-13 13-12-13
(Tidligere ASBJØRN 3136 13-12-10 17-12-10 )
(Tidligere STRØMFJORD 109 06-01-00 19-01-00 )
 
Hjemsted HIRTSHALS 109 06-01-00 19-01-00
 
( Anm    Fejlført 44 06-01-11 (25-01-11) )
 
 
BT 1266         NT 379         22-05-05
(BT 1266         NT 379         24-03-00 )
(BT 1266         NT 379         12-11-99 )
 
Længde 57,70 m        Bredde 12,00 m        Dybde 7,91 m         Dimensionstal 783,60        Længde overalt 65,30 m          22-05-05
(Længde 57,70 m        Bredde 12,00 m        Dybde 7,91 m         Længde overalt 65,30 m          24-03-00 )
(Længde 57,70 m        Bredde 12,00 m        Dybde 7,91 m         Længde overalt 65,30 m          12-11-99 )
 
 
Byggenr 377, År 1999 Ved Karstensens Skibsværft & Maskinværksted I/S
    Skagen Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 10-01-14
Distrikt Hirtshals
Havnekendingsnummer HG 365
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 05-01-00 )
(Distrikt )
(Havnekendingsnummer HG 265 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 2 partredere
 
Partrederiet Asbjørn
 
Partreder Part i skib: 50 / 100
Fridi Petur Magnusen
Hovedvejen 87, Tornby, 9850 Hirtshals
 
  Erhvervelse ved adkomst 3, 4
 
Partreder Part i skib: 50 / 100
Roi Magnusen
Gadevej 14, 9850 Hirtshals
 
  Erhvervelse ved adkomst 3, 4
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   17-12-2010
  Fridi Petur Magnusen
  Hovedvejen 87, Tornby, 9850 Hirtshals
( Bestyrende reder (Managing owner)   110 06-01-2000 19-01-2000 )
(   Iver Espersen )
(   Stenbjerg 24, 9850 Hirtshals )
( Bestyrende reder (Managing owner)   3756 12-08-1999 12-08-1999 )
(   Iver Espersen )
(   Stenbjerg 24, 9850 Hirtshals )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Endeligt (efter betinget) Skøde 26 05-01-2011 25-01-2011
af dato 04-01-2011
 
4 Betinget Skøde 3135 13-12-2010 17-12-2010
af dato 09-10-2010
Sælger
  Strømegg A/S, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
Køber
  Roi Magnusen, 9850 Hirtshals Part i skib: 25 / 100
Køber
  Fridi Petur Magnusen, 9850 Hirtshals Part i skib: 25 / 100
 
3 Fusion 4574B 02-10-2006 10-10-2006
Udskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen
af
  Skagerak Rederi A/S, 9850 Hirtshals Part i skib: 50 / 100
  og Skagerak Fiskeri A/S, CVR 16164410
Til
  Strømegg A/S, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
  som det fortsættende selskab
 
3 Skøde 3037 10-08-2004 17-08-2004
af dato 25-06-2004
Sælger
  Asbjørn Magnussen, 9850 Hirtshals Part i skib: 50 / 100
Køber
  Fridi Petur Magnusen, 9850 Hirtshals Part i skib: 25 / 100
Køber
  Roi Magnusen, 9850 Hirtshals Part i skib: 25 / 100
Købesum 35.500.000,00 DKK
 
(2 Bilbrev 109 06-01-2000 19-01-2000 )
( af dato 04-01-2000 )
( Ejer )
(   Asbjørn Magnussen, 9850 Hirtshals Part i skib: 50 / 100 )
( Ejer )
(   Skagerak Rederi A/S, 9850 Hirtshals Part i skib: 50 / 100 )
 
(2 Bill of Sale 3152 08-07-1999 12-08-1999 )
( af dato 07-07-1999 )
( Sælger )
(   Karstensens Skibsværft A/S, 9990 Skagen )
( Køber )
(   Asbjørn Magnussen, 9850 Hirtshals Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Skagerak Rederi A/S, 9850 Hirtshals Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 500.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 2649 15-06-1999 15-06-1999 )
( af dato 09-06-1999 )
( Ejer )
(   Karstensens Skibsværft A/S, 9990 Skagen )
 
( Anm    Afvist 5788 29-11-2006 (05-03-2007) )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 1709 15-07-11 )
( Anm    Afvist 932 14-04-11 )
( Anm    Afvist 3208 22-09-08 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 214 25-01-11 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 213 25-01-11 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 212 25-01-11 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 211 25-01-11 )
( Anm    Fejlført )
( Anm    Fejlført )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Afvist 3208 22-09-08 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 211 25-01-11 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 212 25-01-11 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 213 25-01-11 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 214 25-01-11 )
 
( Anm    Fejlført )
 
( Anm    Fejlført )
 
( Anm    Afvist 932 14-04-11 )
 
( Anm    Afvist 1709 15-07-11 )
 
(1 Ejerpantebrev 2651 15-06-99 )
( Pantesum    50.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Karstensens Skibsværft A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Sct. Laurentiivej 36, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3695 09-08-99 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Asbjørn Magnussen )
(   Skagerak Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Springvandspladsen 2, 9800, Hjørring )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Karstensens Skibsværft A/S )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Sct. Laurentiivej 36, Skagen 9990 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 111 06-01-00 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Skagerak Rederi A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Skagerak Fiskeri A/S )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1219 16-03-00 )
( Pantesum    57.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Jørgen Fibigersgade 23, 9850, Hirtshals )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Springvandspladsen 2, Hjørring 9800 )
( Variabel rente )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3038 10-08-04 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Fridi Petur Magnusen )
(   Roi Magnusen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Asbjørn Magnussen )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 651 06-03-13 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Nørregade 13, 9850, Hirtshals )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Skagerak Rederi A/S )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Jørgen Fibigersgade 23, Hirtshals 9850 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3994 18-12-13 )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OYGY  ASBJØRN )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2736 18-07-14 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 3666 14-09-04 )
( Part i skib 25 / 100 )
( Pantesum    10.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Roi Magnusen )
(     part i skib 50/100 se db.nr. 876 )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, 1090, København K )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 949 12-03-08 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(2 Annull af anmærkning (p) 3745 05-11-08 )
( (Anm. ang. hæftelse 3) )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 876 07-04-11 )
( Part i skib 100 / 100 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Fridi Petur Magnusen )
(     50/100 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Nørregade 13, 9850, Hirtshals )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, København K 1090 )
( )
( )
( )
( Respekterer fremover yderligere hf 3 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3992 18-12-13 )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OYGY  ASBJØRN )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2738 18-07-14 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 3667 14-09-04 )
( Part i skib 25 / 100 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Fridi Petur Magnusen )
(     part i skib 50/100 se db. nr. 875 )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, 1090, København K )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2202 18-06-08 )
( Pantesum    12.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     J. Fibigersgade 4, 9850, Hirtshals )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, København K 1090 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 875 07-04-11 )
( Part i skib 100 / 100 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Roi Magnusen )
(     50/100 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Nørregade 13, 9850, Hirtshals )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     J. Fibigersgade 4, Hirtshals 9850 )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 3993 18-12-13 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYGY  ASBJØRN )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2737 18-07-14 )
 
 
 
(5 Ejerpantebrev 877 07-04-11 )
( Pantesum    246.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Fridi Petur Magnusen )
(   Roi Magnusen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Nørregade 13, 9850, Hirtshals )
( Variabel rente p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 1708 15-07-11 )
( Pantesum    288.000.000,00  DKK )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 652 06-03-13 )
( Pantesum    391.000.000,00  DKK )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 3991 18-12-13 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYGY  ASBJØRN )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 2739 18-07-14 )
( Pantesum    412.000.000,00  DKK )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OYPH

Navn:

ASBJØRN SENIOR

UDagbog