HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZNK   TASMANIA

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZNK DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 354 22-01-1998 30-01-1998
Optaget i skibsregistret som færdigbygget
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 7070 17-12-1997 29-01-1998 )
(Under bygning hos )
(Østbornholms Bådebyggeri I/S,Neksø )
 
Kontrolnummer H 1236
 
Motorskib - Fiskeskib 30-01-1998
Navn TASMANIA 2260 09-11-2020 09-11-2020
 
Hjemsted NEXØ 2260 09-11-2020 09-11-2020
 
( Anm    Fejlført 355 22-01-1998 (29-09-2003) )
 
 
BT 49,5         NT 14,8         06-09-2013
(BT 49,5         NT 14,8         24-04-1998 )
(BT 49,5         NT 14,8         30-01-1998 )
 
Længde 14,99 m        Bredde 5,30 m        Dybde 3,30 m         Dimensionstal 89,83        Længde overalt 16,95 m          06-09-2013
(Længde 16,13 m        Bredde 5,30 m         Dybde 3,30 m         Dimensionstal 89,84        Længde overalt 16,95 m          30-04-2009 )
(Længde 16,13 m        Bredde 5,30 m         Dybde 3,30 m         Dimensionstal 98,83        Længde overalt 16,95 m          22-05-2005 )
(Længde 16,13 m        Bredde 5,30 m         Dybde 3,30 m         Længde overalt 16,95 m          24-04-1998 )
(Længde 16,13 m        Bredde 5,30 m        Dybde 3,30 m         Længde overalt 16,95 m          30-01-1998 )
 
 
Byggenr 1, År 1997 Ved Østbornholms Bådebyggeri I/S
    Neksø Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 29-09-2003
Distrikt Rønne
Havnekendingsnummer R 60
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 29-09-2003 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 60 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 30-01-1998 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 60 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 1., 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Annullation af anmærkning (e) 1889 06-07-2015 07-07-2015
(Anm. ang. rettighed 1)
(Anm. ang. hf. 2)
(Anm. ang. hf. 1)
 
2 Skøde 867 19-03-2015 20-03-2015
af dato 04-03-2015
Sælger
  Per Holmgaard, 3730 Nexø
Køber
  Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn
Anm. ang. rettighed 1
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 1
 
(1 Bilbrev 355 22-01-1998 30-01-1998 )
( af dato 14-01-1998 )
( Ejer )
(   Per Holmgaard, 3730 Nexø )
( Købesum 261.600,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 7070 17-12-1997 30-01-1998 )
( af dato 15-12-1997 )
( Ejer )
(   Per Holmgaard, 3730 Nexø )
 
 
 
Panterettigheder
6 Pantebrev påtegning 883.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
7 Pantebrev påtegning 690.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
10 Pantebrev påtegning 160.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 7238 30-12-1997 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
6 Pantebrev 4520 29-09-2006
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    883.000,00  DKK
Debitor
  Laurits Peter Johan Hansen
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 4,1% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 2154  LAMA
 
6 Pantebrev påtegning 5751 28-11-2006
 
6 Pantebrev påtegning 1191 16-06-2017
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Indtrådt som Debitor
  Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
Udtrådt som Debitor
  Laurits Peter Johan Hansen
Foreløbig rente 4,1% p.a.
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 4, 5
Udgår af pantet
XP 2154  LAMA
 
 
7 Pantebrev 3098 11-09-2008
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    690.000,00  DKK
Debitor
  Henrik Anker Elleby
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 4,36% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 2100  TRUTTE
 
7 Annull af anmærkning (p) 3888 21-11-2008
 
7 Pantebrev påtegning 1192 16-06-2017
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Indtrådt som Debitor
  Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
Udtrådt som Debitor
  Henrik Anker Elleby
Foreløbig rente 4,36% p.a.
4. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 6, 4, 5
Udgår af pantet
XP 2100  TRUTTE
 
 
10 Pantebrev 133 11-01-2007
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    160.000,00  DKK
Debitor
  Erling Finne
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 3,95% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 4113  BALKA
 
10 Pantebrev påtegning 2232 05-07-2018
Indtrådt som Debitor
  Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
Udtrådt som Debitor
  Erling Finne
7. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 5, 7, 9, 4, 6, 8
Anm. ang. rettighed 4
 
10 Pantebrev påtegning 2637 13-09-2018
(Anm. ang. rettighed 4)
Udgår af pantet
XP 4113  BALKA
 
 
( Anm    Fejlført 7238 30-12-1997 )
 
(1 Ejerpantebrev 325 12-01-1982 )
( Pantesum    500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Per Holmgaard )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Torvet 2, 3730, Nexø )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYVV  NINNI DICH )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 8984 24-08-1984 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4021 15-04-1986 )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 648 09-02-1998 )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OYVV  NINNI DICH )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1427C 25-03-1998 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 991 07-04-2015 )
 
 
(2 Pantebrev 1427A 25-03-1998 )
( Pantesum    235.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Per Holmgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente: pt. 5,52 % p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(2 Pantebrev udslet 1152 24-04-2015 )
 
 
(3 Pantebrev 1427B 25-03-1998 )
( Pantesum    1.750.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Per Holmgaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente: pt. 5,4 % pa )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(3 Pantebrev udslet 3193 15-11-2013 )
 
 
(4 Pantebrev 3232 28-07-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    930.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Christian Johansen From )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,06 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 5649  HIRSHOLM )
 
(4 Pantebrev påtegning 6053 13-12-2006 )
( Foreløbig rente 4,06% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
 
(4 Pantebrev påtegning 4984 17-10-2007 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Hans Holger Strander Petersen )
( Udtrådt som Debitor )
(   Christian Johansen From )
( )
( Indgår tillige i pantet )
( OU 4669  VERA )
( Udgår af pantet )
( XP 5649  HIRSHOLM )
 
(4 Pantebrev påtegning 3014 30-10-2015 )
( Foreløbig rente 4,06% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 4513  WICKI-ALEX )
 
(4 Pantebrev påtegning 3185 18-11-2015 )
( Udgår af pantet )
( OU 4669  VERA )
 
(4 Pantebrev påtegning 1189 16-06-2017 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Hans Holger Strander Petersen )
( Foreløbig rente 4,06% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( XP 4513  WICKI-ALEX )
 
(4 Pantebrev udslet 2346 19-11-2020 )
 
 
(5 Pantebrev 989 20-03-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    840.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Laurits Peter Johan Hansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,16 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 2154  LAMA )
 
(5 Annull af anmærkning (p) 2075 27-05-2002 )
 
(5 Pantebrev påtegning 3920 01-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente p.t. 5,16 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
 
(5 Pantebrev påtegning 1190 16-06-2017 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Laurits Peter Johan Hansen )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 4 )
( Udgår af pantet )
( XP 2154  LAMA )
 
(5 Pantebrev udslet 2349 19-11-2020 )
 
 
(8 Pantebrev 1111 04-04-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    639.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Isefjord Fisk Lynæs ApS, tidl. Sanne Nord ApS )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 3,63% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXRH  ISABELLA )
 
(8 Pantebrev påtegning 1917 19-05-2005 )
 
(8 Pantebrev påtegning 3342 08-08-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente pt. 3,63% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(8 Pantebrev påtegning 1193 16-06-2017 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Isefjord Fisk Lynæs ApS, tidl. Sanne Nord ApS )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 4, 5, 6, 7 )
( Udgår af pantet )
( OXRH  ISABELLA )
 
(8 Pantebrev udslet 2113 21-10-2020 )
 
 
(9 Pantebrev 2992 22-07-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    366.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erling Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 3,83% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( - særlige afdragsvilkår, se skibsmappe )
( Tillige pant i )
( XP 4113  BALKA )
 
(9 Pantebrev påtegning 3498 23-08-2005 )
 
(9 Pantebrev påtegning 3468F 11-08-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 3,83% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Oprykning om muligt efter )
( - særlige afdragsvilkår, se skibsmappe )
 
(9 Pantebrev påtegning 2231 05-07-2018 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Erling Finne )
( 6. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 4, 5, 6, 7, 8 )
( Anm. ang. rettighed 4 )
 
(9 Pantebrev påtegning 2636 13-09-2018 )
( (Anm. ang. rettighed 4) )
( Udgår af pantet )
( XP 4113  BALKA )
 
(9 Pantebrev udslet 2112 21-10-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 2232 19-06-2008 )
( Puljeaftale )
( Aftale i følge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Per Holmgaard )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 1186 28-04-2015 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1284 11-05-2015 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren ApS. )
( Forpligtiget )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 1464 09-06-2016 )
 
 
(3 Rådighedsindskrænkning 1465 09-06-2016 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren. )
( Forpligtiget )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
 
(3 Rådighedsindskr udslet 264 14-02-2017 )
 
 
(4 Rådighedsindskrænkning 1396 12-07-2017 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren. )
( Forpligtiget )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
 
(4 Rådighedsindskr udslet 2465 21-08-2018 )
 
 
(5 Rådighedsindskrænkning 3319 05-12-2018 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren. )
( Forpligtiget )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
 
(5 Rådighedsindskr udslet 1434 13-07-2020 )
 
 
( Anm    Afvist 2116 11-06-2008 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 1372 10-07-2017 )
 

Kendingsbogstaver:

OZNK

Navn:

TASMANIA

UDagbog