HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZNA   HEIDI-GUIDO

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Udslettet som ophugget.
 
 
Ophugning 1614 02-04-07 11-05-07
Udslettet som ophugget.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 6837 08-12-97 30-01-98 )
 
Kontrolnummer H 1243
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 01-02-07
(Motorskib - Fiskeskib 23-12-97 )
Navn HEIDI-GUIDO 6837 08-12-97 30-01-98
 
Hjemsted THYBORØN 6837 08-12-97 30-01-98
 
 
BT 182         NT 54         22-05-05
(BT 182         NT 54         14-02-02 )
(BT 182         NT 54         05-02-98 )
(BT 182         NT 54         23-12-97 )
 
Længde 27,54 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,80 m         Dimensionstal 220,39        Længde overalt 30,61 m          22-05-05
(Længde 27,54 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,80 m         Længde overalt 30,61 m          14-02-02 )
(Længde 27,54 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,80 m         Længde overalt 30,61 m          05-02-98 )
(Længde 27,57 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,80 m         Længde overalt 30,61 m          23-12-97 )
 
 
Byggenr -, År 1974 Ved Maaskant Shipyards
    Stellendam Nederlandene
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 30-01-98 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 523 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 3 partredere
Partreder Part i skib: 50 / 200
Erik Pedersen Kloster
Grønnevej 3, 7673 Harboøre
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
Partreder Part i skib: 75 / 200
Flemming Ebey Kristensen
Anholtvej 15 A, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
Partreder Part i skib: 75 / 200
Jane Damgaard Gierlevsen
Drejøvej 39, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   88 06-01-00 07-02-00
  Jane Damgaard Gierlevsen
  Drejøvej 39, 7680 Thyborøn
( Bestyrende reder (Managing owner)   5299 25-10-99 03-11-99 )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Anholtvej 15 A, 7680 Thyborøn )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 5725 27-11-06 04-12-06
af dato 22-11-06
Sælger
  Kelwin Frank Stockton, 7500 Holstebro Part i skib: 50 / 200
Køber
  Erik Pedersen Kloster, 7673 Harboøre Part i skib: 50 / 200
Købesum 3.700.000,00 DKK
 
(3 Skøde 87 06-01-00 07-02-00 )
( af dato 30-12-99 )
( Sælger )
(   Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 200 )
( Sælger )
(   Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 200 )
( Køber )
(   Kelwin Frank Stockton, 7500 Holstebro Part i skib: 25 / 100 )
( Købesum 3.500.000,00 DKK )
 
2 Skøde 5298 25-10-99 03-11-99
af dato 19-10-99
Sælger
  Egon Mikkelsen, 7700 Thisted
Køber
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
Køber
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
Købesum 6.700.000,00 DKK
 
(1 Bill of Sale 7143 22-12-97 30-01-98 )
( af dato 11-12-97 )
( Køber )
(   Egon Mikkelsen, 7700 Thisted )
( Købesum 965.000,00 NLG )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 6182 19-12-2006 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Afvist 6182 19-12-2006 )
 
(1 Ejerpantebrev 7144 22-12-1997 )
( Pantesum    7.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Egon Mikkelsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 10% halvårligt )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5300 25-10-1999 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Egon Mikkelsen )
( )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5413 13-11-2001 )
( Pantesum    11.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Fast rente )
( Respekterer fremover ialt hf 7 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5157 28-11-2003 )
( Respekterer fremover yderligere hf 11 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 580 20-02-2004 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, Thyborøn 7680 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3975 22-09-2005 )
( Respekterer fremover yderligere hf 12 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5726 27-11-2006 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Kelwin Frank Stockton )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 6154 18-12-2006 )
 
 
(2 Udlæg 1721 12-04-2000 )
( Pantesum    813.740,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(2 Udlægud 2476 25-05-2000 )
 
 
(3 Udlæg 4356 28-09-2000 )
( Pantesum    97.514,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(3 Udlægud 4899 01-11-2000 )
 
 
(4 Udlæg 1659 19-04-2001 )
( Pantesum    681.883,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(4 Udlægud 5752 04-12-2001 )
 
 
(5 Udlæg 2979 18-06-2001 )
( Pantesum    241.889,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(5 Udlægud 5625 26-11-2001 )
 
 
(6 Udlæg 4398 11-09-2001 )
( Pantesum    171.530,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(6 Udlægud 5626 26-11-2001 )
 
 
(7 Pantebrev 5414 13-11-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    5.280.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,36% p.a. )
( 1. Prt. )
( Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1 )
( Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4 )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6: Anm ang hf 6 )
 
(7 Annull af anmærkning (p) 5756B 04-12-2001 )
( (Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1) )
( (Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4) )
( (Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5) )
( (Anm. ang. hæftelse 6: Anm ang hf 6) )
 
(7 Pantebrev påtegning 2154 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Udtrådt som Debitor )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Fast rente 5,36% p.a. )
( Pant i fiskerirettigheder. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
 
(8 Udlæg 5852 10-12-2001 )
( Pantesum    550.315,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(8 Udlægud 551 13-02-2002 )
 
 
(9 Udlæg 1450 04-04-2003 )
( Pantesum    115.549,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(9 Udlægud 2629 19-06-2003 )
 
 
(10 Udlæg 4120 26-09-2003 )
( Pantesum    226.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(10 Udlægud 4859 07-11-2003 )
 
 
(11 Pantebrev 5156 28-11-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.017.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,59 p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 7 )
 
(11 Pantebrev påtegning 2155 01-05-2007 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Udtrådt som Debitor )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(12 Pantebrev 3974 22-09-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    553.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappe. )
( Respekterer fremover ialt hf 7, 11 )
 
(12 Pantebrev påtegning 2153 01-05-2007 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Udtrådt som Debitor )
(   Kelwin Frank Stockton )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZNA

Navn:

HEIDI-GUIDO

UDagbog