HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OU 7092   BØLLE

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OU 7092 DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 5990 15-10-1996 24-10-1996
 
 
Motorskib - Fiskeskib 01-10-1996
Navn BØLLE 348 26-02-2021 18-03-2021
(Tidligere HESSELØ 879 18-04-2016 19-05-2016 )
(Tidligere LIS KEMI 1638 07-07-2011 07-07-2011 )
(Tidligere ANTON 332 12-02-2009 09-03-2009 )
(Tidligere GOTLAND 6113 27-12-2001 03-01-2002 )
(Tidligere RUMO 1814 18-04-2000 25-04-2000 )
(Tidligere ANNE CLAUDINE 5990 15-10-1996 24-10-1996 )
 
Hjemsted GLYNGØRE 348 26-02-2021 18-03-2021
(Tidligere HANSTHOLM 879 18-04-2016 19-05-2016 )
(Tidligere THYBORØN 1638 07-07-2011 07-07-2011 )
(Tidligere SKAGEN 332 12-02-2009 09-03-2009 )
(Tidligere ODDEN 6114 27-12-2001 03-01-2002 )
(Tidligere HIRTSHALS 1815 18-04-2000 25-04-2000 )
(Tidligere HOU 5990 15-10-1996 24-10-1996 )
 
( Anm    Afvist 2065A 11-10-2012 (12-02-2013) )
 
( Anm    Afvist 870 10-04-2013 (15-10-2013) )
 
 
BT 13,2         NT 3,9         11-02-2002
(BT 13,2         NT 3,9         01-10-1996 )
 
Længde 11,30 m        Bredde 4,12 m         Dybde 1,85 m         Dimensionstal 48,20        Længde overalt 11,70 m          07-04-2005
(Længde 11,30 m        Bredde 4,12 m         Dybde 1,85 m          11-02-2002 )
(Længde 11,30 m        Bredde 4,12 m        Dybde 1,85 m          01-10-1996 )
 
 
Byggenr 13, År 1996 Ved Egon Bredgaards Bådeværft
    Sakskøbing Danmark
Ukendt skibstype
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 18-03-2021
Distrikt Skive
Havnekendingsnummer SK 293
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-05-2016 )
(Distrikt Hanstholm )
(Havnekendingsnummer HM 293 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-07-2011 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 270 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 09-03-2009 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 22 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 03-01-2002 )
(Distrikt Kalundborg )
(Havnekendingsnummer KA 73 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 25-04-2000 )
(Distrikt Hirtshals )
(Havnekendingsnummer HG 252 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 01-10-1996 )
(Distrikt )
(Havnekendingsnummer A 376 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
John Hansen. Glyngøre Aps
Durupvej 25 F, Glyngøre, 7870 Roslev
 
  Erhvervelse ved adkomst 8
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   09-03-2009 )
(   Svend Aage Bang Andersen )
(   Frejasvej 25, 9990 Skagen )
( Bestyrende reder (Managing owner)   6115 27-12-2001 03-01-2002 )
(   Einar Lyse )
(   Vestre Havnevej 13 B, 4583 Sjællands Odde )
( Bestyrende reder (Managing owner)   1816 18-04-2000 25-04-2000 )
(   Mogens Frydensbæk Jensen )
(   Kornvænget 1, Uggerby, 9800 Hjørring )
( Bestyrende reder (Managing owner)   5525 26-09-1996 24-10-1996 )
(   Søren Christian Christensen )
(   Arkildsdal 160, 1., 9400 Nørresundby )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
8 Skøde 355 02-03-2021 18-03-2021
af dato 24-02-2021
med overtagelse 08-03-2021.
Sælger
  Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn
Køber
  John Hansen. Glyngøre Aps, 7870 Roslev
Anm. ang. rettighed 2
 
(7 Skøde 878 18-04-2016 19-05-2016 )
( af dato 14-04-2016 )
( Med overtagelse d. 14-04-2016 )
( Sælger )
(   Dennis Kristiansen, 7680 Thyborøn )
( Køber )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn )
 
(6 Skøde 1541 27-06-2011 27-06-2011 )
( af dato 12-05-2011 )
( Sælger )
(   Svend Aage Bang Andersen, 9990 Skagen )
( Køber )
(   Dennis Kristiansen, 7680 Thyborøn )
 
(5 Skøde 1030 28-04-2011 24-05-2011 )
( af dato 10-01-2011 )
( Sælger )
(   Jens Christian Bang Andersen, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Svend Aage Bang Andersen, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
 
(4 Skøde 333 12-02-2009 09-03-2009 )
( af dato 09-02-2008 )
( Sælger )
(   Einar Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Hans Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Jens Christian Bang Andersen, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Svend Aage Bang Andersen, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 2.325.000,00 DKK )
 
(3 Endeligt (efter betinget) Skøde 6112 27-12-2001 03-01-2002 )
( af dato 19-12-2001 )
( Overtagelsesdato: 15. december 2001 )
( Sælger )
(   Reinhardt Fogh Jensen, 9850 Hirtshals Part i skib: 40 / 100 )
( Sælger )
(   Mogens Frydensbæk Jensen, 9800 Hjørring Part i skib: 60 / 100 )
( Køber )
(   Einar Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Hans Lyse, 4583 Sjællands Odde Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 1.765.000,00 DKK )
 
(2 Endeligt (efter betinget) Skøde 1813 18-04-2000 25-04-2000 )
( af dato 14-04-2000 )
( Overtagelsesdato: 1. april 2000 )
( Sælger )
(   Søren Christian Christensen, 9400 Nørresundby Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Frants Christensen, 9370 Hals Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Reinhardt Fogh Jensen, 9850 Hirtshals Part i skib: 40 / 100 )
( Køber )
(   Mogens Frydensbæk Jensen, 9800 Hjørring Part i skib: 60 / 100 )
( Købesum 1.760.000,00 DKK )
 
(1 Bilbrev 5990 15-10-1996 24-10-1996 )
( af dato 14-10-1996 )
( Køber )
(   Frants Christensen, 9370 Hals Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Søren Christian Christensen, 9400 Nørresundby Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 716.000,00 DKK )
 
( Anm    Afvist 1409 10-06-2011 (22-06-2011) )
 
 
 
Panterettigheder
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 2239 15-05-00 )
( Pantesum    800.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Mogens Frydensbæk Jensen )
(   Reinhardt Fogh Jensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     J. Fibigersgade 4, 9850, Hirtshals )
( Variabel rente )
( 1. Prt. )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 6116 27-12-01 )
 
 
(2 Pantebrev 435 05-02-02 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    250.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Einar Lyse )
(   Hans Lyse )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 5,36% p.a. )
( 1. Prt. )
 
(2 Pantebrev påtegning 2966 14-07-06 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(2 Pantebrev udslet 492 02-03-09 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1111 10-05-2010 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v.: Se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Jens Christian Bang Andersen )
(   Svend Aage Bang Andersen )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 1538 27-06-2011 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1613 13-06-2016 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren. )
( Forpligtiget )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 699 13-04-2021 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OU 7092

Navn:

BØLLE

UDagbog