HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZJG   MELINA

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Ophugning 2332 24-09-2010 06-10-2010
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 7351 24-11-1995 12-12-1995 )
 
Kontrolnummer H 1205
 
Motorskib - Fiskeskib 31-10-1995
Navn MELINA 7351 24-11-1995 12-12-1995
 
Hjemsted THYBORØN 7351 24-11-1995 12-12-1995
 
 
BT 302         NT 90         22-05-2005
(BT 302         NT 90         16-11-2001 )
(BT 302         NT 90         31-10-1995 )
 
Længde 34,68 m        Bredde 7,80 m        Dybde 4,23 m         Dimensionstal 297,96        Længde overalt 38,20 m          22-05-2005
(Længde 34,68 m        Bredde 7,80 m        Dybde 4,23 m         Længde overalt 38,20 m          16-11-2001 )
(Længde 34,68 m        Bredde 7,80 m        Dybde 4,23 m         Længde overalt 38,20 m          31-10-1995 )
 
 
Byggenr -, År 1974 Ved SCHEEPSWERF TH.VAN DER BELDT
    Holland Nederlandene
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 12-12-1995 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 527 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 3 partredere
Partreder Part i skib: 100 / 400
Erik Pedersen Kloster
Grønnevej 3, 7673 Harboøre
 
  Erhvervelse ved adkomst 2, 3
 
Partreder Part i skib: 150 / 400
Flemming Ebey Kristensen
Anholtvej 15 A, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
Partreder Part i skib: 150 / 400
Jane Damgaard Gierlevsen
Drejøvej 39, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   7621A 06-12-95 12-12-95
  Jane Damgaard Gierlevsen
  Drejøvej 39, 7680 Thyborøn
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Skøde 85 06-01-00 23-02-00
af dato 30-12-99
Sælger
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 1 / 16
Sælger
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 1 / 16
Køber
  Erik Pedersen Kloster, 7673 Harboøre Part i skib: 1 / 8
Købesum 2.062.500,00 DKK
 
2 Skøde 2160 05-05-98 12-06-98
af dato 22-12-97
Sælger
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 400
Sælger
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 400
Køber
  Erik Pedersen Kloster, 7673 Harboøre Part i skib: 50 / 400
Købesum 2.062.500,00 DKK
 
1 Bill of Sale 7352 24-11-95 12-12-95
af dato 27-10-95
Køber
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
Køber
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
Købesum 4.350.000,00 NLG
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 7353 24-11-1995 )
( Pantesum    7.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Flemming Ebey Kristensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, 7680, Thyborøn )
( Variabel rente )
( 1. Prt. )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4431 07-08-1996 )
( Pantesum    8.300.000,00  DKK )
( 1. Prt. , Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2161 05-05-1998 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Erik Pedersen Kloster )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2655 07-06-2000 )
( Pantesum    10.200.000,00  DKK )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5412 13-11-2001 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 10 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5153 28-11-2003 )
( Respekterer fremover yderligere hf 14 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 581 20-02-2004 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, Thyborøn 7680 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3977 22-09-2005 )
( Respekterer fremover yderligere hf 15 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5779 29-11-2006 )
( Pantesum    14.000.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( OXQB  ST. ANTHONY )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 264 18-01-2007 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2138 01-09-2009 )
( Pantesum    18.000.000,00  DKK )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
 
 
(2 Pantebrev 559 23-01-1995 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    5.501.100,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente )
( P.t ansat rente 8,80% p.a. )
( Tillige pant i )
( OWGO  DOLFIJN )
 
(2 Annull af anmærkning (p) 2014 24-03-1995 )
 
(2 Pantebrev udslet 4432 07-08-1996 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Fast rente )
( P.t. ansat rente 8,72% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OWGO  DOLFIJN )
 
(2 Pantebrev udslet 4598 10-11-2004 )
 
 
(3 Udlæg 5163 14-10-1998 )
( Pantesum    655.042,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(3 Udlægud 143 08-01-1999 )
 
 
(4 Udlæg 1185 19-03-1999 )
( Pantesum    568.903,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(4 Udlægud 3211 12-07-1999 )
 
 
(5 Udlæg 4839 01-10-1999 )
( Pantesum    738.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(5 Udlægud 860 23-02-2000 )
 
 
(6 Udlæg 1723 12-04-2000 )
( Pantesum    959.167,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(6 Udlægud 2474 25-05-2000 )
 
 
(7 Udlæg 938 05-03-2001 )
( Pantesum    443.013,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(7 Udlægud 2377 06-06-2001 )
 
 
(8 Udlæg 2978 18-06-2001 )
( Pantesum    197.615,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(8 Udlægud 5292 05-11-2001 )
 
 
(9 Udlæg 4396 11-09-2001 )
( Pantesum    280.343,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(9 Udlægud 5291 05-11-2001 )
 
 
(10 Pantebrev 5411 13-11-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    4.809.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,36% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(10 Pantebrev påtegning 2151 01-05-2007 )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(11 Udlæg 1449 04-04-2003 )
( Pantesum    180.537,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(11 Udlægud 2627 19-06-2003 )
 
 
(12 Udlæg 2848 30-06-2003 )
( Pantesum    71.513,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(12 Udlægud 3484 20-08-2003 )
 
 
(13 Udlæg 4103 25-09-2003 )
( Pantesum    225.469,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(13 Udlægud 4861 07-11-2003 )
 
 
(14 Pantebrev 5152 28-11-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    5.009.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,59 p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 10 )
 
(14 Pantebrev påtegning 2150 01-05-2007 )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(15 Pantebrev 3976 22-09-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    656.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappe. )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 14 )
 
(15 Pantebrev påtegning 2152 01-05-2007 )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(16 Udlæg 1693 05-05-2006 )
( Pantesum    375.327,00  DKK )
( Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(16 Udlægud 2435 15-05-2007 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZJG

Navn:

MELINA

UDagbog