HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OWGG   DORIS VENDELBO

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OWGG DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 1188 12-05-2009 22-07-2009
 
Kontrolnummer H 1661
 
Fiskeskib 12-05-2009
Navn DORIS VENDELBO 3012 21-12-2011 31-01-2012
(Tidligere KIRSTINE VENDELBO 247 28-01-2011 23-02-2011 )
(Tidligere BIRGIT 1188 12-05-2009 22-07-2009 )
 
Hjemsted HANSTHOLM 247 28-01-2011 23-02-2011
(Tidligere FÅBORG 1188 12-05-2009 22-07-2009 )
 
 
BT 34,8         NT 10,4         21-07-2009
 
Længde 14,80 m        Bredde 5,16 m        Dybde 2,20 m         Dimensionstal 85,70        Længde overalt 16,60 m          11-12-2017
(Længde 16,60 m        Bredde 5,16 m        Dybde 2,20 m         Dimensionstal 85,70         21-07-2009 )
 
 
Byggenr 10, År 1985 Ved Faaborg Værft A/S
    Fåborg Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 23-02-2011
Distrikt Hanstholm
Havnekendingsnummer HM 492
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 22-07-2009 )
(Distrikt Svendborg )
(Havnekendingsnummer SG 36 )
 
Indført fra Sverige
som ASTERION af Glommen
med udenlandsk register i Sverige
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Cyrano II ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Annullation af anmærkning (e) 1204 16-05-2011 03-06-2011
(Anm. ang. hf. 3)
(Anm. ang. hf. 1)
(Anm. ang. hf. 5)
(Anm. ang. hf. 2)
(Anm. ang. hf. 4)
 
2 Skøde 246 28-01-2011 23-02-2011
af dato 30-11-201
Sælger
  Simon Lohmann Hammer, 5600 Faaborg
Køber
  Cyrano II ApS, 7680 Thyborøn
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 1
Anm. ang. hf. 5
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 4
 
(1 Bill of Sale 1824 22-07-2009 22-07-2009 )
( af dato 17-07-2009 )
( Køber )
(   Simon Lohmann Hammer, 5600 Faaborg )
 
 
 
Panterettigheder
8 Pantebrev påtegning 1.290.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Statens Administration
  
11 Pantebrev påtegning 400.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
12 Pantebrev påtegning 10.000.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
13 Pantebrev 5.500.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
8 Pantebrev 3370 06-07-2007
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    1.290.000,00  DKK
Debitor
  Dennis Christensen
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 3,94% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OU 6564  MOLBOEN
 
8 Pantebrev påtegning 375 14-02-2011
Indtrådt som Debitor
  Cyrano II ApS
Indtrådt som Kreditor
  Økonomistyrelsen
    Landgreven 4, Postboks 2193, 1017, København K
Udtrådt som Debitor
  Dennis Christensen
Udtrådt som Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
Indgår tillige i pantet
OU 5055  SEDINAH
Udgår af pantet
OU 6564  MOLBOEN
 
8 Pantebrev påtegning 2323 29-09-2011
Indtrådt som Kreditor
  Statens Administration
    Landgreven 4, Postboks 2193, 1017, København K
Udtrådt som Kreditor
  Økonomistyrelsen
Indgår tillige i pantet
OU 7317  SORAYA
Udgår af pantet
OU 5055  SEDINAH
 
8 Pantebrev påtegning 1410 25-06-2013
Indgår tillige i pantet
OZCP  HESSELØ
Udgår af pantet
OU 7317  SORAYA
 
8 Pantebrev påtegning 2270 14-08-2015
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 6, 7
Anm. ang. rettighed 1
Udgår af pantet
OZCP  HESSELØ
 
 
11 Pantebrev 3556 19-07-2007
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    400.000,00  DKK
Debitor
  Søren Andersen
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 4,31% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 5415  ALBERTE
 
11 Pantebrev påtegning 1697 08-04-2014
Indtrådt som Debitor
  Cyrano II ApS
Udtrådt som Debitor
  Søren Andersen
Indgår tillige i pantet
OZCP  HESSELØ
Udgår af pantet
XP 5415  ALBERTE
 
11 Pantebrev påtegning 2273 14-08-2015
6. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 7, 9, 6, 8, 10
Anm. ang. rettighed 1
Udgår af pantet
OZCP  HESSELØ
 
 
12 Pantebrev 2400 13-06-2002
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    10.000.000,00  DKK
Debitor
  Henning Hougaard Jensen
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Fast rente 5,64% p.a.
Oprykning efter
Tillige pant i
OUJT  OCEAN FREJA
 
12 Pantebrev påtegning 3933 04-09-2006
Tillige pant i fiskerirettighederne.
 
12 Pantebrev påtegning 1267 08-05-2015
Indtrådt som Debitor
  Cyrano II ApS
Udtrådt som Debitor
  Henning Hougaard Jensen
Indgår tillige i pantet
OZCP  HESSELØ
Udgår af pantet
OUJT  OCEAN FREJA
 
12 Pantebrev påtegning 2274 14-08-2015
7. Prt. , Oprykning efter
Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 8, 9, 10, 11
Anm. ang. rettighed 1
Udgår af pantet
OZCP  HESSELØ
 
 
13 Pantebrev 181 15-01-2007
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    5.500.000,00  DKK
Debitor
  Jan Andersen
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 3,94% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 4511  TRINE LOUISE
 
13 Pantebrev påtegning 1798 16-04-2007
 
13 Pantebrev påtegning 2760 28-11-2016
Indtrådt som Debitor
  Cyrano II ApS
Udtrådt som Debitor
  Jan Andersen
Respekterer fremover ialt hf 10, 11, 6, 8, 12
Anm. ang. rettighed 2
 
13 Pantebrev påtegning 2908 20-12-2016
(Anm. ang. rettighed 2)
Udgår af pantet
XP 4511  TRINE LOUISE
 
 
(1 Pantebrev 3609 24-10-2008 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.575.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Simon Lohmann Hammer )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 4,35% )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3567  BIRGIT )
 
(1 Annull af anmærkning (p) 668 17-03-2009 )
 
(1 Annull af anmærkning (p) 806 02-04-2009 )
 
(1 Pantebrev påtegning 2575 19-10-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 4,35% )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
 
(1 Pantebrev påtegning 1013 27-04-2011 )
 
 
(2 Pantebrev 1513 24-04-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    51.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Simon Lohmann Hammer )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten p.t. 5,76 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 3098  L.C. JØRGENSEN )
 
(2 Pantebrev påtegning 839 10-03-2004 )
( Indgår tillige i pantet )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
( Udgår af pantet )
( OU 3098  L.C. JØRGENSEN )
 
(2 Pantebrev påtegning 731 27-02-2008 )
( Pant i fiskerirettigheder )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
( Udgår af pantet )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(2 Pantebrev påtegning 805 02-04-2009 )
 
(2 Pantebrev påtegning 2576 19-10-2009 )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Udgår af pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
 
(2 Pantebrev påtegning 1015 27-04-2011 )
( Pant i fiskerirettigheder )
 
 
(3 Pantebrev 840 10-03-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    264.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Simon Lohmann Hammer )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,79% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(3 Pantebrev påtegning 732 27-02-2008 )
( Pant i fiskerettigheder. )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
( Udgår af pantet )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(3 Pantebrev påtegning 804 02-04-2009 )
 
(3 Pantebrev påtegning 2577 19-10-2009 )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
( Udgår af pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
 
(3 Pantebrev påtegning 1014 27-04-2011 )
( Pant i fiskerettigheder. )
 
 
(4 Ejerpantebrev 2468 13-06-2003 )
( Pantesum    1.350.000,00  DKK )
( Tiltræder )
(   Faaborg Værft A/S )
( Udsteder )
(   Simon Lohmann Hammer )
(     Værftvej 7, 5600, Faaborg )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sparekassn Faaborg )
(     Herregårgscentret 23, 5600, Faaborg )
( )
( rentefrit )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 838 10-03-2004 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 4761 03-10-2007 )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
( Udgår af pantet )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(4 Annull af anmærkning (p) 5750 06-12-2007 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 666 17-03-2009 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2856 13-11-2009 )
( Udtrådt som Tiltræder )
(   Faaborg Værft A/S )
( Rentefrit )
( Tillige pant i fiskerirettighederne. )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
( Udgår af pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 672 15-03-2011 )
 
 
(5 Ejerpantebrev 2991 08-07-2003 )
( Pantesum    550.000,00  DKK )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Faaborg Værft A/S )
(     Værftvej 7, 5600, Faaborg )
(     samt som udsteder )
( Rentefrit )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 5436 16-12-2003 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Simon Lohmann Hammer )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sparekassen Faaborg )
(     Herregårdscentret 23, 5600, Faaborg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Faaborg Værft A/S )
(     Værftvej 7, Faaborg 5600 )
(     samt som udsteder )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 841 10-03-2004 )
( Rentefrit )
( Oprykning om muligt efter )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 4762 03-10-2007 )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
( Udgår af pantet )
( OU 8826  AANTUUARAQ II )
 
(5 Annull af anmærkning (p) 5751 06-12-2007 )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 667 17-03-2009 )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 2855 13-11-2009 )
( Rentefrit )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4 )
( Udgår af pantet )
( XP 3567  BIRGIT )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 673 15-03-2011 )
 
 
(6 Pantebrev 4585 21-10-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.033.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Kim Knudsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,54% p.a. )
( Renten er foreløbigt ansat. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZBV  JAMMERBUGT )
 
(6 Pantebrev påtegning 3879 09-08-2007 )
( Foreløbig rente 4,54% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(6 Pantebrev påtegning 5970 21-12-2007 )
 
(6 Pantebrev påtegning 1812 04-09-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Kim Knudsen )
( Foreløbig rente 4,54% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Udgår af pantet )
( OZBV  JAMMERBUGT )
 
(6 Pantebrev udslet 3256 23-11-2018 )
 
 
(7 Pantebrev 5094 17-11-2000 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.020.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Jan Peter Neestrup Hansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 5,85% p.a. )
( Tillige pant i )
( XP 2616  KLINTLAND )
 
(7 Annull af anmærkning (p) 5776 28-12-2000 )
 
(7 Pantebrev påtegning 4094 10-12-2008 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 5,85% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(7 Annull af anmærkning (p) 1307 25-05-2009 )
 
(7 Pantebrev påtegning 2059 02-09-2011 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Jan Peter Neestrup Hansen )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 3466  FRISKFISK )
( Udgår af pantet )
( XP 2616  KLINTLAND )
 
(7 Pantebrev påtegning 933 17-04-2013 )
( Respekterer fremover ialt hf 6 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Udgår af pantet )
( XP 3466  FRISKFISK )
 
(7 Pantebrev udslet 1084 11-05-2016 )
 
 
(9 Pantebrev 181 11-01-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    270.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Lars Johnsen Høj )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 7317  SORAYA )
 
(9 Annull af anmærkning (p) 785 20-02-2001 )
 
(9 Pantebrev påtegning 5517 20-11-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 5,5% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(9 Annull af anmærkning (p) 5848 12-12-2007 )
 
(9 Pantebrev påtegning 1411 25-06-2013 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Lars Johnsen Høj )
( Foreløbig rente 5,5% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OZCP  HESSELØ )
( Udgår af pantet )
( OU 7317  SORAYA )
 
(9 Pantebrev påtegning 2271 14-08-2015 )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 8, 7 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Udgår af pantet )
( OZCP  HESSELØ )
 
(9 Pantebrev udslet 1085 11-05-2016 )
 
 
(10 Pantebrev 838 26-02-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    360.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Søren Andersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,85 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3896  VITO )
 
(10 Pantebrev påtegning 3539 18-07-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 5415  ALBERTE )
 
(10 Pantebrev påtegning 4255A 31-08-2007 )
( Udgår af pantet )
( XP 3896  VITO )
 
(10 Pantebrev påtegning 1696 08-04-2014 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Søren Andersen )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
( Indgår tillige i pantet )
( OZCP  HESSELØ )
( Udgår af pantet )
( XP 5415  ALBERTE )
 
(10 Pantebrev påtegning 2272 14-08-2015 )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 8, 9 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Udgår af pantet )
( OZCP  HESSELØ )
 
(10 Pantebrev udslet 2996 25-10-2018 )
 
 
(14 Pantebrev 5712 09-11-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.740.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Peter Holm Andersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten p.t. 5,75 % p.a. )
( Tillige pant i )
( OU 6679  LIS-HANSA )
 
(14 Annull af anmærkning (p) 6985 30-12-1999 )
 
(14 Pantebrev påtegning 68 06-01-2003 )
( Indgår tillige i pantet )
( OZOC  MONTANA )
( Udgår af pantet )
( OU 6679  LIS-HANSA )
 
(14 Pantebrev påtegning 3910 28-11-2014 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Peter Holm Andersen )
( Renten p.t. 5,75 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 4511  TRINE LOUISE )
( Udgår af pantet )
( OZOC  MONTANA )
 
(14 Pantebrev påtegning 2761 28-11-2016 )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 8, 10, 11, 12, 13 )
( Anm. ang. rettighed 2 )
 
(14 Pantebrev påtegning 2909 20-12-2016 )
( (Anm. ang. rettighed 2) )
( Udgår af pantet )
( XP 4511  TRINE LOUISE )
 
(14 Pantebrev udslet 2347 19-11-2020 )
 
 
(15 Pantebrev 4847 07-11-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    373.000,00  DKK )
( Tiltræder )
(   T 95 Elly Skov APS )
( Debitor )
(   Lars-Hintze Mathiasen )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
(     Kompasvej 4, 7990, Øster-Assels )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 4,66% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 4462  LADY FOX )
 
(15 Pantebrev påtegning 5389 11-12-2003 )
 
(15 Pantebrev påtegning 4847 13-10-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erland Stenstrup Jacobsen )
( Udtrådt som Tiltræder )
(   T 95 Elly Skov APS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Lars-Hintze Mathiasen )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
( )
( Pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(15 Pantebrev påtegning 881 10-04-2013 )
( Indgår tillige i pantet )
( OU 5721  GRÆSHOLM )
( Udgår af pantet )
( XP 4462  LADY FOX )
 
(15 Pantebrev påtegning 805 16-03-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Erland Stenstrup Jacobsen )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 4511  TRINE LOUISE )
( Udgår af pantet )
( OU 5721  GRÆSHOLM )
 
(15 Pantebrev påtegning 2762 28-11-2016 )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 )
( Anm. ang. rettighed 2 )
 
(15 Pantebrev påtegning 2910 20-12-2016 )
( (Anm. ang. rettighed 2) )
( Udgår af pantet )
( XP 4511  TRINE LOUISE )
 
(15 Pantebrev udslet 2348 19-11-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
3 Rådighedsindskrænkning 1058 20-05-2019
Puljeaftale
Puljeaftale iflg. hvilken at skibet er tilknyttet PuljeFiskeren.
Forpligtiget
  Cyrano II ApS
Påtaleberettiget
  Puljefiskeren
    Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm
Anm. ang. hæftelse 8
Anm. ang. hæftelse 11
Anm. ang. hæftelse 12
Anm. ang. hæftelse 13
Anm. ang. hæftelse 14
Anm. ang. hæftelse 15
 
 
(1 Rådighedsindskrænkning 626 10-03-2011 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale i følge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen )
( Forpligtiget )
(   Cyrano II ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1462 09-06-2016 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1463 09-06-2016 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Cyrano II ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 11 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 2842 13-12-2016 )
 
 
( Anm    Afvist 521 28-02-2011 )
 

Kendingsbogstaver:

OWGG

Navn:

DORIS VENDELBO

UDagbog