HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZZH   MADSALUNE

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZZH DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 2395 06-06-01 11-06-01
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 1090 15-03-01 16-03-01 )
(Under bygning hos )
(VESTVÆRFTET APS,Hvide Sande )
 
Kontrolnummer H 1316
 
Motorskib - Fiskeskib 11-06-01
Navn MADSALUNE 2395 06-06-01 11-06-01
 
Hjemsted HVIDE SANDE 2395 06-06-01 11-06-01
 
 
BT 168,5         NT 65,1         20-12-04
(BT 168,5         NT 65,1         10-03-03 )
(BT 168,5         NT 65,1         29-06-01 )
(BT 168,5         NT 65,1         11-06-01 )
 
Længde 20,21 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,40 m         Dimensionstal 151,53        Længde overalt 22,96 m          20-12-04
(Længde 20,21 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,40 m         Dimensionstal 151,53        Længde overalt 22,96 m          10-03-03 )
(Længde 20,21 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,40 m         Længde overalt 22,96 m          29-06-01 )
(Længde 20,21 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,40 m         Længde overalt 22,96 m          11-06-01 )
 
 
Byggenr 225, År 2001 Ved VESTVÆRFTET APS
    Hvide Sande Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-05-10
Distrikt Ringkøbing
Havnekendingsnummer RI 566
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-06-01 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 566 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
RI 566 Madsalune ApS
Tromsøvej 33, 6950 Ringkøbing
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 2365 27-07-18 20-08-18
af dato 23-07-18
Med overtagelse d. 28-06-2018
Sælger
  Niels Iversen Klit, 6950 Ringkøbing
Køber
  RI 566 Madsalune ApS, 6950 Ringkøbing
Anm. ang. hf. 1
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 4
Anm. ang. hf. 2
 
(1 Bilbrev 2395 06-06-01 11-06-01 )
( af dato 01-06-01 )
( Ejer )
(   Niels Iversen Klit, 6950 Ringkøbing )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 1090 15-03-01 16-03-01 )
( af dato 09-03-01 )
( Ejer )
(   Niels Iversen Klit, 6950 Ringkøbing )
 
 
 
Panterettigheder
2 Ejerpantebrev påtegn 8.000.000,00  DKK
vestjyskBANK
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 5278 02-11-2001 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Ejerpantebrev 2065 15-05-2001
Pantesum    5.000.000,00  DKK
Udsteder
  Niels Iversen Klit
Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Bank A/S
    Bredgade 4, 6960, Hvide Sande
Variabel rente
2. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1
 
2 Ejerpantebrev påtegn 5212 30-10-2001
Respekterer fremover ialt hf 1, 3, 4
 
2 Ejerpantebrev påtegn 2632 03-07-2006
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettigheder.
2. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1876 23-05-2008
Pantesum    6.000.000,00  DKK
 
2 Ejerpantebrev påtegn 4047 08-12-2008
Respekterer fremover ialt hf 1, 3, 4
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1128 12-05-2010
Pantesum    8.000.000,00  DKK
 
2 Ejerpantebrev påtegn 2978 24-10-2018
Indtrådt som Udsteder
  RI 566 Madsalune ApS
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  vestjyskBANK
    Bredgade 4, 6960, Hvide Sande
Udtrådt som Udsteder
  Niels Iversen Klit
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Bank A/S
    Bredgade 4, Hvide Sande 6960
 
 
( Anm    Fejlført 5278 02-11-2001 )
 
(1 Pantebrev 1782 26-04-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    8.400.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Iversen Klit )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente: P.t. 5,96 % p.a. )
( 1. Prt. )
 
(1 Pantebrev påtegning 3848 18-11-2008 )
( Tillige pant i fiskerirettighederne. )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
 
(1 Annull af anmærkning (p) 4168 15-12-2008 )
( (Anm. ang. hæftelse 2) )
 
(1 Pantebrev udslet 3062 01-11-2018 )
 
 
(3 Pantebrev 5210 30-10-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    340.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Iversen Klit )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 5,25% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(3 Pantebrev påtegning 3849 18-11-2008 )
( Tillige pant i fiskerirettighederne. )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
 
(3 Annull af anmærkning (p) 4169 15-12-2008 )
( (Anm. ang. hæftelse 2) )
 
(3 Pantebrev udslet 3063 01-11-2018 )
 
 
(4 Pantebrev 5211 30-10-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    750.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Iversen Klit )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 5,25% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 3 )
 
(4 Pantebrev påtegning 3850 18-11-2008 )
( Tillige pant i fiskerirettighederne. )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
 
(4 Annull af anmærkning (p) 4181A 15-12-2008 )
( (Anm. ang. hæftelse 2) )
 
(4 Pantebrev udslet 3064 01-11-2018 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 5086 24-10-07 )
( Puljeaftale )
( Aftale i følge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse mv.: se skibsmappen. )
( Udsteder )
(   Niels Iversen Klit )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 231 01-02-13 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OZZH

Navn:

MADSALUNE

UDagbog