HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXNL   ANCILLA

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til "Leonardo" Leonard Sztormowski, 84-230 Rumia, Szancera 11, Polen
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 4149 27-08-07 24-09-07
Solgt til "Leonardo" Leonard Sztormowski, 84-230 Rumia, Szancera 11, Polen
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 5459 17-12-03 26-03-04 )
 
Kontrolnummer H 1433
 
Tidligere fiskeskib 21-06-07
(Fiskeskib 17-12-03 )
Navn ANCILLA 5459 17-12-03 26-03-04
 
Hjemsted RØDVIG 5459 17-12-03 26-03-04
 
( Anm    Fejlført 5461 17-12-03 (26-03-04) )
 
 
BT 45,1         NT 13,5         13-01-04
 
Længde 15,15 m        Bredde 5,50 m        Dybde 1,70 m         Dimensionstal 106,64        Længde overalt 19,39 m          22-05-05
(Længde 15,15 m        Bredde 5,50 m        Dybde 1,70 m         Længde overalt 19,39 m          13-01-04 )
 
 
Byggenr -, År 1984 Ved Rönnäng Skibsværft
    Rönnäng, Sverige Sverige
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-12-03 )
(Distrikt Næstved )
(Havnekendingsnummer ND 61 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 3 partredere
Partreder Part i skib: 408 / 1000
Bo Spurr Nielsen
Skansevej 16, 4673 Rødvig Stevns
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
Partreder Part i skib: 296 / 1000
Søren From Hansen
Kulmosevej 4, 4140 Borup
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
Partreder Part i skib: 296 / 1000
TN Hirtshals ApS
Esbern Snaresvej 6, 9850 Hirtshals
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   26-04-07
  Bo Spurr Nielsen
  Skansevej 16, 4673 Rødvig Stevns
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 1549 30-03-07 26-04-07
af dato 27-03-07
Sælger
  Bo Spurr Nielsen, 4673 Rødvig Stevns Part i skib: 296 / 1000
Køber
  TN Hirtshals ApS, 9850 Hirtshals Part i skib: 296 / 1000
Købesum 2.750.000,00 DKK
 
3 Skøde 1548 30-03-07 26-04-07
af dato 27-03-07
Sælger
  Bo Spurr Nielsen, 4673 Rødvig Stevns Part i skib: 296 / 1000
Køber
  Søren From Hansen, 4140 Borup Part i skib: 296 / 1000
Købesum 2.750.000,00 DKK
 
2 Skøde 1238 14-03-07 23-03-07
af dato 21-02-07
Sælger
  Steen Lykke Wridt, 4673 Rødvig Stevns
Køber
  Bo Spurr Nielsen, 4673 Rødvig Stevns
Købesum 3.000.000,00 DKK
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 1
Anm. ang. hf. 4
 
(1 Skøde 5460 17-12-03 26-03-04 )
( af dato 10-12-03 )
( Køber )
(   Steen Lykke Wridt, 4673 Rødvig Stevns )
( Købesum 2.000.000,00 SEK )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 5501 19-12-03 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Steen Lykke Wridt )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank, Store Heddinge )
(     Nytorv 5, 4660, Store Heddinge )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1171 02-04-04 )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1836 25-05-04 )
( Respekterer fremover yderligere hf 3 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2479 20-06-05 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 1939 20-04-07 )
 
 
(2 Pantebrev 1169 02-04-04 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.620.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Steen Lykke Wridt )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 4,60% p.a. )
( 1. Prt. )
 
(2 Pantebrev udslet 1986 23-04-07 )
 
 
(3 Pantebrev 1422 23-04-04 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    570.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Steen Lykke Wridt )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 4,26% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(3 Pantebrev påtegning 1837 25-05-04 )
( (Anm. ang. hæftelse 1) )
 
(3 Pantebrev udslet 1987 23-04-07 )
 
 
(4 Pantebrev 2478 20-06-05 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    130.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Steen Lykke Wridt )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,07% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - særlige afdragsvilkår, se skibsmappe )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(4 Pantebrev udslet 1988 23-04-07 )
 
 
(5 Ejerpantebrev 1550 30-03-07 )
( Part i skib 296 / 1000 )
( Pantesum    2.750.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   HM 320 Belinda ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Bytorvet 40, 7730, Hanstholm )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 3831 07-08-07 )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
 
 
 
(6 Ejerpantebrev 1552 30-03-07 )
( Part i skib 296 / 1000 )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Søren From Hansen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(6 Ejerpantebrev udslet 4616A 21-09-07 )
 
 
(7 Ejerpantebrev 1553 30-03-07 )
( Part i skib 296 / 1000 )
( Pantesum    900.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Søren From Hansen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Bytorvet 40, 7730, Hanstholm )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6 )
 
(7 Ejerpantebrev påtegn 4643 24-09-07 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OXNL

Navn:

ANCILLA

UDagbog