HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

XP 5415   ALBERTE

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Roger Myhre, Stendal, N-4790 Lillesand, Norge
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 2505 25-06-14 04-07-14
Solgt til: Roger Myhre, Stendal, N-4790 Lillesand, Norge
Flagstat: Norge.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 3702 03-04-84 05-04-84 )
 
 
Motorskib - Fiskeskib 19-04-07
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 08-01-07 )
(Motorskib - Fiskeskib 21-12-84 )
Navn ALLBERTE 779C 22-03-13 15-04-13
(Tidligere KANSAS 1456 27-03-07 19-04-07 )
(Tidligere SØVIND 8698 16-08-84 21-08-84 )
 
Hjemsted HANSTHOLM 1456 27-03-07 19-04-07
(Tidligere NEXØ 8694 16-08-84 21-08-84 )
 
( Anm    Fejlført 3090 20-07-06 (19-09-06) )
 
 
BT 9,5         NT 2,6         12-03-13
(BT 7,3         NT 2,2         23-11-00 )
(BT 7,3         NT 2,2         05-09-96 )
(BT 7,3         NT 2,2         21-08-84 )
 
Længde - m        Bredde 3,51 m        Dybde 1,78 m         Dimensionstal 34,95        Længde overalt 9,96 m          12-03-13
(Længde 10,00 m        Bredde 3,51 m         Dybde 2,00 m         Dimensionstal 35,10         30-12-05 )
(Længde 10,00 m        Bredde 3,51 m         Dybde 2,00 m          23-11-00 )
(Længde 10,00 m        Bredde 3,51 m        Dybde 2,00 m          05-09-96 )
(Længde 10,00 m        Bredde 3,51 m        Dybde 2,00 m          21-08-84 )
 
 
Byggenr RH1, År 1984 Ved Rudkøbing Havnesmedie ApS
    Rudkøbing Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 15-04-13
Distrikt Hanstholm
Havnekendingsnummer HM 520
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-04-07 )
(Distrikt Hanstholm )
(Havnekendingsnummer HM 52 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 21-12-84 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 179 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Cyrano II ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 6
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   19-09-06 )
(   Per Lund-Hansen )
(   Gl Rønnevej 2, 3730 Nexø )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
6 Skøde 779B 22-03-13 15-04-13
af dato 12-03-13
Sælger
  Søren Andersen, 7700 Thisted
Køber
  Cyrano II ApS, 7680 Thyborøn
Købesum 800.000,00 DKK
 
(5 Skøde 1457 27-03-07 19-04-07 )
( af dato 09-03-07 )
( Sælger )
(   Kristian Barslund Jensen, 3740 Svaneke Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Per Lund-Hansen, 3730 Nexø Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Søren Andersen, 7700 Thisted )
( Købesum 625.000,00 DKK )
 
(4 Skøde 3089 20-07-06 19-09-06 )
( Sælger )
(   Niels Finne, 3730 Nexø )
( Køber )
(   Kristian Barslund Jensen, 3740 Svaneke Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Per Lund-Hansen, 3730 Nexø Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 850.000,00 DKK )
 
(3 Skøde 8950 12-10-87 15-10-87 )
( af dato 06-10-87 )
( Køber )
(   Niels Finne, 3730 Nexø )
( Købesum 750.000,00 DKK )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 7303 16-08-1994 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Fejlført 7303 16-08-1994 )
 
(2 Pantebrev 9389 05-09-1984 )
( Pantesum    376.000,00  DKK )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( (Debitor: B.K. Finne) )
( Fast rente 14,5% p.a. )
( foreløbig )
( 1. Prt. )
 
(2 Pantebrev udslet 4158 13-10-2004 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 8951 12-10-1987 )
( Pantesum    300.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Niels Finne )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Torvet 4, 3730, Nexø )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 324.649,40 DKK )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 10556 25-11-1987 )
( Respekterer fremover yderligere hf 5 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 4475 20-05-1994 )
( Respekterer fremover yderligere hf 6 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 5674 27-06-1994 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 5 )
 
(4 Annull af anmærkning (p) 7305 16-08-1994 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 5, 7 )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 445 03-02-2006 )
 
 
(5 Pantebrev 10555 25-11-1987 )
( Pantesum    144.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(5 Pantebrev udslet 2184 08-06-2006 )
 
 
(6 Pantebrev 4474 20-05-1994 )
( Pantesum    230.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3% halvårligt )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 5 )
 
(6 Pantebrev udslet 8027 12-09-1994 )
 
 
(7 Pantebrev 5673 27-06-1994 )
( Pantesum    211.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Variabel rente 4% halvårligt )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 5 )
( Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6: Anm ang hf 6 )
 
(7 Annull af anmærkning (p) 7304 16-08-1994 )
( (Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4) )
( (Anm. ang. hæftelse 6: Anm ang hf 6) )
 
(7 Pantebrev udslet 2185 08-06-2006 )
 
 
(8 Pantebrev 3556 19-07-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    400.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Søren Andersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 4,31% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf ** )
( ** Respekterer : 1. opr. 360.000 kr. til KDF, kt.lån )
 
(8 Pantebrev påtegning 1697 08-04-2014 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Søren Andersen )
 
 
(9 Pantebrev 838 26-02-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    360.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Søren Andersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,85 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3896  VITO )
 
(9 Pantebrev påtegning 3539 18-07-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
 
(9 Pantebrev påtegning 4255A 31-08-2007 )
( (Anm. ang. hæftelse 8) )
( Udgår af pantet )
( XP 3896  VITO )
 
(9 Pantebrev påtegning 1696 08-04-2014 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Cyrano II ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Søren Andersen )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 5733 05-12-07 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v.: Se skibsmappen. )
( Udsteder )
(   Søren Andersen )
( Påtaleberettiget )
(   Hanstholm Puljeselskab ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 888 11-04-13 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 891 11-04-13 )
( Puljeaftale )
( Skibet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. )
( Forpligtiget )
(   Cyrano II ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Hanstholm Puljeselskab ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 828 25-02-14 )
 
 

Kendingsbogstaver:

XP 5415

Navn:

ALBERTE

UDagbog