HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

XP 4113   BALKA

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Roger Løvdal Nilsen, Einersvika 21, NO-4912 Gjeving, Norge
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 445 04-03-2019 07-03-2019
Solgt til: Roger Løvdal Nilsen, Einersvika 21, NO-4912 Gjeving, Norge
Flagstat: Uoplyst.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 7944 01-10-1980 31-10-1980 )
 
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 26-02-2019
(Motorskib - Fiskeskib 31-10-1980 )
Navn BALKA 119 20-01-2016 04-02-2016
(Tidligere KON-TIKI 7944 01-10-1980 31-10-1980 )
 
Hjemsted GILLELEJE 119 20-01-2016 04-02-2016
(Tidligere NEKSØ 7944 01-10-1980 31-10-1980 )
 
 
BT 10,3        BRT 12,50         NT 3,1         04-02-2016
(BT 12,3        BRT 12,50         NT 3,7         17-02-2003 )
(BT 12,3        BRT 12,50         NT 3,7         18-10-1999 )
(BT 0,0        BRT 12,50         NT 0,0         NRT 4,00         31-10-1980 )
 
Længde 9,60 m        Bredde 3,95 m        Dybde 1,70 m         Dimensionstal 39,46        Længde overalt 9,99 m          04-02-2016
(Længde 9,60 m        Bredde 3,95 m        Dybde 1,70 m         Dimensionstal 40,69        Længde overalt 10,30 m          17-02-2003 )
(Længde - m        Bredde 3,95 m        Dybde 1,78 m         Længde overalt 8,10 m          18-10-1999 )
(Længde 9,35 m        Bredde 3,95 m         Dybde 1,78 m         Længde overalt 9,99 m          31-10-1980 )
 
 
Byggenr F325920999, År 1980 Ved Faaborg Yachtværft
    Fåborg Danmark
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-02-2016 )
(Distrikt Helsingør )
(Havnekendingsnummer H 25 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 31-10-1980 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 242 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Frederik Vendelbo Fiskeri ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 1., 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Endeligt (efter betinget) Skøde 1591 18-08-2017 22-08-2017
af dato 16-08-2017
(Anm. ang. hf. 2)
(Anm. ang. hf. 4)
 
2 Betinget Skøde 118 20-01-2016 04-02-2016
af dato 12-01-2016
med overtagelse 12-01-2016
Sælger
  Erling Finne, 3730 Nexø
Køber
  Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 4
 
(1 Bilbrev 7944 01-10-1980 31-10-1980 )
( af dato 22-09-1980 )
( Køber )
(   Erling Finne, 3730 Nexø )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3397 18-08-2005 )
( Anm    Fejlført 3527C 14-08-2006 )
( Anm    Fejlført 3527D 14-08-2006 )
( Anm    Fejlført 3468D 13-08-2006 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3397 18-08-2005 )
 
( Anm    Fejlført 3468D 13-08-2006 )
 
( Anm    Fejlført 3527C 14-08-2006 )
 
( Anm    Fejlført 3527D 14-08-2006 )
 
(1 Pantebrev 3916 23-04-1981 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    379.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erling Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 18,5% p.a. )
( 1. Prt. )
 
(1 Pantebrev udslet 4471 20-05-1994 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 3917 23-04-1981 )
( Pantesum    300.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 379.000,00 i følge pantebrev til KDF )
( Udsteder )
(   Erling Finne )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Snogebæk afdeling, Hovedgaden 17, 3730, Nexø )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2357 21-03-1989 )
( Pantesum    400.000,00  DKK )
( 2. Prt. )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3407 15-04-1994 )
( Respekterer fremover ialt hf 3 )
( Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1 )
 
(2 Annull af anmærkning (p) 9481 31-10-1994 )
( (Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1) )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3669 11-08-2000 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3497 23-08-2005 )
( Respekterer fremover yderligere hf 5 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 134 11-01-2007 )
( Respekterer fremover yderligere hf 6 )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 725 01-04-2016 )
 
 
(3 Pantebrev 3406 15-04-1994 )
( Pantesum    577.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erling Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3% halvårligt )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2 )
 
(3 Annull af anmærkning (p) 9482 31-10-1994 )
( (Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1) )
( (Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2) )
 
(3 Pantebrev påtegning 3453 11-08-2006 )
( Fast rente 3% halvårligt )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(3 Pantebrev udslet 1057 01-05-2009 )
 
 
(4 Pantebrev 3668 11-08-2000 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    230.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erling Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 5,95% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover yderligere hf 3 )
 
(4 Pantebrev påtegning 3468E 11-08-2006 )
( Foreløbig rente 5,95% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(4 Pantebrev udslet 829 12-04-2016 )
 
 
(5 Pantebrev 2992 22-07-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    366.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erling Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 3,83% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - særlige afdragsvilkår, se skibsmappe )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
 
(5 Pantebrev påtegning 3498 23-08-2005 )
( (Anm. ang. hæftelse 2) )
 
(5 Pantebrev påtegning 3468F 11-08-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 3,83% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - særlige afdragsvilkår, se skibsmappe )
 
(5 Pantebrev påtegning 2231 05-07-2018 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Erling Finne )
( Indgår tillige i pantet )
( OZNK  TASMANIA )
 
(5 Pantebrev påtegning 2636 13-09-2018 )
 
 
(6 Pantebrev 133 11-01-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    160.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Erling Finne )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,95% p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5 )
 
(6 Pantebrev påtegning 2232 05-07-2018 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Frederik Vendelbo Fiskeri ApS )
( Udtrådt som Debitor )
(   Erling Finne )
( Indgår tillige i pantet )
( OZNK  TASMANIA )
 
(6 Pantebrev påtegning 2637 13-09-2018 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

XP 4113

Navn:

BALKA

UDagbog