HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OUHA   ROCKALL

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OUHA DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 2410 20-12-17 20-12-17
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 1253 27-06-17 04-07-17 )
(Under bygning hos )
(Karstensens Skibsværft A/S, Skagen med bygge nr. 436 )
 
IMO-nummer 9806847 Kontrolnummer D 4853
 
Fiskeskib 20-12-17
(Skib under bygning 07-06-17 )
Navn ROCKALL 2410 20-12-17 20-12-17
(Tidligere #436 V/KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S, SKAGEN 1253 27-06-17 04-07-17 )
 
Hjemsted SKAGEN 2410 20-12-17 20-12-17
 
 
BT 2135         NT 640         20-12-17
(BT 2135         NT 640         15-11-17 )
(BT 2135         NT 640         15-11-17 )
 
Længde 65,17 m        Bredde 14,20 m        Dybde 8,70 m         Længde overalt 69,99 m          20-12-17
(Længde 65,17 m        Bredde 14,20 m        Dybde 8,70 m          15-11-17 )
(Længde 6517,00 m        Bredde 1420,00 m        Dybde 870,00 m          15-11-17 )
 
 
Byggenr 436, År 2017 Ved Karstensens Skibsværft A/S
    Skagen Danmark
Byggenr 436, År 2017 Ved Nauta Shiprepair Yard S.A.
    Gdansk Polen
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-12-17
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 364
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Astrid Fiskeri A/S
Kuttervej 17, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Bilbrev 2411 20-12-17 20-12-17
af dato 08-12-17
 
1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 1254 27-06-17 04-07-17
af dato 24-02-17
med overtagelse 24-02-2017
Bygherre
  Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen
 
 
 
Panterettigheder
1 Ejerpantebrev påtegn 92.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
2 Ejerpantebrev påtegn 20.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
3 Ejerpantebrev påtegn 1.600.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
4 Ejerpantebrev påtegn 52.500.000,00  DKK
Danske Bank A/S
  
5 Ejerpantebrev påtegn 200.000.000,00  DKK
Tillige pant i
OWMJ  ASTRID
Danske Bank A/S
  
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Ejerpantebrev 1070 06-05-13
Pantesum    92.000.000,00  DKK
Udsteder
  Astrid Fiskeri A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Spar Nord Bank A/S
    Skelagervej 15, Postboks 162, 9100, Aalborg
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OWMJ  ASTRID
 
1 Ejerpantebrev påtegn 3995 09-12-14
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Torvet 18, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Spar Nord Bank A/S
    Skelagervej 15, Postboks 162, Aalborg 9100
 
1 Ejerpantebrev påtegn 83 15-01-16
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1378 10-07-17
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Karstensens Skibsværft A/S
    Vestre Strandvej 15-19, 9990, Skagen
Udgår af pantet
OWMJ  ASTRID
 
1 Ejerpantebrev påtegn 274 19-02-18
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1572 05-04-18
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Karstensens Skibsværft A/S
    Vestre Strandvej 15-19, Skagen 9990
 
 
2 Ejerpantebrev 7698 10-10-90
Pantesum    5.200.000,00  DKK
Udsteder
  Vagn Holm Nielsen
Modtager af retslige meddelelser
  Sydbank A/S
    Kongensgade 62-64, 6701, Esbjerg
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OXFG  SIMONE CHRISTINA
 
2 Ejerpantebrev påtegn 364 20-08-93
Pantesum    5.700.000,00  DKK
(Oprykning om muligt efter)
 
2 Ejerpantebrev påtegn 3457 24-05-93
Pantesum    6.300.000,00  DKK
 
2 Ejerpantebrev påtegn 6672 27-07-94
 
2 Ejerpantebrev påtegn 4849 01-08-95
 
2 Ejerpantebrev påtegn 3042 01-07-99
 
2 Ejerpantebrev påtegn 4801 30-09-99
Indtrådt som Udsteder
  Vagn Holm Fiskeriselskab A/S
Udtrådt som Udsteder
  Vagn Holm Nielsen
 
2 Ejerpantebrev påtegn 2506 05-07-04
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1753 13-04-07
Indtrådt som Udsteder
  Iona E 187 A/S (opløst)
Udtrådt som Udsteder
  Vagn Holm Fiskeriselskab A/S
 
2 Ejerpantebrev påtegn 3245 02-07-07
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Sydbank A/S
    Kongensgade 62-64, Esbjerg 6701
 
2 Ejerpantebrev påtegn 3456 12-07-07
Pantesum    10.000.000,00  DKK
Indtrådt som Udsteder
  Simone Christina E 595 A/S
Udtrådt som Udsteder
  Iona E 187 A/S (opløst)
 
2 Ejerpantebrev påtegn 2303 26-06-08
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1217 21-05-10
Indtrådt som Udsteder
  Astrid Fiskeri Danmark A/S (opløst)
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Skandinaviska Enskilda Banken AB
    Box 1026, 475 22 Ockerö, Sverige
Udtrådt som Udsteder
  Simone Christina E 595 A/S
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Esbjerg 6700
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1627 05-07-11
Pantesum    20.000.000,00  DKK
Indtrådt som Udsteder
  Astrid Fiskeri A/S
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Udsteder
  Astrid Fiskeri Danmark A/S (opløst)
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Skandinaviska Enskilda Banken AB
    Box 1026, 475 22 Ockerö,
Indgår tillige i pantet
OVUR  EMMA
Udgår af pantet
OXFG  SIMONE CHRISTINA
 
2 Ejerpantebrev påtegn 178 20-01-12
Oprykning om muligt efter
Indgår tillige i pantet
OXNN  ROCKALL II
Udgår af pantet
OVUR  EMMA
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1083F 18-05-12
 
2 Ejerpantebrev påtegn 2412 20-12-17
2. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1
Udgår af pantet
OXNN  ROCKALL II
 
 
3 Ejerpantebrev 1476 12-04-99
Pantesum    1.290.000,00  DKK
Udsteder
  Pauli Magnussen
  Jan Hjalgrim Magnussen
Modtager af retslige meddelelser
  TripleNine Fish Protein A.m.b.A.
    Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg
  A/S Nana Maria (opløst)
    Marsvænget 100, 6710, Esbjerg V
Fast rente 5,5% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OWCZ  HELLE RONNY
 
3 Ejerpantebrev påtegn 595 07-02-01
 
3 Ejerpantebrev påtegn 5184 28-11-03
Indtrådt som Udsteder
  Niels Ole Nymann Mortensen
Udtrådt som Udsteder
  Jan Hjalgrim Magnussen
  Pauli Magnussen
 
3 Ejerpantebrev påtegn 2174 18-06-04
Pantesum    1.600.000,00  DKK
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  TripleNine Fish Protein A.m.b.A.
    Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  TripleNine Fish Protein A.m.b.A.
    Fiskerihavnsgade 35, Esbjerg 6700
Fast rente 5,5% p.a.
Oprykning om muligt efter
 
3 Ejerpantebrev påtegn 2726 16-07-04
 
3 Ejerpantebrev påtegn 19 06-01-09
 
3 Ejerpantebrev påtegn 1036 10-05-12
Indtrådt som Udsteder
  Astrid Fiskeri A/S
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 71, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Udsteder
  Niels Ole Nymann Mortensen
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  A/S Nana Maria (opløst)
    Marsvænget 100, Esbjerg V 6710
  TripleNine Fish Protein A.m.b.A.
    Fiskerihavnsgade 35, Esbjerg 6700
Indgår tillige i pantet
OXNN  ROCKALL II
Udgår af pantet
OWCZ  HELLE RONNY
 
3 Ejerpantebrev påtegn 2413 20-12-17
Fast rente 5,5% p.a.
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2
Udgår af pantet
OXNN  ROCKALL II
 
 
4 Ejerpantebrev 3700B 15-09-04
Pantesum    15.000.000,00  DKK
Udsteder
  Rederiet Orkama E 532 ApS
Modtager af retslige meddelelser
  Sydbank A/S
    Kongensgade 62, 6700, Esbjerg
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OVTA  LANDS-END
OZUV  PERNILLE VIBEKE
 
4 Ejerpantebrev påtegn 3288 03-08-06
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Sydbank A/S
    Kongensgade 62, Esbjerg 6700
Udgår af pantet
OVTA  LANDS-END
 
4 Ejerpantebrev påtegn 3987 06-09-06
 
4 Ejerpantebrev påtegn 6093 14-12-06
Pantesum    52.500.000,00  DKK
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettigheder.
Oprykning om muligt efter
 
4 Ejerpantebrev påtegn 1992 23-04-07
 
4 Ejerpantebrev påtegn 1114 26-03-08
Indtrådt som Udsteder
  A/S Nana Maria (opløst)
Udtrådt som Udsteder
  Rederiet Orkama E 532 ApS
 
4 Ejerpantebrev påtegn 2381 02-07-08
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Jyske Bank
    Torvet 21, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, Esbjerg 6700
Indgår tillige i pantet
OWCZ  HELLE RONNY
Udgår af pantet
OZUV  PERNILLE VIBEKE
 
4 Ejerpantebrev påtegn 1330 27-05-09
 
4 Ejerpantebrev påtegn 1625 05-07-11
Indtrådt som Udsteder
  Astrid Fiskeri A/S
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Udsteder
  A/S Nana Maria (opløst)
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Jyske Bank
    Torvet 21, Esbjerg 6700
 
4 Ejerpantebrev påtegn 1083H 18-05-12
Indgår tillige i pantet
OXNN  ROCKALL II
Udgår af pantet
OWCZ  HELLE RONNY
 
4 Ejerpantebrev påtegn 2414 20-12-17
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettigheder.
4. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3
Udgår af pantet
OXNN  ROCKALL II
 
 
5 Ejerpantebrev 373 24-01-07
Pantesum    60.000.000,00  DKK
Udsteder
  Flemming Ryan Rasmussen
  Jens Vinther Pedersen
  Erik Rejnholt Rasmussen
  Claus Vede Andersen
Modtager af retslige meddelelser
  Jyske Bank A/S
    Sct. Laurentiivej 32, 9990, Skagen
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OZMK  ANNE-MIE
 
5 Annull af anmærkning (p) 564B 05-02-07
 
5 Ejerpantebrev påtegn 1771 30-08-12
Indtrådt som Udsteder
  S 456 ANNE-MIE ApS
Udtrådt som Udsteder
  Claus Vede Andersen
  Erik Rejnholt Rasmussen
  Flemming Ryan Rasmussen
  Jens Vinther Pedersen
 
5 Ejerpantebrev påtegn 507 07-02-14
Pantesum    200.000.000,00  DKK
Indtrådt som Udsteder
  Astrid Fiskeri A/S
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg
Udtrådt som Udsteder
  S 456 ANNE-MIE ApS
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Jyske Bank A/S
    Sct. Laurentiivej 32, Skagen 9990
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Indgår tillige i pantet
OWMJ  ASTRID
OXNN  ROCKALL II
 
5 Ejerpantebrev påtegn 1160 24-04-15
Udgår af pantet
OZMK  ANNE-MIE
 
5 Ejerpantebrev påtegn 84 15-01-16
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
 
5 Ejerpantebrev påtegn 2415 20-12-17
5. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4
Udgår af pantet
OXNN  ROCKALL II
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OUHA

Navn:

ROCKALL

UDagbog