HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OUHA   CETON

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OUHA DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 2410 20-12-2017 20-12-2017
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 1253 27-06-2017 04-07-2017 )
(Under bygning hos )
(Karstensens Skibsværft A/S, Skagen med bygge nr. 436 )
 
IMO-nummer 9806847 Kontrolnummer D 4853
 
Fiskeskib 20-12-2017
(Skib under bygning 07-06-2017 )
Navn CETON 1780 26-08-2019 27-08-2019
(Tidligere ROCKALL 2410 20-12-2017 20-12-2017 )
(Tidligere #436 V/KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S, SKAGEN 1253 27-06-2017 04-07-2017 )
 
Hjemsted SKAGEN 2410 20-12-2017 20-12-2017
 
 
BT 2135         NT 640         20-12-2017
(BT 2135         NT 640         15-11-2017 )
(BT 2135         NT 640         15-11-2017 )
 
Længde 65,17 m        Bredde 14,20 m        Dybde 8,70 m         Længde overalt 69,99 m          20-12-2017
(Længde 65,17 m        Bredde 14,20 m        Dybde 8,70 m          15-11-2017 )
(Længde 6517,00 m        Bredde 1420,00 m        Dybde 870,00 m          15-11-2017 )
 
 
Byggenr 436, År 2017 Ved Karstensens Skibsværft A/S
    Skagen Danmark
Byggenr 436, År 2017 Ved Nauta Shiprepair Yard S.A.
    Gdansk Polen
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 27-08-2019
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 205
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-12-2017 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 364 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Gifico ApS
Tækkerstien 3, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 1781 26-08-2019 27-08-2019
af dato 26-06-2019
Med overtagelse d. 1. september 2019.
Sælger
  Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen
Køber
  Gifico ApS, 9990 Skagen
 
(1 Bilbrev 2411 20-12-2017 20-12-2017 )
( af dato 08-12-2017 )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 1254 27-06-2017 04-07-2017 )
( af dato 24-02-2017 )
( med overtagelse 24-02-2017 )
( Bygherre )
(   Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen )
 
 
 
Panterettigheder
7 Skadesløsbrev påtegn 505.200.000,00  DKK
Swedbank AB (publ)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
7 Skadesløsbrev 399 14-02-2020
Pantesum    455.200.000,00  DKK
Debitor
  Gifico ApS
Kreditor
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Anm. ang. hæftelse 6
 
7 Skadesløsbrev påtegn 439A 20-02-2020
(Anm. ang. hæftelse 6)
 
7 Skadesløsbrev påtegn 383 05-03-2021
Pantesum    505.200.000,00  DKK
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
(1 Ejerpantebrev 1070 06-05-2013 )
( Pantesum    92.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bank A/S )
(     Skelagervej 15, Postboks 162, 9100, Aalborg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWMJ  ASTRID )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3995 09-12-2014 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Torvet 18, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bank A/S )
(     Skelagervej 15, Postboks 162, Aalborg 9100 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 83 15-01-2016 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1378 10-07-2017 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Karstensens Skibsværft A/S )
(     Vestre Strandvej 15-19, 9990, Skagen )
( Udgår af pantet )
( OWMJ  ASTRID )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 274 19-02-2018 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1572 05-04-2018 )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Karstensens Skibsværft A/S )
(     Vestre Strandvej 15-19, Skagen 9990 )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 1782 26-08-2019 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 7698 10-10-1990 )
( Pantesum    5.200.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Vagn Holm Nielsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, 6701, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXFG  SIMONE CHRISTINA )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 364 20-08-1993 )
( Pantesum    5.700.000,00  DKK )
( (Oprykning om muligt efter) )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3457 24-05-1993 )
( Pantesum    6.300.000,00  DKK )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 6672 27-07-1994 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4849 01-08-1995 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3042 01-07-1999 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4801 30-09-1999 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Vagn Holm Fiskeriselskab A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Holm Nielsen )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2506 05-07-2004 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1753 13-04-2007 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Holm Fiskeriselskab A/S )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3245 02-07-2007 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, Esbjerg 6701 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3456 12-07-2007 )
( Pantesum    10.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Simone Christina E 595 A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2303 26-06-2008 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1217 21-05-2010 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri Danmark A/S (opløst) )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Skandinaviska Enskilda Banken AB )
(     Box 1026, 475 22 Ockerö, Sverige )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Simone Christina E 595 A/S )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Esbjerg 6700 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1627 05-07-2011 )
( Pantesum    20.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri Danmark A/S (opløst) )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Skandinaviska Enskilda Banken AB )
(     Box 1026, 475 22 Ockerö, )
( Indgår tillige i pantet )
( OVUR  EMMA )
( Udgår af pantet )
( OXFG  SIMONE CHRISTINA )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 178 20-01-2012 )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OXNN  ROCKALL )
( Udgår af pantet )
( OVUR  EMMA )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1083F 18-05-2012 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2412 20-12-2017 )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Udgår af pantet )
( OXNN  ROCKALL )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 1783 26-08-2019 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 1476 12-04-1999 )
( Pantesum    1.290.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Pauli Magnussen )
(   Jan Hjalgrim Magnussen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
(     Marsvænget 100, 6710, Esbjerg V )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 595 07-02-2001 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 5184 28-11-2003 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Jan Hjalgrim Magnussen )
(   Pauli Magnussen )
( )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2174 18-06-2004 )
( Pantesum    1.600.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, Esbjerg 6700 )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2726 16-07-2004 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 19 06-01-2009 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1036 10-05-2012 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 71, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
(     Marsvænget 100, Esbjerg V 6710 )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, Esbjerg 6700 )
( Indgår tillige i pantet )
( OXNN  ROCKALL )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2413 20-12-2017 )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
( Udgår af pantet )
( OXNN  ROCKALL )
 
(3 Ejerpantebrev udslet 1784 26-08-2019 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 3700B 15-09-2004 )
( Pantesum    15.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62, 6700, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVTA  LANDS-END )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3288 03-08-2006 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62, Esbjerg 6700 )
( Udgår af pantet )
( OVTA  LANDS-END )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3987 06-09-2006 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 6093 14-12-2006 )
( Pantesum    52.500.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1992 23-04-2007 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1114 26-03-2008 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2381 02-07-2008 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank )
(     Torvet 21, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, Esbjerg 6700 )
( Indgår tillige i pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1330 27-05-2009 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1625 05-07-2011 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank )
(     Torvet 21, Esbjerg 6700 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1083H 18-05-2012 )
( Indgår tillige i pantet )
( OXNN  ROCKALL )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2414 20-12-2017 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
( Udgår af pantet )
( OXNN  ROCKALL )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 1785 26-08-2019 )
 
 
(5 Ejerpantebrev 373 24-01-2007 )
( Pantesum    60.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Flemming Ryan Rasmussen )
(   Jens Vinther Pedersen )
(   Erik Rejnholt Rasmussen )
(   Claus Vede Andersen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZMK  ANNE-MIE )
 
(5 Annull af anmærkning (p) 564B 05-02-2007 )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 1771 30-08-2012 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   S 456 ANNE-MIE ApS )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Claus Vede Andersen )
(   Erik Rejnholt Rasmussen )
(   Flemming Ryan Rasmussen )
(   Jens Vinther Pedersen )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 507 07-02-2014 )
( Pantesum    200.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   S 456 ANNE-MIE ApS )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, Skagen 9990 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OWMJ  ASTRID )
( OXNN  ROCKALL )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 1160 24-04-2015 )
( Udgår af pantet )
( OZMK  ANNE-MIE )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 84 15-01-2016 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 2415 20-12-2017 )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4 )
( Udgår af pantet )
( OXNN  ROCKALL )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 1786 26-08-2019 )
 
 
(6 Ejerpantebrev 1787 26-08-2019 )
( Pantesum    450.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Gifico ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank )
(     Vestergade 8 - 16, 8600, Silkeborg )
( Særlige rentevilkår ved tvangsauktion, se skibsmappen. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(6 Ejerpantebrev udslet 436 20-02-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
1 Rådighedsindskrænkning 400 14-02-2020
Rådighedsindskrænkning
Ad hf. 7 : " Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregisteret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret".
Forpligtiget
  Gifico ApS
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
 
 

Kendingsbogstaver:

OUHA

Navn:

CETON

UDagbog