HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZBS   THRONDER

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZBS DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 5943 19-12-2007 02-12-2008
 
Kontrolnummer H 1600
 
Fiskeskib 19-12-2007
Navn THRONDER 5943 19-12-2007 02-12-2008
 
Hjemsted HANSTHOLM 714 06-04-2017 02-05-2017
(Tidligere SØNDERBORG 5943 19-12-2007 02-12-2008 )
 
( Anm    Fejlført 706 05-04-2017 (06-04-2017) )
 
 
BT 98,5         NT 29,5         23-10-2008
 
Længde 14,99 m        Bredde 5,80 m        Dybde 3,39 m         Dimensionstal 98,54        Længde overalt 16,99 m          23-10-2008
 
 
Byggenr AD 8, År 2008 Ved Alustål Design ApS
    Rudkøbing Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 02-05-2017
Distrikt Hanstholm
Havnekendingsnummer HM 265
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 02-12-2008 )
(Distrikt Sønderborg )
(Havnekendingsnummer SØ 265 )
 
Indført som NYBYGNING
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Erik Vandet
Solbakken 8, 7730 Hanstholm
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   09-04-2015 )
(   Themis Fiskeri A/S )
(   Vestkajen 8, 9990 Skagen )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 715 06-04-2017 02-05-2017
af dato 01-04-2017
med overtagelse 04-04-2017
Sælger
  Cyrano II ApS, 7680 Thyborøn
Køber
  Erik Vandet, 7730 Hanstholm
 
(3 Skøde 3179 17-11-2015 04-02-2016 )
( af dato 06-10-2015 )
( med overtagelse 06-10-2015 )
( Sælger )
(   Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Cyrano II ApS, 7680 Thyborøn )
 
(2 Annullation af anmærkning (e) 1067 15-04-2015 21-04-2015 )
( (Anm. ang. hf. 5) )
( (Anm. ang. hf. 2) )
( (Anm. ang. hf. 4) )
( (Anm. ang. hf. 3) )
 
(2 Skøde 860 18-03-2015 09-04-2015 )
( af dato 03-03-2015 )
( med overtagelse 17-03-2015 )
( Sælger )
(   Sønderborg Fiskeriselskab ApS, 6470 Sydals )
( Køber )
(   Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Anm. ang. hf. 5 )
( Anm. ang. hf. 2 )
( Anm. ang. hf. 4 )
( Anm. ang. hf. 3 )
 
(1 Bilbrev 3796G 12-11-2008 02-12-2008 )
( af dato 11-11-2008 )
( Bygherre )
(   Sønderborg Fiskeriselskab ApS, 6470 Sydals )
 
(1 Builder's Certificate 3796 12-11-2008 02-12-2008 )
( af dato 23-06-2008 )
( Hull Title Certificate: Skrog bygget på CRIST, Polen. )
 
( Anm    Fejlført 4012A 02-12-2008 (05-12-2008) )
 
( Anm    Fejlført 707 05-04-2017 (06-04-2017) )
 
 
 
Panterettigheder
1 Pantebrev 12.000.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
6 Ejerpantebrev påtegn 2.800.000,00  DKK
Sparekassen Thy
  
7 Ejerpantebrev påtegn 600.000,00  DKK
Sparekassen Thy
  
8 Ejerpantebrev 235.000,00  DKK
Sparekassen Thy
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Pantebrev 4066 09-12-08
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    12.000.000,00  DKK
Debitor
  Sønderborg Fiskeriselskab ApS
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 4,86% p.a.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
6 Ejerpantebrev 556 06-02-01
Pantesum    2.000.000,00  DKK
Udsteder
  Peder Bech
Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 3973  KRISTINA
 
6 Ejerpantebrev påtegn 1747 10-05-05
Indtrådt som Udsteder
  Erik Vandet
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Bank A/S
    Bredgade 4, 6960, Hvide Sande
Udtrådt som Udsteder
  Peder Bech
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, Ringkøbing 6950
 
6 Ejerpantebrev påtegn 2066 27-05-05
 
6 Ejerpantebrev påtegn 781 16-02-07
 
6 Ejerpantebrev påtegn 2479 18-05-07
Indgår tillige i pantet
XP 4066  LIMFJORDEN
Udgår af pantet
XP 3973  KRISTINA
 
6 Ejerpantebrev påtegn 2941 14-06-07
 
6 Ejerpantebrev påtegn 643 20-02-08
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Sparekassen Thy
    Bytorvet 32, 7730, Hanstholm
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Bank A/S
    Bredgade 4, Hvide Sande 6960
 
6 Ejerpantebrev påtegn 1702 06-07-09
Indgår tillige i pantet
OU 7366  SARA V
Udgår af pantet
XP 4066  LIMFJORDEN
 
6 Annull af anmærkning (p) 186 26-01-10
 
6 Ejerpantebrev påtegn 537 02-03-11
Pantesum    2.800.000,00  DKK
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
 
6 Ejerpantebrev påtegn 800 20-04-17
Respekterer fremover ialt hf 1
Anm. ang. : Panterettens prioritetsstilling er ikke angivet
Udgår af pantet
OU 7366  SARA V
 
 
7 Ejerpantebrev 538 02-03-11
Pantesum    600.000,00  DKK
Udsteder
  Erik Vandet
Modtager af retslige meddelelser
  Hanstholm Udviklingsselskab A/S
    Kai Lindbergsgade 200, 7730, Hanstholm
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OU 7366  SARA V
 
7 Ejerpantebrev påtegn 801 20-04-17
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Sparekassen Thy
    Bytorvet 32, 7730, Hanstholm
Respekterer fremover ialt hf 1, 6
Anm. ang. : Panterettens prioritetsstilling er ikke angivet
Udgår af pantet
OU 7366  SARA V
 
7 Ejerpantebrev påtegn 1219 21-06-17
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Hanstholm Udviklingsselskab A/S
    Kai Lindbergsgade 200, Hanstholm 7730
Variabel rente
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
(Anm. ang. : Panterettens prioritetsstilling er ikke angivet)
 
 
8 Ejerpantebrev 2092 07-09-11
Pantesum    235.000,00  DKK
Udsteder
  Erik Vandet
Modtager af retslige meddelelser
  Sparekassen Thy
    Bytorvet 32, 7730, Hanstholm
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OU 7366  SARA V
 
8 Ejerpantebrev påtegn 802 20-04-17
Respekterer fremover ialt hf 1, 6, 7
Anm. ang. : Panterettens prioritetsstilling er ikke angivet
Udgår af pantet
OU 7366  SARA V
 
 
(2 Ejerpantebrev 1963 24-05-06 )
( Pantesum    850.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Sønderborg Fiskeriselskab ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Jernbanegade 35, 6400, Sønderborg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 2555  SOFUS )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1626 03-04-07 )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 2259  LÆRKEN )
( Udgår af pantet )
( XP 2555  SOFUS )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4067 09-12-08 )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Udgår af pantet )
( XP 2259  LÆRKEN )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 1063 15-04-15 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 14626 16-12-86 )
( Pantesum    500.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 67.000,00 til KDF Respekterer DKK 304.000,00 til KDF )
( Udsteder )
(   Henning Eriksen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Torvet 1, 5600, Faaborg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 2555  SOFUS )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2604 26-03-87 )
( (Respekterer DKK 67.000,00 til KDF Respekterer DKK 304.000,00 til KDF) )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 6259 12-07-88 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2068 16-03-92 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Rise Spare- og Lånekasse )
(     St. Rise Landevej 10, 5970, Ærøskøbing )
( )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1962 24-05-06 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Sønderborg Fiskeriselskab ApS )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Henning Eriksen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Torvet 1, Faaborg 5600 )
( )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1625 03-04-07 )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 2259  LÆRKEN )
( Udgår af pantet )
( XP 2555  SOFUS )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 4068 09-12-08 )
( Variabel rente )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
( Udgår af pantet )
( XP 2259  LÆRKEN )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 620 13-03-09 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Jernbanegade 35, 6400, Sønderborg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Rise Spare- og Lånekasse )
(     St. Rise Landevej 10, Ærøskøbing 5970 )
 
(3 Ejerpantebrev udslet 1064 15-04-15 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 3332 04-07-07 )
( Pantesum    6.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Sønderborg Fiskeriselskab ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Jernbanegade 35, 6400, Sønderborg )
( Variabel rente p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWIN  METTE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 5438 14-11-07 )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 2259  LÆRKEN )
( Udgår af pantet )
( OWIN  METTE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 4069 09-12-08 )
( Variabel rente p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
( Udgår af pantet )
( XP 2259  LÆRKEN )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 1065 15-04-15 )
 
 
(5 Ejerpantebrev 621 13-03-09 )
( Pantesum    2.650.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Sønderborg Fiskeriselskab ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Jernbanegade 35, 6400, Sønderborg )
( Variabel rente p.a. )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4 )
 
(5 Ejerpantebrev udslet 1066 15-04-15 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZBS

Navn:

THRONDER

UDagbog