HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OWQD   KAREN NIELSEN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OWQD DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 4179 09-10-2002 11-10-2002
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 1860 14-05-2002 20-06-2002 )
(Under bygning hos )
(VESTVÆRFTET APS,Hvide Sande )
 
Kontrolnummer H 1357
 
Motorskib - Fiskeskib 11-03-2008
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 09-10-2007 )
(Motorskib - Fiskeskib 24-09-2002 )
Navn KAREN NIELSEN 993A 13-03-2008 17-03-2008
(Tidligere EMMA NIELSEN 4968A 15-10-2007 19-11-2007 )
(Tidligere KATJA ROM 4179 09-10-2002 11-10-2002 )
 
Hjemsted HANSTHOLM 4968A 15-10-2007 19-11-2007
(Tidligere THYBORØN 4179 09-10-2002 11-10-2002 )
 
 
BT 274         NT 102         11-03-2010
(BT 274         NT 102         13-03-2008 )
(BT 208,6         NT 64,8         13-03-2003 )
(BT 208,6         NT 64,8         24-09-2002 )
 
Længde 27,10 m        Bredde 7,20 m        Dybde 5,95 m         Dimensionstal 195,84        Længde overalt 27,20 m          11-03-2010
(Længde 27,10 m        Bredde 7,20 m        Dybde 5,95 m         Længde overalt 27,20 m          13-03-2008 )
(Længde 21,40 m        Bredde 7,20 m        Dybde 5,95 m         Dimensionstal 172,44        Længde overalt 23,95 m          13-03-2003 )
(Længde 21,40 m        Bredde 7,20 m        Dybde 5,95 m         Længde overalt 23,95 m          24-09-2002 )
 
 
Byggenr 230, År 2002 Ved VESTVÆRFTET APS
    Hvide Sande Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-03-2008
Distrikt Hanstholm
Havnekendingsnummer HM 127
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-10-2002 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 57 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Karen Nielsen ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 1, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 3, 2
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   21-09-2007 )
(   Flemming Nielsen )
(   Fresiavænget 14, 7730 Hanstholm )
( Bestyrende reder (Managing owner)   2488 20-06-2002 20-06-2002 )
(   Ejvind Rom )
(   Vesterhavsgade 92, 7680 Thyborøn )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Skøde 4944 15-10-2007 19-11-2007
af dato 20-09-2007
Sælger
  Leif Sand, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Sælger
  Dan Baatz Nielsen, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Sælger
  Flemming Nielsen, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Sælger
  SARA MARIA ApS, 7730 Hanstholm Part i skib: 20 / 100
Sælger
  HJ Fiskeri Harboøre ApS (tidl. KARBAK ApS), 7673 Harboøre Part i skib: 20 / 100
Sælger
  Peter Sand, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Køber
  Karen Nielsen ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 80 / 100
Købesum 9.160.000,00 DKK
 
2 Skøde 4199 29-08-2007 21-09-2007
Sælger
  Steffen Strandgaard Andreasen, 9750 Øster-Vrå Part i skib: 50 / 100
Sælger
  Ejvind Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100
Køber
  SARA MARIA ApS, 7730 Hanstholm Part i skib: 20 / 100
Køber
  Karen Nielsen ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 20 / 100
Køber
  HJ Fiskeri Harboøre ApS (tidl. KARBAK ApS), 7673 Harboøre Part i skib: 20 / 100
Køber
  Peter Sand, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Køber
  Flemming Nielsen, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Køber
  Dan Baatz Nielsen, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Køber
  Leif Sand, 7730 Hanstholm Part i skib: 10 / 100
Købesum 32.300.000,00 DKK
Anm. ang. hf. 1
 
(1 Bilbrev 4179 09-10-2002 11-10-2002 )
( af dato 08-10-2002 )
( Ejer )
(   Ejvind Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100 )
( Ejer )
(   Steffen Strandgaard Andreasen, 9750 Øster-Vrå Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 21.600.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 1860 14-05-2002 20-06-2002 )
( af dato 14-05-2002 )
( Ejer )
(   Ejvind Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 50 / 100 )
( Ejer )
(   Steffen Strandgaard Andreasen, 9750 Øster-Vrå Part i skib: 50 / 100 )
 
 
 
Panterettigheder
1 Ejerpantebrev påtegn 40.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S, Business Services & Loans & Credit Facilities Gr. 1
  
7 Pantebrev påtegning 2.500.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Tillige pant i
OX 2365  GARFIELD II
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 2364 25-10-2013 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Ejerpantebrev 3208 08-08-2002
Pantesum    23.000.000,00  DKK
Udsteder
  Ejvind Rom
  Steffen Strandgaard Andreasen
Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Fast rente 20% p.a.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4138 07-10-2002
Respekterer fremover ialt hf 2
 
1 Ejerpantebrev påtegn 2732 16-07-2004
Respekterer fremover yderligere hf 3
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4185 06-10-2005
Respekterer fremover yderligere hf 4
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4311 20-09-2006
Respekterer fremover yderligere hf 5
 
1 Pantebrev påtegning 4642 24-09-2007
Indtrådt som Debitor
  Flemming Nielsen
  Dan Baatz Nielsen
  KARBAK ApS
  SARA MARIA ApS
  Karen Nielsen ApS
  Leif Sand
  Peter Sand
Indtrådt som Kreditor
  Sparekassen Thy
    Bytorvet 32, 7730, Hanstholm
Udtrådt som Udsteder
  Ejvind Rom
  Steffen Strandgaard Andreasen
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, Thyborøn 7680
Respekterer fremover ialt hf **
** Respekterer :
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4943 15-10-2007
Udtrådt som Debitor
  Dan Baatz Nielsen
  Flemming Nielsen
  KARBAK ApS
  Leif Sand
  Peter Sand
  SARA MARIA ApS
 
1 Ejerpantebrev påtegn 907 10-03-2008
Pantesum    29.500.000,00  DKK
Fast rente 20% p.a.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
1 Ejerpantebrev påtegn 2100 17-10-2012
Pantesum    35.000.000,00  DKK
Respekterer fremover ialt hf **
** Respekterer : Resp. kontantlån til KDF kr. 2.500.000,00
 
1 Ejerpantebrev påtegn 263 27-01-2014
Pantesum    40.000.000,00  DKK
 
1 Ejerpantebrev påtegn 2850 11-10-2018
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S, Business Services & Loans & Credit Facilities Gr. 1
    Grønnegade 6, 1, 7100, Vejle
Udtrådt som Kreditor
  Sparekassen Thy
 
 
7 Pantebrev 2510B 20-06-2005
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    2.500.000,00  DKK
Debitor
  Garfield Hanstholm ApS
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Renten p.t. 3,63 % p.a.
Oprykning om muligt efter
- Særlige afviklingsvilkår, se skibsmappen.
Tillige pant i
OUOP  GARFIELD
 
7 Pantebrev påtegning 3532 25-08-2005
 
7 Pantebrev påtegning 3646 21-08-2006
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Foreløbig rente 3,63% p.a.
Tillige pant i fiskerirettigheder.
Oprykning om muligt efter
- Særlige afviklingsvilkår, se skibsmappen.
 
7 Pantebrev påtegning 2925 20-11-2009
Indgår tillige i pantet
OX 2365  GARFIELD II
Udgår af pantet
OUOP  GARFIELD
 
7 Pantebrev påtegning 2438 28-08-2015
Indtrådt som Debitor
  J.H.K. Hanstholm ApS
  Karen Nielsen ApS
Udtrådt som Debitor
  Garfield Hanstholm ApS
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
( Anm    Afvist 2364 25-10-2013 )
 
(2 Pantebrev 4137 07-10-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    15.120.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
(   Steffen Strandgaard Andreasen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,45 % p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(2 Pantebrev påtegning 4527 29-09-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(2 Pantebrev udslet 4116 23-08-2007 )
 
 
(3 Pantebrev 2731 16-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    726.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
(   Steffen Strandgaard Andreasen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 2,26% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(3 Pantebrev påtegning 4528 29-09-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(3 Pantebrev udslet 4117 23-08-2007 )
 
 
(4 Pantebrev 4184 06-10-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    728.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Steffen Strandgaard Andreasen )
(     Ormholtvej 10, 9750, Øster-Vrå )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 2,16% halvårligt )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(4 Pantebrev påtegning 4529 29-09-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(4 Pantebrev udslet 4118 23-08-2007 )
 
 
(5 Pantebrev 4310 20-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    731.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Steffen Strandgaard Andreasen )
(     Ormholtvej 10, 9750, Øster-Vrå )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,2% p.a. )
( Særlige afdragsvilkår, se skibsmappen )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4 )
 
(5 Pantebrev udslet 4119 23-08-2007 )
 
 
(6 Ejerpantebrev 4200 29-08-2007 )
( Part i skib 20 / 100 )
( Pantesum    6.400.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   SARA MARIA ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Låne Service, Holmens Kanal 2-12, 1092, København K )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 5002 19-10-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 3432 09-10-2008 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale i følge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen )
( Forpligtiget )
(   Karen Nielsen ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 2130 22-06-2018 )
 
 
( Anm    Afvist 3410 06-10-2008 )
 

Kendingsbogstaver:

OWQD

Navn:

KAREN NIELSEN

UDagbog