HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

XP 3652   CEAL II

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver XP 3652 DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 0 30-12-1977 21-09-1978
 
 
Motorskib - Fiskeskib 22-09-2008
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 18-09-2007 )
(Motorskib - Fiskeskib 07-04-2004 )
(Motorskib - Lastskib 19-03-2003 )
(Motorskib - Fiskeskib 09-02-1978 )
Navn CEAL II 237 27-01-2011 09-02-2011
(Tidligere CEAL 2975 27-08-2008 08-09-2008 )
(Tidligere MOLLY 1281 13-04-2004 27-04-2004 )
(Tidligere MALENE 21 04-01-1999 04-02-1999 )
(Tidligere ROLAND 240 12-01-1995 26-01-1995 )
(Tidligere LONE 8262 24-08-1983 25-08-1983 )
 
Hjemsted THYBORØN 5218 03-12-2003 05-12-2003
(Tidligere SKAGEN 3924 15-08-2001 21-08-2001 )
(Tidligere AABENRAA 22 04-01-1999 04-02-1999 )
(Hjemsted : Afvist 541 23-01-1995 26-01-1995 )
(Tidligere RØMØ 241 12-01-1995 26-01-1995 )
(Tidligere HASLE 8263 24-08-1983 25-08-1983 )
 
 
BT 5,0         NT 1,5         07-08-2008
(BT 5,0         NT 1,5         01-04-2004 )
(BT 4,6        BRT 5,42         NT 1,3         22-08-2001 )
(BT 4,6        BRT 5,42         NT 1,3         13-10-2000 )
(BT 0,0        BRT 5,42         NT 0,0         NRT 3,75         09-02-1978 )
 
Længde - m        Bredde 3,07 m        Dybde 1,22 m         Dimensionstal 27,81        Længde overalt 9,06 m          07-08-2008
(Længde - m        Bredde 3,07 m        Dybde 1,22 m         Længde overalt 9,06 m          01-04-2004 )
(Længde - m        Bredde 2,74 m         Dybde 1,22 m         Længde overalt 8,54 m          22-08-2001 )
(Længde - m        Bredde 2,74 m        Dybde 1,22 m         Længde overalt 8,54 m          13-10-2000 )
(Længde 8,04 m        Bredde 2,74 m         Dybde 1,22 m          09-02-1978 )
 
 
Byggenr -, År 1976 Ved Snogebæk Baadebyggeri
    Snogebæk Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 22-09-2008
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 382
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 27-04-2004 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 72 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 21-08-2001 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 27 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-02-1999 )
(Distrikt Sønderborg )
(Havnekendingsnummer SØ 36 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 26-01-1995 )
(Distrikt Haderslev )
(Havnekendingsnummer HV 40 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 25-08-1983 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 350 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
C/O Thyborøn Havns Fiskeriforening, Havnegade 15, 2., 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 10
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   242 12-01-1995 26-01-1995 )
(   Hans Frederik Krogh )
(   Kongevej 323, 6510 Gram )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
10 Annull af anmærkning (b) 892 08-04-2011 18-04-2011
(Anm. ang. hf. 23)
 
10 Skøde 236 27-01-2011 09-02-2011
af dato 24-01-2011
Sælger
  Allan Leslie Bach, 7600 Struer
Køber
  Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S, 7680 Thyborøn
Købesum 10.000,00 DKK
Anm. ang. hf. 23
 
(9 Annullation af anmærkning (e) 3111 11-09-2008 22-09-2008 )
( (Anm. ang. hf. 23) )
 
(9 Skøde 2976 27-08-2008 08-09-2008 )
( af dato 14-08-2008 )
( Sælger )
(   Henrik Foldager, 7620 Lemvig )
( Køber )
(   Allan Leslie Bach, 7600 Struer )
( Købesum 100.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 23 )
 
(8 Skøde 5217 03-12-2003 05-12-2003 )
( af dato 02-12-2003 )
( Særlige vilkår, se aktmappe )
( Sælger )
(   Palle Larsen, 9990 Skagen )
( Køber )
(   Henrik Foldager, 7620 Lemvig )
( Købesum 30.000,00 DKK )
 
(7 Sælgererklæring 237 14-01-1999 04-02-1999 )
( af dato 04-01-1999 )
( Sælger )
(   Rømø Værft og Maskinfabrik ApS, 6792 Rømø Part i skib: 25 / 100 )
( Sælger )
(   Tage Falk Wollesen, 6792 Rømø Part i skib: 75 / 100 )
( Køber )
(   Palle Larsen, 9990 Skagen )
( Købesum 140.000,00 DKK )
 
(6 Skøde 540 23-01-1995 26-01-1995 )
( af dato 30-12-1994 )
( Sælger )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank , 1301 København K )
( Køber )
(   Rømø Værft og Maskinfabrik ApS, 6792 Rømø Part i skib: 25 / 100 )
( Køber )
(   Tage Falk Wollesen, 6792 Rømø Part i skib: 75 / 100 )
( Købesum 30.000,00 DKK )
 
(5 Auktionsskøde 8023 12-09-1994 27-09-1994 )
( af dato 02-09-1994 )
( Tvangssalg )
(   Willie Sørensen, 3790 Hasle )
( Køber )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank , 1301 København K )
 
(4 Meddelelse fra dommer 5994 06-07-1994 06-07-1994 )
( af dato 04-07-1994 )
( Tvangsauktion den 4/7 1994. Retten i Rønne. )
( Ejer )
(   Willie Sørensen, 3790 Hasle )
 
(4 Skøde 8261 24-08-1983 25-08-1983 )
( af dato 16-08-1983 )
( Tvangsauktion den 4/7 1994. Retten i Rønne. )
( Køber )
(   Willie Sørensen, 3790 Hasle )
 
 
 
Panterettigheder
24 Ejerpantebrev påtegn 50.800.000,00  DKK
Vestjysk Bank A/S
  
27 Pantebrev påtegning 668.227,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 10228 28-11-1994 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
24 Ejerpantebrev 3189 29-06-2007
Pantesum    30.400.000,00  DKK
Udsteder
  Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OXAQ  WHITEHAVEN
 
24 Ejerpantebrev påtegn 5043 23-10-2007
 
24 Ejerpantebrev påtegn 35 03-01-2008
Pantesum    50.800.000,00  DKK
 
24 Ejerpantebrev påtegn 928 13-04-2011
Respekterer fremover ialt hf **
** Respekterer : Kr. 668.227, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, kontantlån Kr. 397.329, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, kontantlån Kr. 534.240, Kongeriget Danmarks Fiskeribank, kontantlån
Udgår af pantet
OXAQ  WHITEHAVEN
 
 
27 Pantebrev 3894 10-08-2007
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    668.227,00  DKK
Debitor
  Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Fast rente 3,25% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OXAQ  WHITEHAVEN
 
27 Pantebrev påtegning 5069 24-10-2007
 
27 Pantebrev påtegning 1457 20-06-2011
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Fast rente 3,25% p.a.
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 25, 26
Udgår af pantet
OXAQ  WHITEHAVEN
 
 
( Anm    Afvist 10228 28-11-1994 )
 
(3 Pantebrev 2401 12-03-1982 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    78.000,00  DKK )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( (Debitor: H.O.T. Drejer) )
( Fast rente 18,5% p.a. )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(3 Pantebrev udslet 10227 28-11-1994 )
 
 
(6 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(6 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(6 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(6 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(6 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(6 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(6 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(6 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(6 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(6 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(7 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(7 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(7 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(7 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(7 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(7 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(7 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(7 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(7 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(7 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(14 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(14 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(14 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(14 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(14 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(14 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(14 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(14 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(14 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(14 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(15 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(15 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(15 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(15 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(15 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(15 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(15 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(15 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(15 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(15 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(16 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(16 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(16 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(16 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(16 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(16 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(16 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(16 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(16 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(16 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(17 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(17 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(17 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(17 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(17 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(17 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(17 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(17 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(17 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(17 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(18 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(18 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(18 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(18 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(18 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(18 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(18 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(18 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(18 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(18 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(19 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(19 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(19 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(19 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(19 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(19 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(19 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(19 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(19 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(19 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(20 Pantebrev 11646 28-11-1983 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    55.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Willie Sørensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(20 Ejerpantebrev 12105 08-12-1983 )
( (Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår) )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Willie Sørensen )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Storegade 60, 3790, Hasle )
( Fast rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( hf 2: ureg.nedbragt til 41.000 DKK )
( hf 3: ureg.nedbragt til 74.529,15 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
 
(20 Udlæg 9416 28-11-1989 )
( Pantesum    9.499,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
( (4. Prt. , Oprykning om muligt efter) )
 
(20 Udlæg 1290 19-02-1990 )
( Pantesum    10.871,00  DKK )
 
(20 Udlæg 1016 01-02-1991 )
( Pantesum    20.641,09  DKK )
 
(20 Udlæg 3745 23-05-1991 )
( Pantesum    18.884,00  DKK )
 
(20 Udlæg 3346 06-05-1992 )
( Pantesum    54.930,36  DKK )
 
(20 Udlæg 1627 08-03-1993 )
( Pantesum    34.101,65  DKK )
 
(20 Udlæg 4606 08-07-1993 )
( Pantesum    4.664,03  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Brøderne Anker ApS )
(     Østergade 28, 3790, Hasle )
 
(20 Bortfaldet ved tvangsauktion 8024 12-09-1994 )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
( Udslettet efter stedfunden tvangsauktion )
 
 
(21 Pantebrev 1490 12-04-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    70.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Palle Larsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,26% p.a. )
( 1. Prt. )
 
(21 Pantebrev udslet 180 15-01-2004 )
 
 
(22 Ejerpantebrev 2057 15-05-2001 )
( Pantesum    75.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Palle Larsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover yderligere hf 21 )
 
(22 Ejerpantebrev udslet 5219 03-12-2003 )
 
 
(23 Ejerpantebrev 5315 27-12-2004 )
( Pantesum    75.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Henrik Foldager )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(23 Ejerpantebrev påtegn 3109 11-09-2008 )
( Pantesum    200.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Allan Leslie Bach )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Henrik Foldager )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, Hvide Sande 6960 )
 
(23 Ejerpantebrev påtegn 2539 14-10-2009 )
( Pantesum    350.000,00  DKK )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(23 Ejerpantebrev påtegn 348 09-02-2011 )
( Pantesum    600.000,00  DKK )
 
 
(25 Pantebrev 3896 10-08-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    534.240,00  DKK )
( Debitor )
(   Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 6% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXAQ  WHITEHAVEN )
 
(25 Pantebrev påtegning 5071 24-10-2007 )
 
(25 Pantebrev påtegning 1455 20-06-2011 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Fast rente 6% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OXAQ  WHITEHAVEN )
 
(25 Pantebrev udslet 1141 13-05-2016 )
 
 
(26 Pantebrev 3895 10-08-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    397.329,00  DKK )
( Debitor )
(   Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,69% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXAQ  WHITEHAVEN )
 
(26 Pantebrev påtegning 5070 24-10-2007 )
 
(26 Pantebrev påtegning 1456 20-06-2011 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Fast rente 4,69% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 25 )
( Udgår af pantet )
( OXAQ  WHITEHAVEN )
 
(26 Pantebrev udslet 2999 25-10-2018 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

XP 3652

Navn:

CEAL II

UDagbog