HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

XP 3050   MILANO

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til Magnus Bertilsson, Karlskrona, Sverige
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 26 03-01-08 07-01-08
Solgt til Magnus Bertilsson, Karlskrona, Sverige
Flagstat: Sverige.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 3786 10-05-73 22-05-73 )
 
Kontrolnummer X 10120
 
Sejlskib med hjælpemotor - Tidligere fiskeskib 02-08-07
(Sejlskib med hjælpemotor - Fiskeskib 22-05-73 )
(ROSA: Afvist 3719 30-07-07 02-08-07 )
(Afvist på grund af ROSA, OVSU )
Navn MILANO 2721 22-03-94 24-03-94
(Tidligere ELLY SKOV 10805 05-12-88 22-12-88 )
 
Hjemsted LØGSTØR 3719 30-07-07 02-08-07
(Tidligere THORSMINDE 2722 22-03-94 24-03-94 )
(Tidligere SILLERSLEV 10806 05-12-88 22-12-88 )
 
 
BT 42,1        BRT 19,99         NT 12,6         03-11-03
(BT 22,3        BRT 19,99         NT 6,7         13-05-02 )
(BT 22,3        BRT 19,99         NT 6,7         16-02-01 )
(BT 0,0        BRT 19,99         NT 0,0         NRT 4,60         22-05-73 )
 
Længde 13,92 m        Bredde 4,69 m        Dybde 2,31 m         Længde overalt 15,02 m          03-11-03
(Længde - m        Bredde 4,57 m        Dybde 1,58 m         Længde overalt 14,80 m          13-05-02 )
(Længde - m        Bredde 4,57 m        Dybde 1,58 m         Længde overalt 14,80 m          16-02-01 )
(Længde 13,90 m        Bredde 4,57 m         Dybde 1,58 m         Længde overalt 14,87 m          22-05-73 )
 
 
Byggenr -, År 1973 Ved Langø Skibs- og Bådebyggeri
    Langø Danmark
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 24-03-94 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 442 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 22-12-88 )
(Distrikt Thisted )
(Havnekendingsnummer T 95 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Mette Qvist Hyllested
Egevej 3, 9670 Løgstør
 
  Erhvervelse ved adkomst 7
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   6686 03-09-90 03-09-90 )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
(   Kompasvej 4, Sillerslev, 7990 Øster-Assels )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
7 Skøde 3720 30-07-07 03-08-07
(udateret)
Sælger
  Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 6960 Hvide Sande
Køber
  Mette Qvist Hyllested, 9670 Løgstør
Købesum 145.000,00 DKK
 
(6 Skøde 2629 29-05-07 14-06-07 )
( af dato 02-01-07 )
( Sælger )
(   Thorsminde Puljefiskeri ApS, 6990 Ulfborg )
( Køber )
(   Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 6960 Hvide Sande )
( Købesum 5.200.000,00 DKK )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(5 Annullation af anmærkning (e) 2103 27-04-07 03-05-07 )
( (Anm. ang. hf. 2) )
( (Anm. ang. hf. 5) )
 
(5 Skøde 6270 27-12-06 28-02-07 )
( af dato 13-12-06 )
( Sælger )
(   Bjarne Kjærgaard Mikkelsen, 6990 Ulfborg )
( Køber )
(   Thorsminde Puljefiskeri ApS, 6990 Ulfborg )
( Købesum 3.100.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 2 )
( Anm. ang. hf. 5 )
 
(4 Endeligt (efter betinget) Skødepåtegning 5547 23-06-94 27-06-94 )
( af dato 18-03-94 )
 
(4 Betinget Skøde 2720 22-03-94 24-03-94 )
( af dato 18-03-94 )
( Sælger )
(   Poul-Erik Krog Nielsen, 7990 Øster-Assels Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Preben Rene Krog Nielsen, 7990 Øster-Assels Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Bjarne Kjærgaard Mikkelsen, 6990 Ulfborg )
( Købesum 1.350.000,00 DKK )
 
(3 Skøde 6685 03-09-90 04-12-90 )
( af dato 20-07-90 )
( Sælger )
(   Poul-Erik Krog Nielsen, 7990 Øster-Assels Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Preben Rene Krog Nielsen, 7990 Øster-Assels Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 975.000,00 DKK )
 
(2 Skøde 10804 05-12-88 22-12-88 )
( af dato 01-12-88 )
( Køber )
(   Poul-Erik Krog Nielsen, 7990 Øster-Assels )
( Købesum 1.475.000,00 DKK )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 4820 01-06-94 )
( Anm    Afvist 1399 23-03-07 )
( Anm    Afvist 1400 23-03-07 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Afvist 4820 01-06-94 )
 
( Anm    Afvist 1399 23-03-07 )
 
( Anm    Afvist 1400 23-03-07 )
 
(2 Ejerpantebrev 10807 06-12-88 )
( Pantesum    1.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Morsø Sparekasse )
(     Kirketorvet 1, 7900, Nykøbing M )
( Variabel rente )
( 1. Prt. )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1019 01-02-89 )
( (1. Prt. ) )
( Respekterer fremover ialt hf 3 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 6687 03-09-90 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Preben Rene Krog Nielsen )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 7438 03-11-93 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4819 01-06-94 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Bjarne Kjærgaard Mikkelsen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
(   Preben Rene Krog Nielsen )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3 02-01-03 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Morsø Sparekasse )
(     Kirketorvet 1, Nykøbing M 7900 )
( Respekterer fremover yderligere hf 6 )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 2074 26-04-07 )
 
 
(3 Pantebrev 1018 01-02-89 )
( Pantesum    981.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( 1. Prt. )
 
(3 Pantebrev påtegning 3254 20-08-04 )
 
 
(4 Pantebrev 7437 03-11-93 )
( Pantesum    509.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul-Erik Krog Nielsen )
(   Preben Rene Krog Nielsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3,5% halvårligt )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3 )
 
(4 Pantebrev udslet 1174 30-03-06 )
 
 
(5 Ejerpantebrev 2062 04-08-72 )
( Pantesum    130.000,00  DKK )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Udsteder: E.E. Sørensen (jfr. adk. 4a) )
( Udsteder: J. Sørensen (jfr. adk. 4b) )
( Tiltræder: C.J. Christensen (jfr. adk. 1b og 2) )
( Fast rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 2395  MILANO )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 280 14-01-76 )
( Pantesum    235.000,00  DKK )
( (Udsteder: J. Sørensen (jfr. adk. 4b)) )
( (Oprykning om muligt efter) )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 713 30-01-90 )
( Pantesum    800.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Bjarne Kjærgaard Mikkelsen )
( (Udsteder: E.E. Sørensen (jfr. adk. 4a)) )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 5548 23-06-94 )
( Fast rente 10% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3: Anm ang hf 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4 )
( Udgår af pantet )
( XP 2395  MILANO )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 4 02-01-03 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 6 )
( (Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2) )
( (Anm. ang. hæftelse 3: Anm ang hf 3) )
( (Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4) )
 
(5 Ejerpantebrev påtegn 1309 10-04-06 )
( Pantesum    1.600.000,00  DKK )
 
(5 Ejerpantebrev udslet 2075 26-04-07 )
 
 
(6 Pantebrev 2 02-01-03 )
( Kontantlån )
( Pantesum    803.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Bjarne Kjærgaard Mikkelsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,98 p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4 )
 
(6 Pantebrev udslet 1175 30-03-06 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
( Anm    Fejlført 3736B 30-07-07 )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 6020 12-12-06 )
( Forkøbsret )
( Puljeoverenskomst vedr. puljefiskeri )
( Forpligtiget )
(   Bjarne Kjærgaard Mikkelsen )
( Påtaleberettiget )
(   Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri )
(     Havnegade 7, 6960, Hvide Sande )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 5 )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 3736A 30-07-07 )
 
 

Kendingsbogstaver:

XP 3050

Navn:

MILANO

UDagbog