HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OWKS   JULI-ANE II

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Svante Carlsson og Göran Gunnarsson, Trälövsläge, Sverige
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 504 07-02-08 10-03-08
Solgt til: Svante Carlsson og Göran Gunnarsson, Trälövsläge, Sverige
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 9619 15-08-86 12-09-86 )
 
Kontrolnummer H 1153
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 20-04-07
(Motorskib - Fiskeskib 09-12-86 )
Navn JULI-ANE II 1682 10-04-07 13-04-07
(Tidligere JULI-ANE 2228 03-06-05 23-06-05 )
(Tidligere LA SANTA 5833 06-08-92 14-08-92 )
(Tidligere CHRISTINA MARTIN 12677B 17-10-86 23-10-86 )
 
Hjemsted HVIDE SANDE 5834 06-08-92 14-08-92
(Tidligere THYBORØN 4020 19-05-89 10-07-89 )
 
 
BT 181,7        BRT 185,17         NT 54,5         27-05-05
(BT 181,7        BRT 185,17         NT 54,5         NRT 77,93         19-02-01 )
(BT 182        BRT 185,17         NT 55         NRT 77,93         09-12-86 )
 
Længde 25,40 m        Bredde 6,78 m         Dybde 5,50 m         Dimensionstal 173,90        Længde overalt 25,65 m          27-05-05
(Længde - m        Bredde 6,78 m         Dybde 5,50 m         Længde overalt 25,65 m          27-05-05 )
(Længde 24,00 m        Bredde 6,78 m        Dybde 4,10 m         Længde overalt 25,65 m          19-02-01 )
(Længde 24,00 m        Bredde 6,78 m        Dybde 4,10 m         Længde overalt 25,65 m          09-12-86 )
 
 
Byggenr 6, År 1986 Ved Thyborøn Skibs- og Motorreparation ApS
    Thyborøn Danmark
Byggenr 6, År 1986 Ved Poul Ree A/S
    Stokkemarke Danmark
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 13-04-07 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 568 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 23-06-05 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 468 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-11-92 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 166 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 14-08-92 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 25 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 10-07-89 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 425 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Verner Møller Jensen
Geflevej 96, 6960 Hvide Sande
 
  Erhvervelse ved adkomst 3, 4
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   5577 06-11-98 10-11-98 )
(   Vagn Bennet Sangill )
(   Apollovej 140, 6960 Hvide Sande )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 2226 03-06-05 23-06-05
af dato 28-01-05
Sælger
  Vagn Bennet Sangill, 6960 Hvide Sande Part i skib: 50 / 100
Køber
  Verner Møller Jensen, 6960 Hvide Sande Part i skib: 50 / 100
Købesum 4.902.906,62 DKK
 
3 Skøde 5576 06-11-98 10-11-98
af dato 05-11-98
Sælger
  Vagn Bennet Sangill, 6960 Hvide Sande Part i skib: 50 / 100
Køber
  Verner Møller Jensen, 6960 Hvide Sande Part i skib: 50 / 100
Købesum 4.500.000,00 DKK
 
(2 Skøde 5447 22-07-92 24-07-92 )
( af dato 20-07-92 )
( Sælger )
(   Poul Erik Christensen, 3730 Nexø )
( Køber )
(   Vagn Bennet Sangill, 6960 Hvide Sande )
( Købesum 7.800.000,00 DKK )
 
(1 Bilbrev 12730 21-10-86 09-12-86 )
( af dato 02-06-86 )
( Bilbrev tillige dateret den 16/10-1986 Anmeldelse af den 12/8-1986 )
( Køber )
(   Poul Erik Christensen, 3730 Nexø )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 5463 06-12-2000 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Fejlført 5463 06-12-2000 )
 
(1 Ejerpantebrev 9620 15-08-1986 )
( Pantesum    12.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Poul Erik Christensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Torvet 4, 3730, Nexø )
( Variabel rente )
( 1. Prt. )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 931 03-02-1987 )
( Respekterer DKK 9.600.000,00 til Danmarks Skibskreditfond, 8% p.a. )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 6950 24-09-1992 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Stormgade 10, 6960, Hvide Sande )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Poul Erik Christensen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Torvet 4, Nexø 3730 )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2683 21-03-1994 )
( (Respekterer DKK 9.600.000,00 til Danmarks Skibskreditfond, 8% p.a.) )
( Respekterer fremover ialt hf 10 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5578 06-11-1998 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Verner Møller Jensen )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3138 17-08-2004 )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 11 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2227 03-06-2005 )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Bennet Sangill )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3424 18-08-2005 )
( Respekterer fremover yderligere hf 12 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5048 24-10-2006 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2673 30-05-2007 )
( Pantesum    25.000.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 2723  JETTE-MONA )
( OYVF  JULI-ANE )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4819 05-10-2007 )
( Respekterer fremover ialt hf 12, 11 )
( hf 12: også f.s.v. angår fiskerirettighederne )
( hf 11: også f.s.v. angår fiskerirettighederne )
( Udgår af pantet )
( XP 2723  JETTE-MONA )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5543 22-11-2007 )
( Pantesum    27.500.000,00  DKK )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Indgår tillige i pantet )
( OXNI  JETTE MONA 2 )
( OU 8985  NEPTUN )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 584 15-02-2008 )
 
 
(2 Pantebrev 1128 09-02-1987 )
( Pantesum    9.600.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Kreditor )
(   Danmarks Skibskredit A/S )
(     Sankt Annæ Plads 3, 1250, København K )
( Fast rente 4% halvårligt )
( 1. Prt. )
 
(2 Pantebrev påtegning 5478 22-07-1992 )
( Pantesum    7.800.000,00  DKK )
( Ændrede vilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Udtrådt som Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Fast rente )
 
(2 Pantebrev udslet 2441 14-03-1994 )
 
 
(5 Udlæg 5453 19-07-1990 )
( Pantesum    199.102,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
 
(5 Udlægud 5357 19-07-1991 )
 
 
(6 Udlæg 7966 18-10-1990 )
( Pantesum    113.970,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
 
(6 Udlægud 1399 15-02-1991 )
 
 
(7 Udlæg 9680 14-12-1990 )
( Pantesum    67.377,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
 
(7 Udlægud 1398 15-02-1991 )
 
 
(8 Udlæg 680 24-01-1991 )
( Pantesum    376.257,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
 
(8 Udlægud 5356 19-07-1991 )
 
 
(9 Udlæg 3093 01-05-1991 )
( Pantesum    293.739,00  DKK )
( Debitor )
(   Poul Erik Christensen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Bornholm )
(     Munch Petersensvej 8, 3700, Rønne )
 
(9 Udlægud 5355 19-07-1991 )
 
 
(10 Pantebrev 1626 16-02-1994 )
( Pantesum    7.275.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3,5% halvårligt )
( Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2 )
 
(10 Annull af anmærkning (p) 2682 21-03-1994 )
( (Anm. ang. hæftelse 1: Anm ang hf 1) )
( (Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2) )
 
(10 Pantebrev påtegning 4325 05-09-2007 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Verner Møller Jensen )
( Udtrådt som Debitor )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Fast rente 3,5% halvårligt )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Anm. ang. hæftelse 1: F.s.v. angår fiskerirettighederne )
 
(10 Pantebrev udslet 5003 19-10-2007 )
 
 
(11 Pantebrev 3137 17-08-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    364.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Vagn Bennet Sangill )
(   Verner Møller Jensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,34% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappen )
( Respekterer fremover ialt hf 10 )
 
(11 Pantebrev påtegning 4326 05-09-2007 )
( Udtrådt som Debitor )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappen Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Anm. ang. hæftelse 1: F.s.v. angår fiskerirettigheder )
 
(11 Pantebrev påtegning 5004 19-10-2007 )
( (Anm. ang. hæftelse 1: F.s.v. angår fiskerirettigheder) )
 
(11 Pantebrev udslet 575 14-02-2008 )
 
 
(12 Pantebrev 3423 18-08-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    364.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Verner Møller Jensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 2,16% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 11 )
 
(12 Pantebrev påtegning 4327 05-09-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Anm. ang. hæftelse 1: F.s.v. angår fiskerirettigheder )
 
(12 Pantebrev påtegning 5005 19-10-2007 )
( (Anm. ang. hæftelse 1: F.s.v. angår fiskerirettigheder) )
 
(12 Pantebrev udslet 576 14-02-2008 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 3680 22-08-06 )
( Forkøbsret )
( Forpligtiget )
(   Verner Møller Jensen )
( Påtaleberettiget )
(   Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri )
(     Havnegade 7, 6960, Hvide Sande )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 11 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 905 10-03-08 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OWKS

Navn:

JULI-ANE II

UDagbog