HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYJC   KARBAK

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OYJC DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 1262 26-05-2010 27-07-2010
 
IMO-nummer 6710140 Kontrolnummer H 1705
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 08-02-2021
(Motorskib - Fiskeskib 07-03-2008 )
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 28-02-2008 )
(Motorskib - Fiskeskib 08-12-1970 )
Navn KARBAK 2366 13-11-2019 13-11-2019
(Tidligere SARON 1262 26-05-2010 27-07-2010 )
 
Hjemsted HANSTHOLM 2366 13-11-2019 13-11-2019
(Tidligere SKAGEN 1262 26-05-2010 27-07-2010 )
 
( Anm    Fejlført 1640 05-07-2010 (27-07-2010) )
 
 
BT 269         NT 80         30-06-2010
(BT 269         NT 80         30-06-2010 )
 
 
 
Længde 31,70 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,70 m         Længde overalt 33,63 m          30-06-2010
(Længde 31,70 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,70 m          30-06-2010 )
(Længde 31,70 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,70 m          30-06-2010 )
 
 
Byggenr 3185, År 1966 Ved VEB Rosslauer Schiffswerft
    Rosslau/Elbe, Østtyskland Tyskland
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 13-11-2019 )
(Distrikt Hanstholm )
(Havnekendingsnummer HM 635 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 28-07-2010 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 158 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 23-07-2010 )
(Distrikt Hirtshals )
(Havnekendingsnummer S 15 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 26-05-2010 )
(Distrikt Hirtshals )
(Havnekendingsnummer HG 307 )
 
Indført fra Danmark
som GALEOTA
med udenlandsk register i Intet register
Tidligere optaget som OVYT, GALEOTA af Hirtshals
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
HJ Fiskeri Harboøre ApS (tidl. KARBAK ApS)
Insektvej 25, 7673 Harboøre
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Annullation af anmærkning (e) 40 09-01-2020 19-02-2020
(Anm. ang. hf. 1)
 
2 Skøde 2364 13-11-2019 13-11-2019
af dato 03-10-2019
Med overtagelse d. 1. november 2019.
Sælger
  Saron Fiskeri A/S, 9990 Skagen
Køber
  HJ Fiskeri Harboøre ApS (tidl. KARBAK ApS), 7673 Harboøre
Anm. ang. hf. 1
 
(1 Skøde 1641 05-07-2010 27-07-2010 )
( af dato 22-06-2010 )
( Sælger: Kjærsgaard Hirtshals A/S, Hirtshals )
( Køber )
(   Saron Fiskeri A/S, 9990 Skagen )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 2273 17-09-2010 )
( Pantesum    3.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Saron Fiskeri A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1717 19-07-2011 )
( Pantesum    5.000.000,00  DKK )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1237 06-05-2015 )
( Pantesum    9.000.000,00  DKK )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2064 30-09-2019 )
( Pantesum    25.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank )
(     Jernbanegade 4 - 8, 9900, Frederikshavn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, Skagen 9990 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2393 18-11-2019 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 13807 19-12-1985 )
( Pantesum    900.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Jan Nicolai Hansen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Bytorvet 40, 7730, Hanstholm )
( Fast rente 11% p.a. )
( Tillige pant i )
( OYCJ  ANNE KARIN )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3393 02-04-1986 )
 
(2 Ejerpantebrev 4114 29-05-1992 )
( Resp. pb til KDF for kr. 150.000,-, 597.000.-,51.000,-, 237.000,- og 1610.000,-. )
( Fast rente 11% p.a. )
( Oprykning efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OYEV  KARBAK )
( Udgår af pantet )
( OYCJ  ANNE KARIN )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1203 17-02-1993 )
( (Resp. pb til KDF for kr. 150.000,-, 597.000.-,51.000,-, 237.000,- og 1610.000,-.) )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1081A 08-02-1995 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sparekassen Thy )
(     Bytorvet 32, 7730, Hanstholm )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Bytorvet 40, Hanstholm 7730 )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 5120 14-08-1995 )
( Pantesum    1.500.000,00  DKK )
( Fast rente 11% p.a. )
( Indgår tillige i pantet )
( OZHX  EMMALIE )
( Udgår af pantet )
( OYEV  KARBAK )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 6937 03-11-1995 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2239 25-04-1996 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 600 11-02-1999 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   HJ Fiskeri Harboøre ApS (tidl. KARBAK ApS) )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Jan Nicolai Hansen )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 5290 24-11-2000 )
( Pantesum    5.000.000,00  DKK )
( Fast rente 11% p.a. )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 900 08-03-2006 )
( Pantesum    7.100.000,00  DKK )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1253 18-05-2009 )
( Pantesum    27.100.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( OWDM  SARON )
( Udgår af pantet )
( OZHX  EMMALIE )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1022 09-05-2012 )
( Pantesum    29.100.000,00  DKK )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1115 27-05-2019 )
( Pantesum    70.000.000,00  DKK )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1676 19-08-2019 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sparekassen Thy )
(     Bytorvet 32, Hanstholm 7730 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1677 19-08-2019 )
( Pantesum    90.000.000,00  DKK )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2394 18-11-2019 )
( Udgår af pantet )
( OWDM  SARON )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 378 12-02-2020 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYEA  NANNA CECILIE )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2121 22-10-2020 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OYJC

Navn:

KARBAK

UDagbog