HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXFF   CADIZ

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: DE Fiske AB, Åkervägen 4, 47532 Öckerö, Sverige
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 2647 17-12-2019 31-01-2020
Solgt til: DE Fiske AB, Åkervägen 4, 47532 Öckerö, Sverige
Flagstat: Sverige.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 286 19-02-2018 28-03-2018 )
 
IMO-nummer 8331833 Kontrolnummer H 1169
 
Motorskib - Fiskeskib 12-04-2018
(Motorskib - Lastskib 28-03-2018 )
(Motorskib - Fiskeskib 19-05-1983 )
Navn CADIZ 286 19-02-2018 28-03-2018
 
Hjemsted THYBORØN 286 19-02-2018 28-03-2018
 
 
BT 373         NT 156         13-04-2018
 
Længde 35,13 m        Bredde 7,50 m        Dybde 5,80 m         Længde overalt 39,30 m          13-04-2018
 
 
Byggenr 78, År 1983 Ved Strandby Skibsværft
    Strandby Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-01-2020
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 42
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-01-2020 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 421 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 12-04-2018 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 421 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-02-2018 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer S 108 )
 
Tidligere optaget som OVPI, THOMAS BACH, Skagen
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 1., 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Bill of Sale 1362 05-03-2018 28-03-2018
af dato 14-02-2018
Med overtagelse den 16-03-2018
Køber
  Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS , 7680 Thyborøn
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 1766 30-04-2018 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Rentevilkår: Se skibsmappen )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 1987 17-09-2019 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 2103 19-06-2018 )
( Pantesum    2.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine A/S )
(     Trafikhavnskaj 9, 6700, Esbjerg )
( Fast rente 3,75% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1976 13-09-2019 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 211 30-01-2020 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 2104 19-06-2018 )
( Pantesum    8.056.500,00  DKK )
( Udsteder )
(   Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S )
(     Havnegade 15, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 2,7% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1965 12-09-2019 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(3 Ejerpantebrev udslet 212 30-01-2020 )
 
 
(4 Skadesløsbrev 1822 29-08-2019 )
( Pantesum    15.700.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS )
( Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(4 Skadesløsbrev påtegn 1977 13-09-2019 )
( (Anm. ang. hæftelse 1) )
( (Anm. ang. hæftelse 2) )
( (Anm. ang. hæftelse 3) )
 
(4 Skadesløsbrev udslet 214 30-01-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1823 29-08-2019 )
( Rådighedsindskrænkning )
( Ad hf. 4: Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregisteret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. )
( Forpligtiget )
(   Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 213 30-01-2020 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OXFF

Navn:

CADIZ

UDagbog