HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OVTG   LIS KEMI II

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
 
Ophugning 2068 25-09-13 23-04-14
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 1098 24-03-06 10-05-06 )
 
Kontrolnummer H 1518
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 08-08-11
(Motorskib - Fiskeskib 01-02-07 )
(Motorskib - Lastskib 01-04-05 )
(Motorskib - Fiskeskib 22-08-69 )
Navn LIS KEMI II 1646 08-07-11 11-07-11
(Tidligere LIS KEMI 01-02-07 )
(Tidligere LINGBANK II 1098 24-03-06 10-05-06 )
 
Hjemsted THYBORØN 180 15-01-07 23-01-07
(Tidligere HANSTHOLM 1098 24-03-06 10-05-06 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 3467 11-08-06 (03-11-06) )
 
 
BT 325         NT 97         11-03-10
(BT 325         NT 97         31-01-07 )
 
Længde 36,58 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,70 m         Dimensionstal 256,74        Længde overalt 38,90 m          11-03-10
(Længde 36,58 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,70 m         Længde overalt 38,90 m          31-01-07 )
 
 
Byggenr D.562/53, År 1969 Ved VEB Rosslauer Schiffswerft
    Rosslau/Elbe, Østtyskland Tyskland
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 01-02-07 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 269 )
 
Indført fra Sverige
som VICTORIA af Hönö
med udenlandsk register i Sverige
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: EU-selskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Themis Fiskeri A/S
Vestkajen 8, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Annullation af anmærkning (e) 276 02-02-2012 08-02-2012
(Anm. ang. hf. 10)
 
3 Annullation af anmærkning (e) 949 15-04-2011 12-05-2011
(Anm. ang. hf. 2)
(Anm. ang. hf. 3)
(Anm. ang. hf. 8)
(Anm. ang. hf. 9)
 
3 Skøde 98 12-01-2011 08-03-2011
af dato 07-12-2010
Sælger
  Dennis Kristiansen, 7680 Thyborøn
Køber
  Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 8
Anm. ang. hf. 9
Anm. ang. hf. 10
 
(2 Skøde 179 15-01-2007 23-01-2007 )
( af dato 22-12-2006 )
( Sælger )
(   Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7730 Hanstholm )
( Køber )
(   Dennis Kristiansen, 7680 Thyborøn )
( Købesum 1.547.000,00 DKK )
 
(1 Bill of Sale 1099 24-03-2006 10-05-2006 )
( af dato 10-03-2006 )
( Køber )
(   Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 7730 Hanstholm )
 
 
 
Panterettigheder
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 2962 23-04-92 )
( Pantesum    5.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Ole Bro Toft )
(   Dennis Kristiansen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Variabel rente )
( Oprykning efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 7430 16-10-92 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 7506 23-08-94 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4771 23-08-96 )
( Pantesum    7.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Ole Bro Toft )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, Thyborøn 7680 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 141 09-01-01 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2735B 24-06-03 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 447D 09-02-04 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 48 04-01-06 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4871 16-10-06 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 268 18-01-07 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1146 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )
 
(1 Pantebrev udslet 235 27-01-11 )
 
 
(2 Pantebrev 9685 16-09-85 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.255.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 2.656.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( Debitor )
(   Anders Johan Lund )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 10,5% p.a. )
( foreløbig ansat rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(2 Pantebrev påtegning 3110 21-03-86 )
( Pantesum    2.485.000,00  DKK )
( Vilkårene er ændret )
( Fast rente )
( (foreløbig ansat rente) )
( (Oprykning om muligt efter) )
 
(2 Pantebrev påtegning 5786 21-05-86 )
( (Respekterer DKK 2.656.000,00 til Danmarks Skibskreditfond) )
 
(2 Pantebrev påtegning 4830 13-10-06 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Udtrådt som Debitor )
(   Anders Johan Lund )
( Fast rente )
( Tillige pant i fiskerirettigeheder. )
( (Oprykning om muligt efter) )
 
(2 Pantebrev påtegning 1137 09-03-07 )
( Foreløbig rente 10,5% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(2 Pantebrev udslet 802 01-04-11 )
 
 
(3 Pantebrev 3440 01-05-89 )
( Pantesum    1.275.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Anders Johan Lund )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(3 Pantebrev påtegning 4831 13-10-06 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Udtrådt som Debitor )
(   Anders Johan Lund )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(3 Pantebrev påtegning 1138 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(3 Pantebrev udslet 803 01-04-11 )
 
 
(4 Pantebrev 7429 16-10-92 )
( Pantesum    2.617.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Bro Toft )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4% halvårligt )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(4 Pantebrev påtegning 4832 13-10-06 )
( Udtrådt som Debitor )
(   Ole Bro Toft )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(4 Pantebrev påtegning 1139 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(4 Pantebrev udslet 62 09-01-12 )
 
 
(5 Pantebrev 4770 23-08-96 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.923.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 7,4 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(5 Pantebrev påtegning 4833 13-10-06 )
( Foreløbig rente 7,4% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(5 Pantebrev påtegning 1140 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(5 Pantebrev udslet 63 09-01-12 )
 
 
(6 Pantebrev 140 09-01-01 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 5,44% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(6 Pantebrev påtegning 4834 13-10-06 )
( Foreløbig rente 5,44% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(6 Pantebrev påtegning 1141 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(6 Pantebrev udslet 64 09-01-12 )
 
 
(7 Pantebrev 2735A 24-06-03 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.930.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.a. )
( p.t. 4,60 )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(7 Pantebrev påtegning 4835 13-10-06 )
( Foreløbig rente 4,6% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(7 Pantebrev påtegning 1142 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5, 6 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(7 Pantebrev udslet 70A 09-01-12 )
 
 
(8 Annull af anmærkning (p) 447C 09-02-04 )
 
(8 Pantebrev 2943 02-08-04 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    583.000,00  DKK )
( Indtrådt som Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Pt. 2,44%. Renten jursteres halvårligt. )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(8 Pantebrev påtegning 4836 13-10-06 )
( Foreløbig rente 2,44% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(8 Pantebrev påtegning 1143 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(8 Pantebrev udslet 804 01-04-11 )
 
 
(9 Pantebrev 47 04-01-06 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    685.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 2,21% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappen. )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(9 Pantebrev påtegning 4837 13-10-06 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(9 Pantebrev påtegning 1144 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(9 Pantebrev udslet 805 01-04-11 )
 
 
(10 Pantebrev 4870 16-10-06 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    555.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,29% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(10 Pantebrev påtegning 1145 09-03-07 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9 )
( Udgår af pantet )
( OYLF  NORDMANDEN )
 
(10 Pantebrev udslet 1906 11-08-11 )
 
 
(11 Udlæg 1226 13-03-07 )
( Pantesum    151.570,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(11 Udlægud 3434 10-07-07 )
 
 
(12 Udlæg 1434 26-03-07 )
( Pantesum    739.904,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(12 Udlægud 3435 10-07-07 )
 
 
(13 Udlæg 4842 08-10-07 )
( Pantesum    1.014.830,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(13 Udlægud 1560 19-06-09 )
 
 
(14 Udlæg 3227 23-09-08 )
( Pantesum    877.193,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(14 Udlægud 1509 15-06-09 )
 
 
(15 Udlæg 771 30-03-09 )
( Pantesum    296.351,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(15 Udlægud 1511 15-06-09 )
 
 
(16 Udlæg 8 04-01-10 )
( Pantesum    379.265,00  DKK )
( Debitor )
(   Dennis Kristiansen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(16 Udlægud 587 17-03-10 )
 
 
(17 Skadesløsbrev 1186 12-05-11 )
( Pantesum    8.500.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Themis Fiskeri A/S )
( Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Öckerö, Sverige )
( Respekterer fremover ialt hf ** )
( ** Respekterer : generelle pantebreve fra KDF )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
 
(17 Skadesløsbrev udslet 1376 24-03-14 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1187 12-05-11 )
( Pantsætningsforbud )
( Debitor forpligter til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Ad hf 17. )
( Forpligtiget )
(   Themis Fiskeri A/S )
( Påtaleberettiget )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Öckerö, Sverige )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 1394A 24-03-14 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OVTG

Navn:

LIS KEMI II

UDagbog