HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYEC   CETON

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Fiskeri Aktiebolaget GINNETON, Org.no. 556401-4958, Fiskebäckhamn 12, S-426 58 Västra Frölunda, Sverige
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 1693 20-08-2019 23-08-2019
Solgt til: Fiskeri Aktiebolaget GINNETON, Org.no. 556401-4958, Fiskebäckhamn 12, S-426 58 Västra Frölunda, Sverige
Flagstat: Sverige.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 4430A 25-09-2006 12-10-2006 )
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 1754 09-05-2006 16-05-2006 )
(Under bygning hos )
 
Kontrolnummer D 4168
 
Fiskeskib 18-06-2013
(Tidligere fiskeskib 13-06-2013 )
(Fiskeskib 14-03-2005 )
Navn CETON 1350 17-06-2013 18-06-2013
(Tidligere CATTLEYA M 135 18-01-2013 18-01-2013 )
(Tidligere CATTLEYA 4430A 25-09-2006 12-10-2006 )
 
Hjemsted SKAGEN 1350 17-06-2013 18-06-2013
(Tidligere ESBJERG 4430A 25-09-2006 12-10-2006 )
 
( Anm    Fejlført 1268 11-04-2005 (12-10-2006) )
 
 
BT 1337         NT 401         11-03-2010
(BT 1337         NT 401         25-09-2006 )
 
Længde 55,90 m        Bredde 12,80 m        Dybde 7,80 m         Dimensionstal 801,28        Længde overalt 62,60 m          11-03-2010
(Længde 55,90 m        Bredde 12,80 m        Dybde 7,80 m         Længde overalt 62,60 m          25-09-2006 )
 
 
Byggenr 399, År 2006 Ved Karstensens Skibsværft A/S
    Skagen Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 18-06-2013
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 205
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 18-01-2013 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 348 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 12-10-2006 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 349 )
 
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Gifico ApS
Tækkerstien 3, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Skøde 1347 17-06-2013 18-06-2013
af dato 13-06-2013
Overtaget den 13. juni 2013
Sælger
  Cattleya A/S, 6710 Esbjerg V
Køber
  Gifico ApS, 9990 Skagen
 
(2 Bilbrev 4349 20-09-2006 12-10-2006 )
( af dato 15-09-2006 )
( Ejer )
(   Cattleya A/S, 6710 Esbjerg V )
( Købesum 76.500.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 1766A 09-05-2006 16-05-2006 )
( af dato 02-05-2006 )
( Bygherre )
(   Cattleya A/S, 6710 Esbjerg V )
 
 
 
Panterettigheder
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 2384 21-06-2006 )
( Pantesum    70.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Cattleya A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 15 03-01-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3824 07-08-2007 )
( Pantesum    200.000.000,00  DKK )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 906 10-03-2008 )
( Pantesum    210.000.000,00  DKK )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 2043 08-10-2012 )
( Pantesum    310.000.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( OUTT  CATTLEYA )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 1367 18-06-2013 )
 
 
(2 Pantebrev 6722 22-12-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.866.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Cattleya A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,56 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWWM  HALLINGSØ )
 
(2 Annull af anmærkning (p) 997 02-03-2000 )
 
(2 Pantebrev påtegning 13 03-01-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 5,56% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OWWM  HALLINGSØ )
 
(2 Pantebrev udslet 1325 14-06-2013 )
 
 
(3 Pantebrev 1965 22-03-1995 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    14.830.849,00  DKK )
( Debitor )
(   Asger Flemming Pedersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 9,06% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWWM  HALLINGSØ )
 
(3 Annull af anmærkning (p) 2620 25-04-1995 )
 
(3 Pantebrev påtegning 14 03-01-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Fast rente 9,06% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OWWM  HALLINGSØ )
 
(3 Pantebrev udslet 1326 14-06-2013 )
 
 
(4 Skadesløsbrev 1348 17-06-2013 )
( Pantesum    79.000.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Gifico ApS )
( Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Ökerö, Sverige )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(4 Skadesløsbrev påtegn 2430 18-06-2014 )
( Pantesum    96.200.000,00  DKK )
 
(4 Skadesløsbrev påtegn 2835 06-10-2015 )
( Pantesum    131.700.000,00  DKK )
 
(4 Skadesløsbrev påtegn 2448 07-10-2016 )
( Pantesum    179.335.000,00  DKK )
 
(4 Skadesløsbrev påtegn 2032 06-06-2018 )
( Pantesum    225.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, 9990, Skagen )
( Udtrådt som Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
 
(4 Skadesløsbrev påtegn 2675 18-09-2018 )
( Pantesum    270.000.000,00  DKK )
 
(4 Skadesløsbrev udslet 1692 20-08-2019 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1349 17-06-2013 )
( Pantsætningsforbud )
( Ad hf 4: Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Swedbank AB (publ), der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. )
( Forpligtiget )
(   Gifico ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Ökerö, Sverige )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 2031 06-06-2018 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OYEC

Navn:

CETON

UDagbog