HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OU 8985   NEPTUN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OU 8985 DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 234 21-01-04 26-01-04
 
 
Fiskeskib 28-07-17
(Tidligere fiskeskib 29-06-17 )
(Fiskeskib 31-08-09 )
(Tidligere fiskeskib 28-08-09 )
(Fiskeskib 21-02-08 )
(Tidligere fiskeskib 02-11-07 )
(Fiskeskib 21-01-04 )
Navn NEPTUN 1324 05-07-17 21-07-17
(Tidligere SARA 2095 27-08-09 31-08-09 )
(Tidligere JETTE MONA 5381 12-11-07 26-11-07 )
(Tidligere LA SANTA 1515 27-04-06 27-04-06 )
(Tidligere HELENE MARIA 234 21-01-04 26-01-04 )
 
Hjemsted HIRTSHALS 1324 05-07-17 21-07-17
(Tidligere RØNNE 2095 27-08-09 31-08-09 )
(Tidligere HVIDE SANDE 1515 27-04-06 27-04-06 )
(Tidligere RØNNE 234 21-01-04 26-01-04 )
 
( Anm    Fejlført 1500 28-07-17 (28-07-17) )
 
 
BT 9,8         NT 2,9         07-09-17
(BT 10,1         NT 3,0         31-08-09 )
(BT 9,6         NT 2,8         31-01-08 )
(BT 9,7         NT 2,9         02-03-05 )
(BT 9,3         NT 2,8         26-01-04 )
 
Længde 11,40 m        Bredde 3,96 m        Dybde 1,29 m         Dimensionstal 47,48        Længde overalt 11,99 m          07-09-17
(Længde 11,40 m        Bredde 3,96 m        Dybde 1,29 m         Dimensionstal 48,39        Længde overalt 12,22 m          31-08-09 )
(Længde - m        Bredde 3,90 m        Dybde 1,29 m         Dimensionstal 46,44        Længde overalt 11,91 m          31-01-08 )
(Længde - m        Bredde 3,86 m        Dybde 1,29 m         Dimensionstal 46,43        Længde overalt 12,03 m          02-03-05 )
(Længde - m        Bredde 3,86 m        Dybde 1,29 m         Længde overalt 11,76 m          26-01-04 )
 
 
Byggenr -, År 1985 Ved Ukendt værft
    - Danmark
Ukendt skibstype
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 28-07-17
Distrikt Hirtshals
Havnekendingsnummer HG 27
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 31-08-09 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 28 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 26-11-07 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 168 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 27-04-06 )
(Distrikt Ringkøbing )
(Havnekendingsnummer RI 166 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 26-01-04 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 280 )
 
Indført fra Sverige
som HELENE MARIA af Grönhögen
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Børge Kim Georgsen
Degnevænget 7, 9460 Brovst
 
  Erhvervelse ved adkomst 7
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
7 Annullation af anmærkning (e) 1800 18-09-17 13-10-17
(Anm. ang. hf. 8)
 
7 Skøde 1329 05-07-17 21-07-17
af dato 22-06-17
Med overtagelse den 23-06-2017
Sælger
  Henrik Reno Hansen, 3700 Rønne
Køber
  Børge Kim Georgsen, 9460 Brovst
Anm. ang. hf. 8
 
(6 Skøde 2094 27-08-09 31-08-09 )
( af dato 06-11-08 )
( Sælger )
(   Verner Møller Jensen, 6960 Hvide Sande )
( Køber )
(   Henrik Reno Hansen, 3700 Rønne )
( Købesum 1.700.000,00 DKK )
 
(5 Skøde 5382 12-11-07 26-11-07 )
( af dato 02-11-07 )
( Sælger )
(   Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri, 6960 Hvide Sande )
( Køber )
(   Verner Møller Jensen, 6960 Hvide Sande )
( Købesum 500.000,00 DKK )
 
(4 Skøde 3642 25-07-07 07-08-07 )
( Sælger )
(   Vagn Bennet Sangill, 6960 Hvide Sande )
( Køber )
(   Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri, 6960 Hvide Sande )
( Købesum 4.725.000,00 DKK )
 
(3 Skøde 1680 05-05-06 24-05-06 )
 
(2 Skøde 978 16-03-06 03-04-06 )
( Boet efter )
(   Ole Johannes Olsen, 3700 Rønne )
( Køber )
(   Vagn Bennet Sangill, 6960 Hvide Sande )
( Købesum 13.500.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 3 )
( Anm. ang. hf. 2 )
 
(1 Køpebrev 235 21-01-04 26-01-04 )
( af dato 14-02-02 )
( Køber )
(   Ole Johannes Olsen, 3700 Rønne )
 
 
 
Panterettigheder
9 Ejerpantebrev 700.000,00  DKK
Spar Nord Bankaktieselskab
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 968 24-04-2009 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
9 Ejerpantebrev 1511 02-08-2017
Pantesum    700.000,00  DKK
Udsteder
  Børge Kim Georgsen
Modtager af retslige meddelelser
  Spar Nord Bankaktieselskab
    Torvet 6, 9400, Nørresundby
Fast rente 20%
For rentevilkår se skibsmappe
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
( Anm    Afvist 968 24-04-2009 )
 
(1 Pantebrev 1144 01-04-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    810.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Johannes Olsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,60% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Pantebrev udslet 4192 15-10-2004 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 1145 01-04-2004 )
( Pantesum    300.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Ole Johannes Olsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   DiBa Bank A/S )
(     Axeltorv 4, 4700, Næstved )
( Variabel rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4571 09-11-2004 )
( Respekterer fremover ialt hf **, 3 )
( ** Respekterer : )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1345 12-04-2006 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Ole Johannes Olsen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   DiBa Bank A/S )
(     Axeltorv 4, Næstved 4700 )
( Variabel rente )
( Særlige rente- og betalingsvilkår, se skibsmappen )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 169 12-01-2007 )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
( Respekterer fremover ialt hf ** )
( ** Respekterer : )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 3318 04-07-2007 )
 
 
(3 Pantebrev 4570 09-11-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.110.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Johannes Olsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente: P.t. 4,37 % pa. )
( 1. Prt. )
 
(3 Pantebrev udslet 1644 04-05-2006 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 9620 15-08-1986 )
( Pantesum    12.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Poul Erik Christensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Torvet 4, 3730, Nexø )
( Variabel rente )
( Tillige pant i )
( OWKS  JULI-ANE II )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 931 03-02-1987 )
( Respekterer DKK 9.600.000,00 til Danmarks Skibskreditfond, 8% p.a. )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 6950 24-09-1992 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Vagn Bennet Sangill )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Stormgade 10, 6960, Hvide Sande )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Poul Erik Christensen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Torvet 4, Nexø 3730 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2683 21-03-1994 )
( (Respekterer DKK 9.600.000,00 til Danmarks Skibskreditfond, 8% p.a.) )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 5578 06-11-1998 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Verner Møller Jensen )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3138 17-08-2004 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2227 03-06-2005 )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Bennet Sangill )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3424 18-08-2005 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 5048 24-10-2006 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2673 30-05-2007 )
( Pantesum    25.000.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( XP 2723  JETTE-MONA )
( OYVF  JULI-ANE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 4819 05-10-2007 )
( Udgår af pantet )
( XP 2723  JETTE-MONA )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 5543 22-11-2007 )
( Pantesum    27.500.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( OXNI  JETTE MONA 2 )
( OWKS  JULI-ANE II )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 584 15-02-2008 )
( Udgår af pantet )
( OWKS  JULI-ANE II )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3725 04-11-2008 )
( Pantesum    30.000.000,00  DKK )
( Indgår tillige i pantet )
( OVIT  JULI-ANE II )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2096 27-08-2009 )
 
 
(5 Pantebrev 2149 21-04-1997 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    240.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Henrik Reno Hansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 6,95 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 7228  OLE III )
 
(5 Pantebrev påtegning 2199 03-06-2002 )
 
(5 Pantebrev påtegning 4609 04-10-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 6,95% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(5 Pantebrev påtegning 2457 05-10-2009 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OU 7228  OLE III )
 
(5 Pantebrev udslet 1264 28-06-2017 )
 
 
(6 Pantebrev 2148 21-04-1997 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    960.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Henrik Reno Hansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 6,95 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 7228  OLE III )
 
(6 Pantebrev påtegning 4608 04-10-2006 )
( Fast rente 6,95% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed )
 
(6 Pantebrev påtegning 2458 05-10-2009 )
( Respekterer fremover ialt hf 5 )
( Udgår af pantet )
( OU 7228  OLE III )
 
(6 Pantebrev udslet 1265 28-06-2017 )
 
 
(7 Pantebrev 2228 04-06-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    284.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Henrik Reno Hansen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten p.t. 5,65 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 7228  OLE III )
 
(7 Pantebrev påtegning 4610 04-10-2006 )
( Foreløbig rente 5,65% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
 
(7 Pantebrev påtegning 2459 05-10-2009 )
( Respekterer fremover ialt hf 5, 6 )
( Udgår af pantet )
( OU 7228  OLE III )
 
(7 Pantebrev udslet 1266 28-06-2017 )
 
 
(8 Ejerpantebrev 2150 21-04-1997 )
( Pantesum    500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Henrik Reno Hansen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Store Torv 16-18, 3700, Rønne )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 7228  OLE III )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 2229 04-06-2002 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 2267 14-09-2009 )
( Variabel rente )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 5, 6, 7 )
( Udgår af pantet )
( OU 7228  OLE III )
 
(8 Ejerpantebrev udslet 1486 26-07-2017 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OU 8985

Navn:

NEPTUN

UDagbog