HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZFX   RUTH

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZFX DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 1614 26-08-2021 30-08-2021
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 278 18-02-2021 19-02-2021 )
(Under bygning hos )
 
IMO-nummer 9899337 Kontrolnummer D 5121
 
Fiskeskib 30-08-2021
(Skib under bygning 03-02-2021 )
Navn RUTH 1614 26-08-2021 30-08-2021
 
Hjemsted HIRTSHALS 1614 26-08-2021 30-08-2021
 
 
BT 4319         NT 1296         26-08-2021
 
Længde 83,50 m        Bredde 17,00 m        Dybde 9,60 m         Længde overalt 89,35 m          26-08-2021
 
 
Byggenr 463, År 2021 Ved Karstensens Skibsværft A/S
    Skagen Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 30-08-2021
Distrikt Hirtshals
Havnekendingsnummer HG 264
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Rederiet Ruth A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Bilbrev 1617A 26-08-2021 30-08-2021
af dato 25-08-2021
med overtagelse den 25. august 2021.
 
1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 279 18-02-2021 19-02-2021
af dato 25-01-2021
Bygherre
  Rederiet Ruth A/S, 9850 Hirtshals
 
 
 
Panterettigheder
1 Ejerpantebrev 750.000.000,00  DKK
Jyske Bank A/S
  
2 Ejerpantebrev påtegn 250.000.000,00  DKK
Jyske Bank A/S
  
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Ejerpantebrev 281 18-02-2021
Pantesum    750.000.000,00  DKK
Udsteder
  Rederiet Ruth A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Jyske Bank A/S
    Nørregade 13, 9850, Hirtshals
Variabel rente
Rentevilkår - se skibsmappen.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OU 9938  ROXEN
 
1 Ejerpantebrev påtegn 721 15-04-2021
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1873 06-10-2021
Udgår af pantet
OU 9938  ROXEN
 
 
2 Ejerpantebrev 282 18-02-2021
Pantesum    250.000.000,00  DKK
Udsteder
  Rederiet Ruth A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Jyske Bank A/S
    Nørregade 13, 9850, Hirtshals
Variabel rente
Rentevilkår - se skibsmappen.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OU 9938  ROXEN
 
2 Ejerpantebrev påtegn 722 15-04-2021
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1
 
2 Ejerpantebrev påtegn 1874 06-10-2021
Udgår af pantet
OU 9938  ROXEN
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZFX

Navn:

RUTH

UDagbog