HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZCG   NORDSTRAND

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZCG DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 3179A 17-09-2008 31-10-2008
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Dansk Skibsregister 99 08-01-2008 30-10-2008 )
(Under bygning hos )
 
Kontrolnummer H 1597
 
Fiskeskib 16-11-2017
(Tidligere fiskeskib 14-11-2017 )
(Fiskeskib 01-04-2009 )
(Fiskeskib 08-01-2008 )
Navn NORDSTRAND 496 13-03-2017 03-04-2017
(Tidligere E-LINE 3179A 17-09-2008 31-10-2008 )
 
Hjemsted SKAGEN 496 13-03-2017 03-04-2017
(Tidligere THYBORØN 3179A 17-09-2008 31-10-2008 )
 
 
BT 121,8         NT 36,5         13-11-2017
(BT 58,6         NT 17,5         07-10-2008 )
 
Længde 20,43 m        Bredde 5,80 m        Dybde 2,65 m         Dimensionstal 136,90        Længde overalt 23,61 m          13-11-2017
(Længde 14,99 m        Bredde 5,80 m        Dybde 2,82 m         Dimensionstal 99,70        Længde overalt 17,19 m          07-10-2008 )
 
 
Byggenr 277, År 2008 Ved VESTVÆRFTET APS
    Hvide Sande Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-08-2018
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 43
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 03-04-2017 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 43 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 14-08-2009 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 223 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 27-11-2008 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 223 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Kim Fredsøe ApS
Havnegade 26, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 6
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   30-10-2008 )
(   Henning Schmidt )
(   Nørregade 9, 7673 Harboøre )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
6 Skøde 1935 25-09-2020 23-10-2020
af dato 12-09-2020
med overtagelse den 01. september 2020.
Sælger
  HG 352 Polaris ApS, 9990 Skagen
Køber
  Kim Fredsøe ApS, 7680 Thyborøn
 
(5 Skøde 2305 16-07-2018 17-08-2018 )
( af dato 12-07-2018 )
( Med overtagelse 01-07-2018. )
( Sælger )
(   GITTE HENNING A/S (opløst efter spaltning), 9990 Skagen Part i skib: 6 / 6 )
( Køber )
(   HG 352 Polaris ApS, 9990 Skagen )
( Anm. ang. hf. 2 )
 
(4 Skøde 1425 14-07-2017 31-08-2017 )
( (Anm. ang. hf. 1) )
( (Anm. ang. hf. 4) )
 
(4 Skøde 497 13-03-2017 03-04-2017 )
( af dato 03-02-2017 )
( med overtagelse 03-02-2017 )
( Sælger )
(   Henning Schmidt, 7673 Harboøre Part i skib: 3 / 6 )
( Sælger )
(   Jan Brandsborg, 7680 Thyborøn Part i skib: 3 / 6 )
( Køber )
(   GITTE HENNING A/S (opløst efter spaltning), 9990 Skagen Part i skib: 6 / 6 )
( Anm. ang. hf. 1 )
( Anm. ang. hf. 4 )
 
(3 Skøde 1732 08-07-2009 14-08-2009 )
( af dato 23-06-2009 )
( Sælger )
(   Frits Krogsgaard Pedersen, 6960 Hvide Sande Part i skib: 1 / 3 )
( Køber )
(   Henning Schmidt, 7673 Harboøre Part i skib: 1 / 6 )
( Køber )
(   Jan Brandsborg, 7680 Thyborøn Part i skib: 1 / 6 )
 
(2 Bilbrev 3175 17-09-2008 30-10-2008 )
( af dato 15-09-2008 )
( Købesum 2.925.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 2085 11-06-2008 30-10-2008 )
( af dato 10-06-2008 )
( Køber )
(   Frits Krogsgaard Pedersen, 6960 Hvide Sande Part i skib: 1 / 3 )
( Køber )
(   Henning Schmidt, 7673 Harboøre Part i skib: 1 / 3 )
( Køber )
(   Jan Brandsborg, 7680 Thyborøn Part i skib: 1 / 3 )
 
 
 
Panterettigheder
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 3836 17-11-2008 )
( Anm    Afvist 732 25-03-2009 )
( Anm    Afvist 731 25-03-2009 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Afvist 3836 17-11-2008 )
 
( Anm    Afvist 731 25-03-2009 )
 
( Anm    Afvist 732 25-03-2009 )
 
(1 Ejerpantebrev 969 07-02-1990 )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Respekteret pantebrev DKK 150.000,00 til KDF )
( Udsteder )
(   Vagn Thygesen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Hallevej 6, 6700, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 3102  FEMERNBÆLT II )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1354 13-02-1991 )
( (Respekteret pantebrev DKK 150.000,00 til KDF) )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 8428 09-12-1993 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 7386 17-12-1996 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5122 14-10-1999 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 915A 17-03-2005 )
( Pantesum    1.700.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Jan Brandsborg )
(   Henning Schmidt )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Vestergade 16, 7620, Lemvig )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Thygesen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Hallevej 6, Esbjerg 6700 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 4580 03-10-2006 )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3004A 20-06-2007 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1022 14-03-2008 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Vestergade 16, Lemvig 7620 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3424 07-10-2008 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 2 )
( Udgår af pantet )
( OU 3102  FEMERNBÆLT II )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 1140 12-06-2017 )
 
 
(2 Pantebrev 1062 31-03-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.220.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Schmidt )
(   Jan Brandsborg )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 3,63% p.a. )
( Tillige pant i )
( OU 3102  FEMERNBÆLT II )
 
(2 Pantebrev påtegning 3396 09-07-2007 )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(2 Pantebrev påtegning 1642 30-06-2009 )
( 1. Prt. )
( Udgår af pantet )
( OU 3102  FEMERNBÆLT II )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 2114 21-10-2020 )
 
 
(3 Pantebrev 1063 31-03-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    277.000,00  DKK )
( Tiltræder )
(   Henning Schmidt )
( Debitor )
(   Jan Brandsborg )
(     Nørregade 9, 7673, Harboøre )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 3,93% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OU 3102  FEMERNBÆLT II )
 
(3 Pantebrev påtegning 3803 03-08-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(3 Pantebrev påtegning 1643 30-06-2009 )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
( Udgår af pantet )
( OU 3102  FEMERNBÆLT II )
 
(3 Ejerpantebrev udslet 2341 23-07-2018 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 2028 19-08-2009 )
( Pantesum    8.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Henning Schmidt )
(   Jan Brandsborg )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Variabel rente )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 1141 12-06-2017 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZCG

Navn:

NORDSTRAND

UDagbog