HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXNN   ROCKALL

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til Benis Peche s.a.r.l., 234-235 Quartier Industriel- Hay Salam - 73 000 Dakhla-Qued Addahab, Morocco
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 2483 29-11-2019 12-12-2019
Solgt til Benis Peche s.a.r.l., 234-235 Quartier Industriel- Hay Salam - 73 000 Dakhla-Qued Addahab, Morocco
Flagstat: Marokko.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 5596 29-12-2003 05-02-2004 )
 
IMO-nummer 9116058 Kontrolnummer D 4068
 
Fiskeskib 09-09-2019
(Tidligere fiskeskib 19-12-2017 )
(Fiskeskib 29-12-2003 )
Navn ROCKALL 1879E 04-09-2019 09-09-2019
(Tidligere ROCKALL II 2393 18-12-2017 19-12-2017 )
(Tidligere ROCKALL 2988AR 19-06-2007 02-08-2007 )
(Tidligere JEANETTE 2498 20-06-2005 20-06-2005 )
(Tidligere PETER MARLENE 5596 29-12-2003 05-02-2004 )
 
Hjemsted SKAGEN 1879E 04-09-2019 09-09-2019
(Tidligere ESBJERG 2988AR 19-06-2007 02-08-2007 )
(Tidligere THYBORØN 2498 20-06-2005 20-06-2005 )
(Tidligere ESBJERG 5596 29-12-2003 05-02-2004 )
 
 
BT 1461         NT 438         22-05-2005
(BT 1461         NT 438         16-01-2004 )
 
Længde 51,65 m        Bredde 12,00 m        Dybde 8,07 m         Dimensionstal 689,28        Længde overalt 57,44 m          22-05-2005
(Længde 51,65 m        Bredde 12,00 m        Dybde 8,07 m         Længde overalt 57,44 m          16-01-2004 )
 
 
Byggenr 88, År 1995 Ved Simek AS
    Flekkefjord, Norge Norge
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 09-09-2019
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 364
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 04-09-2007 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 532 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-06-2005 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer L 220 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 05-02-2004 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 177 )
 
Indført fra Storbritannien
som CHARISMA af Lerwick
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Astrid Fiskeri A/S
Kuttervej 17, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 881 08-04-2011 01-07-2011
af dato 30-11-2010
Fusionsplan af 30-11-2010,Selskabet stiftet den 10-01-2011
Fra
  Iona E 187 A/S (opløst), 6700 Esbjerg
Til
  Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen
Anm. ang. hf. 19
Anm. ang. hf. 9
Anm. ang. hf. 26
Anm. ang. hf. 10
Anm. ang. hf. 18
Anm. ang. hf. 22
Anm. ang. hf. 27
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 25
Anm. ang. hf. 24
Anm. ang. hf. 28
Anm. ang. hf. 4
Anm. ang. hf. 6
Anm. ang. hf. 15
Anm. ang. hf. 16
Anm. ang. hf. 17
Anm. ang. hf. 21
Anm. ang. hf. 12
Anm. ang. hf. 14
Anm. ang. hf. 7
Anm. ang. hf. 13
Anm. ang. hf. 23
Anm. ang. hf. 8
 
2 Skøde 4153 27-08-2007 30-08-2007
af dato 03-08-2007
Sælger
  Brdr. Langer A/S, 7673 Harboøre
Køber
  Iona E 187 A/S (opløst), 6700 Esbjerg
Købesum 120.662.500,00 DKK
 
(1 Bill of Sale 253 22-01-2004 05-02-2004 )
( af dato 06-01-2004 )
( Sælger: Charisma Fishing Comp. Ltd., Lerwick, Shetland ZE1 0LL, Storbritannien )
( Køber )
(   Brdr. Langer A/S, 7673 Harboøre )
( Købesum 38.000.000,00 DKK )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Slettet på anmelders begæring 40 08-01-2016 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 889 20-03-2015 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 5932 19-12-2007 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 5856 12-12-2007 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Slettet på anmelders begæring 5856 12-12-2007 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 5932 19-12-2007 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 889 20-03-2015 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 40 08-01-2016 )
 
(1 Pantebrev 1728 13-05-2004 )
( Pantesum    2.506.470,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3,5% halvårligt )
( 1. Prt. )
 
(1 Pantebrev påtegning 2909 13-07-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(1 Pantebrev påtegning 2435 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(1 Pantebrev udslet 1096 05-05-2009 )
 
 
(2 Pantebrev 1731 13-05-2004 )
( Pantesum    1.862.500,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( )
( Fast rente 2,5% halvårligt )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Pantebrev påtegning 2910 13-07-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(2 Pantebrev påtegning 2436 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(2 Pantebrev udslet 3523 20-10-2008 )
 
 
(3 Pantebrev 1732 13-05-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.141.881,31  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,42% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
 
(3 Pantebrev påtegning 2911 13-07-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(3 Pantebrev påtegning 2437 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(3 Pantebrev påtegning 3097 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(4 Pantebrev 1733 13-05-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.145.456,52  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,1% p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3 )
 
(4 Pantebrev påtegning 2912 13-07-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(4 Pantebrev påtegning 2438 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(4 Pantebrev påtegning 3098 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(5 Pantebrev 1734 13-05-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    51.246.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 4,79% p.a. )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4 )
 
(5 Pantebrev udslet 3240 19-08-2004 )
 
 
(6 Ejerpantebrev 2252 22-06-2004 )
( Pantesum    15.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Brdr. Langer A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Torvet 18, 6700, Esbjerg )
( Variabel rente )
( 6. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 954 21-03-2005 )
( Pantesum    50.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Torvet 18, Esbjerg 6700 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 1566 28-04-2005 )
( Respekterer fremover yderligere hf 10, 9 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 4862 13-10-2006 )
( Pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 7, 8, 11, 12, 13, 14 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 4154 27-08-2007 )
( Pantesum    110.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Brdr. Langer A/S )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, Thyborøn 7680 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 1345 10-04-2008 )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 1626 05-07-2011 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 2812 24-11-2011 )
( Respekterer fremover ialt hf **, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 )
( ** Respekterer : Fiskeribanken opr. kr. 6.000.000,00 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 1083G 18-05-2012 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5, 10, 9, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 )
 
(6 Ejerpantebrev påtegn 1159 24-04-2015 )
 
 
(7 Pantebrev 3241 19-08-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    21.246.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 4,79% p.a. )
( 5. Prt. )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4 )
 
(7 Pantebrev påtegning 2913 13-07-2006 )
( Rente pt. 4,79% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(7 Pantebrev påtegning 2439 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(7 Pantebrev påtegning 3099 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Rente pt. 4,79% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(8 Pantebrev 3242 19-08-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    30.000.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,52% p.a. )
( 6. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7 )
 
(8 Pantebrev påtegning 2914 13-07-2006 )
( Rente pt. 2,52% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(8 Pantebrev påtegning 2440 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(8 Pantebrev påtegning 3100 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Rente pt. 2,52% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(9 Pantebrev 2756 19-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    14.460.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,71 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVUW  MONSUN )
 
(9 Pantebrev påtegning 3281 24-08-2004 )
 
(9 Pantebrev påtegning 1520 26-04-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente p.t. 4,71 p.a. )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8 )
( Udgår af pantet )
( OVUW  MONSUN )
 
(9 Pantebrev påtegning 2915 13-07-2006 )
( Rente p.t. 4,71 p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(9 Pantebrev påtegning 2441 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(9 Pantebrev påtegning 3101 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Rente p.t. 4,71 p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(10 Pantebrev 2757 19-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    14.400.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 2,51 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVUW  MONSUN )
 
(10 Pantebrev påtegning 3282 24-08-2004 )
 
(10 Pantebrev påtegning 1521 26-04-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente p.t. 2,51 p.a. )
( 8. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 )
( Udgår af pantet )
( OVUW  MONSUN )
 
(10 Pantebrev påtegning 2916 13-07-2006 )
( Rente p.t. 2,51 p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(10 Pantebrev påtegning 2442 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(10 Pantebrev påtegning 3102 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Rente p.t. 2,51 p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(11 Pantebrev 4853 13-10-2006 )
( Pantesum    111.500,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4% halvårligt )
( 9. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 )
 
(11 Pantebrev udslet 770 15-02-2007 )
 
 
(12 Pantebrev 4859 13-10-2006 )
( Pantesum    2.196.400,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4% halvårligt )
( 10. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 )
 
(12 Pantebrev påtegning 2443 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(12 Pantebrev udslet 773 12-03-2015 )
 
 
(13 Pantebrev 4860 13-10-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    611.060,01  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 5,73% p.a. )
( 11. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 )
 
(13 Pantebrev påtegning 2444 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(13 Pantebrev udslet 2034 17-07-2015 )
 
 
(14 Pantebrev 4861 13-10-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    947.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 2,22% p.a. )
( 12. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 )
 
(14 Pantebrev påtegning 2445 04-07-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Brdr. Langer A/S )
 
(14 Pantebrev udslet 2917 20-10-2015 )
 
 
(15 Pantebrev 3391 21-07-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    7.680.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Lands End E439 A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVTA  LANDS-END )
 
(15 Annull af anmærkning (p) 4012 25-08-1999 )
 
(15 Pantebrev påtegning 3880 31-08-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Lands End E439 A/S )
( Rente p.t. 5 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
( Indgår tillige i pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
( Udgår af pantet )
( OVTA  LANDS-END )
 
(15 Pantebrev påtegning 5796 11-12-2007 )
( 12. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(15 Pantebrev udslet 774 12-03-2015 )
 
 
(16 Pantebrev 5728 03-12-2001 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.740.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,09% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(16 Annull af anmærkning (p) 5847 10-12-2001 )
 
(16 Pantebrev påtegning 2160 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
( Fast rente 5,09% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(16 Pantebrev påtegning 5797 11-12-2007 )
( 13. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 1 )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(16 Pantebrev påtegning 3103 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(17 Pantebrev 910 14-03-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.083.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Lands End E439 A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,46 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVTA  LANDS-END )
 
(17 Pantebrev påtegning 3881 31-08-2006 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Lands End E439 A/S )
( Tillige pant i fiskerirettighederne )
( Indgår tillige i pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
( Udgår af pantet )
( OVTA  LANDS-END )
 
(17 Pantebrev påtegning 5798 11-12-2007 )
( 14. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(17 Pantebrev påtegning 3104 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(18 Pantebrev 4388 09-10-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    6.175.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,44% p.a. )
( Renten er foreløbig ansat. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(18 Pantebrev påtegning 2161 01-05-2007 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(18 Pantebrev påtegning 5799 11-12-2007 )
( 15. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(18 Pantebrev påtegning 3105 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(19 Pantebrev 2217 07-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    9.430.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,92% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(19 Pantebrev påtegning 5800 11-12-2007 )
( 16. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(19 Pantebrev påtegning 3106 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(20 Pantebrev 8588 03-10-1994 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    6.901.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Hans Espersen )
(   Kaj Christensen Brock )
(   Søren Kristian Espersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 9,08 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXGG  PAPILLON )
 
(20 Annull af anmærkning (p) 10695 13-12-1994 )
 
(20 Pantebrev påtegning 55 06-01-2005 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Hans Espersen )
(   Søren Kristian Espersen )
(   Kaj Christensen Brock )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
( Udgår af pantet )
( OXGG  PAPILLON )
 
(20 Pantebrev påtegning 2144 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( p.t. 9,08 p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(20 Pantebrev påtegning 5801 11-12-2007 )
( 17. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(20 Pantebrev udslet 2779 06-11-2009 )
 
 
(21 Pantebrev 3388 21-07-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.530.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% p.a. )
( foreløbig ansat rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXGG  PAPILLON )
 
(21 Pantebrev påtegning 57 06-01-2005 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
( Udgår af pantet )
( OXGG  PAPILLON )
 
(21 Pantebrev påtegning 2145 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Fast rente 5% p.a. )
( foreløbig ansat rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(21 Pantebrev påtegning 5802 11-12-2007 )
( 18. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(21 Pantebrev udslet 775 12-03-2015 )
 
 
(22 Pantebrev 6888 28-12-1999 )
( Pantesum    1.880.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXGG  PAPILLON )
 
(22 Pantebrev påtegning 58 06-01-2005 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
( Udgår af pantet )
( OXGG  PAPILLON )
 
(22 Pantebrev påtegning 2146 01-05-2007 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(22 Pantebrev påtegning 5803 11-12-2007 )
( 19. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(22 Pantebrev udslet 776 12-03-2015 )
 
 
(23 Pantebrev 7009 30-12-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    5.030.000,00  DKK )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,51 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWUT  ERIKKE VAD )
 
(23 Annull af anmærkning (p) 654 10-02-2000 )
 
(23 Pantebrev påtegning 2162 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Rente p.t. 5,51 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
 
(23 Pantebrev påtegning 3027 21-06-2007 )
( Udgår af pantet )
( OWUT  ERIKKE VAD )
 
(23 Pantebrev påtegning 5804 11-12-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente p.t. 5,51 % p.a. )
( 20. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(23 Pantebrev udslet 2035 17-07-2015 )
 
 
(24 Pantebrev 6720 22-12-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.531.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Malene Mikkelsen A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,61 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWWC  BOUNTY )
 
(24 Pantebrev påtegning 5322 27-12-2004 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Malene Mikkelsen A/S )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
( Udgår af pantet )
( OWWC  BOUNTY )
 
(24 Pantebrev påtegning 2147 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente p.t. 5,61 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(24 Pantebrev påtegning 5805 11-12-2007 )
( 21. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(24 Pantebrev udslet 2042 20-07-2015 )
 
 
(25 Pantebrev 7010 30-12-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWUT  ERIKKE VAD )
 
(25 Annull af anmærkning (p) 655 10-02-2000 )
 
(25 Pantebrev påtegning 2163 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillge pant i fiskerirettigheder )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
 
(25 Pantebrev påtegning 3026 21-06-2007 )
( Udgår af pantet )
( OWUT  ERIKKE VAD )
 
(25 Pantebrev påtegning 5806 11-12-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Variabel rente )
( 22. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Tillge pant i fiskerirettigheder )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(25 Pantebrev udslet 2391 25-08-2015 )
 
 
(26 Pantebrev 907 14-03-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.929.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 5,46% p.a. )
( Tillige pant i )
( OXGG  PAPILLON )
 
(26 Pantebrev påtegning 59 06-01-2005 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
( Udgår af pantet )
( OXGG  PAPILLON )
 
(26 Pantebrev påtegning 2148 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente pt. 5,46% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(26 Pantebrev påtegning 5807 11-12-2007 )
( 23. Prt. )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(26 Pantebrev påtegning 3107 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(27 Pantebrev 511 11-02-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.520.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Malene Mikkelsen A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,36 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWWC  BOUNTY )
 
(27 Pantebrev påtegning 5323 27-12-2004 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Debitor )
(   Malene Mikkelsen A/S )
( Indgår tillige i pantet )
( OYNY  IONA )
( Udgår af pantet )
( OWWC  BOUNTY )
 
(27 Pantebrev påtegning 2149 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente p.t. 5,36 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(27 Pantebrev påtegning 5808 11-12-2007 )
( 24. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(27 Pantebrev påtegning 3108 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(28 Pantebrev 2216 07-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    11.275.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,67% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OYNY  IONA )
 
(28 Pantebrev påtegning 3024 21-06-2007 )
 
(28 Pantebrev påtegning 5809 11-12-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 3,67% p.a. )
( 25. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 )
( Udgår af pantet )
( OYNY  IONA )
 
(28 Pantebrev påtegning 3109 10-11-2015 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
 
(29 Ejerpantebrev 7698 10-10-1990 )
( Pantesum    5.200.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Vagn Holm Nielsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, 6701, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXFG  SIMONE CHRISTINA )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 364 20-08-1993 )
( Pantesum    5.700.000,00  DKK )
( (Oprykning om muligt efter) )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 3457 24-05-1993 )
( Pantesum    6.300.000,00  DKK )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 6672 27-07-1994 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 4849 01-08-1995 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 3042 01-07-1999 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 4801 30-09-1999 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Vagn Holm Fiskeriselskab A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Holm Nielsen )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 2506 05-07-2004 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 1753 13-04-2007 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Vagn Holm Fiskeriselskab A/S )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 3245 02-07-2007 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, Esbjerg 6701 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 3456 12-07-2007 )
( Pantesum    10.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Simone Christina E 595 A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Iona E 187 A/S (opløst) )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 2303 26-06-2008 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 1217 21-05-2010 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri Danmark A/S (opløst) )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Skandinaviska Enskilda Banken AB )
(     Box 1026, 475 22 Ockerö, Sverige )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Simone Christina E 595 A/S )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Esbjerg 6700 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 1627 05-07-2011 )
( Pantesum    20.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri Danmark A/S (opløst) )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Skandinaviska Enskilda Banken AB )
(     Box 1026, 475 22 Ockerö, )
( Indgår tillige i pantet )
( OVUR  EMMA )
( Udgår af pantet )
( OXFG  SIMONE CHRISTINA )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 178 20-01-2012 )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ** )
( ** Respekterer : KDF, kontantlån kr. 4.785.271,97 )
( Udgår af pantet )
( OVUR  EMMA )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 1083F 18-05-2012 )
( Respekterer fremover ialt hf 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 2412 20-12-2017 )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(30 Pantebrev 1108 23-05-2012 )
( Kontantlån )
( Pantesum    4.785.271,97  DKK )
( Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Kreditor )
(   Statens Administration )
(     Landgreven 4, Postboks 2193, 1017, København K )
( Fast rente 4,68% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf ** )
( ** Respekterer : )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(30 Annull af anmærkning (p) 1892 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
 
(30 Pantebrev påtegning 3110 10-11-2015 )
( Kontantlån )
( Fast rente 4,68% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
 
(31 Pantebrev 5622 05-11-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.077.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 5,96% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZBB  MARIA NYMANN )
 
(31 Annull af anmærkning (p) 6731 22-12-1999 )
 
(31 Pantebrev påtegning 2182 18-06-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Rente pt. 5,96% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
( Udgår af pantet )
( OZBB  MARIA NYMANN )
 
(31 Pantebrev påtegning 1151 09-03-2007 )
( Foreløbig rente 5,96% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(31 Pantebrev påtegning 1109 23-05-2012 )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 30 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(31 Pantebrev påtegning 1893 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(31 Pantebrev udslet 777 12-03-2015 )
 
 
(32 Pantebrev 5623 05-11-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.580.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZBB  MARIA NYMANN )
 
(32 Annull af anmærkning (p) 6730 22-12-1999 )
 
(32 Pantebrev påtegning 2183 18-06-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
( Udgår af pantet )
( OZBB  MARIA NYMANN )
 
(32 Pantebrev påtegning 1152 09-03-2007 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(32 Pantebrev påtegning 1110 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(32 Pantebrev påtegning 1894 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(32 Pantebrev udslet 778 12-03-2015 )
 
 
(33 Pantebrev 2723 16-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    778.000,00  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( )
( Rente p.t. 4,71% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(33 Pantebrev påtegning 1153 09-03-2007 )
( Foreløbig rente 4,71% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(33 Pantebrev påtegning 1111 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(33 Pantebrev påtegning 1895 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(33 Pantebrev påtegning 3111 10-11-2015 )
( Foreløbig rente 4,71% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
 
(34 Pantebrev 2724 16-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    7.408.000,00  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 2,53% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(34 Pantebrev påtegning 1154 09-03-2007 )
( Foreløbig rente 2,53% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(34 Pantebrev påtegning 1112 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32, 33 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(34 Pantebrev påtegning 1896 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(34 Pantebrev påtegning 3112 10-11-2015 )
( Foreløbig rente 2,53% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
 
(35 Pantebrev 1100 05-05-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.511.580,34  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 7,72% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(35 Pantebrev påtegning 1113 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32, 33, 34 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(35 Pantebrev påtegning 1897 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(35 Pantebrev udslet 3737 06-11-2014 )
 
 
(36 Pantebrev 1101 05-05-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.439.527,70  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 5,42% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(36 Pantebrev påtegning 1114 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32, 33, 34, ** )
( ** Respekterer : Resp. kontantlån til KDF for kr. 8.531,621,00 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
( Anm. ang. hæftelse 35 )
 
(36 Pantebrev påtegning 1898 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(36 Pantebrev påtegning 3113 10-11-2015 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 5,42% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(37 Pantebrev 1102 05-05-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.949.967,53  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 5,05% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(37 Pantebrev påtegning 1115 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32, 33, 34, ** )
( ** Respekterer : Resp. følgende kontantlån til KDF: 8.531.621,00 og 2.500.000,00 DDK )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
( Anm. ang. hæftelse 35 )
( Anm. ang. hæftelse 36 )
 
(37 Pantebrev påtegning 1899 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(37 Pantebrev påtegning 3114 10-11-2015 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 5,05% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(38 Pantebrev 1103 05-05-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    837.000,00  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 2,22% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(38 Pantebrev påtegning 1116 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32, 33, 34, ** )
( ** Respekterer : Resp. følgende kontantlån til KDF: 8.531.621,00, 2.500.000,00 og 3.112.000,00 DKK )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
( Anm. ang. hæftelse 35 )
( Anm. ang. hæftelse 36 )
( Anm. ang. hæftelse 37 )
 
(38 Pantebrev påtegning 1900 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(38 Pantebrev påtegning 3115 10-11-2015 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 2,22% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(39 Pantebrev 1104 05-05-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    837.000,00  DKK )
( Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,2% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(39 Pantebrev påtegning 1117 23-05-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Udtrådt som Debitor )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Respekterer fremover ialt hf 30, 31, 32, 33, 34, ** )
( ** Respekterer : Resp. følgende kontantlån til KDF: 8.531.621,00, 2.500.000,00 og 3.112.000,00 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
( Anm. ang. hæftelse 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
( Anm. ang. hæftelse 9 )
( Anm. ang. hæftelse 10 )
( Anm. ang. hæftelse 12 )
( Anm. ang. hæftelse 13 )
( Anm. ang. hæftelse 14 )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 16 )
( Anm. ang. hæftelse 17 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
( Anm. ang. hæftelse 19 )
( Anm. ang. hæftelse 21 )
( Anm. ang. hæftelse 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23 )
( Anm. ang. hæftelse 24 )
( Anm. ang. hæftelse 25 )
( Anm. ang. hæftelse 26 )
( Anm. ang. hæftelse 27 )
( Anm. ang. hæftelse 28 )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
 
(39 Pantebrev påtegning 1901 17-09-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 6) )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(39 Pantebrev påtegning 3116 10-11-2015 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 3,2% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(40 Ejerpantebrev 1476 12-04-1999 )
( Pantesum    1.290.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Pauli Magnussen )
(   Jan Hjalgrim Magnussen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
(     Marsvænget 100, 6710, Esbjerg V )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 595 07-02-2001 )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 5184 28-11-2003 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Jan Hjalgrim Magnussen )
(   Pauli Magnussen )
( )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 2174 18-06-2004 )
( Pantesum    1.600.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, Esbjerg 6700 )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 2726 16-07-2004 )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 19 06-01-2009 )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 1036 10-05-2012 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 71, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Niels Ole Nymann Mortensen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
(     Marsvænget 100, Esbjerg V 6710 )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, Esbjerg 6700 )
( Respekterer fremover ialt hf 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(40 Ejerpantebrev påtegn 2413 20-12-2017 )
( Fast rente 5,5% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(41 Ejerpantebrev 3700B 15-09-2004 )
( Pantesum    15.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62, 6700, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVTA  LANDS-END )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 3288 03-08-2006 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62, Esbjerg 6700 )
( Udgår af pantet )
( OVTA  LANDS-END )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 3987 06-09-2006 )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 6093 14-12-2006 )
( Pantesum    52.500.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 1992 23-04-2007 )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 1114 26-03-2008 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Rederiet Orkama E 532 ApS )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 2381 02-07-2008 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank )
(     Torvet 21, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, Esbjerg 6700 )
( Indgår tillige i pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
( Udgår af pantet )
( OZUV  PERNILLE VIBEKE )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 1330 27-05-2009 )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 1625 05-07-2011 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   A/S Nana Maria (opløst) )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank )
(     Torvet 21, Esbjerg 6700 )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 1083H 18-05-2012 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 )
( Udgår af pantet )
( OWCZ  EMMIE NOAH )
 
(41 Ejerpantebrev påtegn 2414 20-12-2017 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Oprykning om muligt efter )
 
 
(42 Ejerpantebrev 373 24-01-2007 )
( Pantesum    60.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Flemming Ryan Rasmussen )
(   Jens Vinther Pedersen )
(   Erik Rejnholt Rasmussen )
(   Claus Vede Andersen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, 9990, Skagen )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZMK  ANNE-MIE )
 
(42 Annull af anmærkning (p) 564B 05-02-2007 )
 
(42 Ejerpantebrev påtegn 1771 30-08-2012 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   S 456 ANNE-MIE ApS )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Claus Vede Andersen )
(   Erik Rejnholt Rasmussen )
(   Flemming Ryan Rasmussen )
(   Jens Vinther Pedersen )
 
(42 Ejerpantebrev påtegn 507 07-02-2014 )
( Pantesum    200.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Astrid Fiskeri A/S )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg )
( Udtrådt som Udsteder )
(   S 456 ANNE-MIE ApS )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentiivej 32, Skagen 9990 )
( Variabel rente )
( 42. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 32, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 14 )
( Indgår tillige i pantet )
( OWMJ  ASTRID )
 
(42 Ejerpantebrev påtegn 1160 24-04-2015 )
( Udgår af pantet )
( OZMK  ANNE-MIE )
 
(42 Ejerpantebrev påtegn 84 15-01-2016 )
( Variabel rente )
( 42. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(42 Ejerpantebrev påtegn 2415 20-12-2017 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OXNN

Navn:

ROCKALL

UDagbog