HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZZC   DORTE-RIXEN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZZC DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 676 12-02-2001 15-02-2001
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 4882 01-11-2000 01-11-2000 )
(Under bygning hos )
(Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S,Hvide Sande )
 
IMO-nummer 9250476 Kontrolnummer H 1297
 
Motorskib - Fiskeskib 13-02-2001
Navn DORTE-RIXEN 2073A 27-05-2005 14-06-2005
(Tidligere NANNA BECH 676 12-02-2001 15-02-2001 )
 
Hjemsted LEMVIG 2073A 27-05-2005 14-06-2005
(Tidligere THORSMINDE 676 12-02-2001 15-02-2001 )
 
 
BT 147,8         NT 44,3         05-04-2016
(BT 110,3         NT 33,0         17-01-2003 )
(BT 110,3         NT 33,0         13-02-2001 )
(BT 0,0         NT 0,0         08-02-2001 )
 
Længde 20,00 m        Bredde 6,00 m        Dybde 5,65 m         Dimensionstal 135,00        Længde overalt 22,50 m          05-04-2016
(Længde 16,17 m        Bredde 6,00 m        Dybde 5,65 m         Dimensionstal 108,00        Længde overalt 18,00 m          17-01-2003 )
(Længde 16,17 m        Bredde 6,00 m        Dybde 5,65 m         Længde overalt 18,00 m          13-02-2001 )
(Længde - m        Bredde - m         Dybde - m          08-02-2001 )
 
 
Byggenr 96, År 2001 Ved Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S
    Hvide Sande Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 14-06-2005
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 237
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 15-02-2001 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 237 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Jens Søndergaard
Stentofterne 1, 7600 Struer
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 3178 02-08-05 09-08-05
(Anm. ang. hf. 3)
 
2 Betinget Skøde 2055 27-05-05 14-06-05
af dato 29-04-05
Sælger
  Michael Bech, 6990 Ulfborg
Køber
  Jens Søndergaard, 7600 Struer
Købesum 5.180.000,00 DKK
Anm. ang. hf. 3
 
(1 Bilbrev 676 12-02-01 15-02-01 )
( af dato 08-02-01 )
( Ejer )
(   Michael Bech, 6990 Ulfborg )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 4882 01-11-00 01-11-00 )
( af dato 27-10-00 )
( Ejer )
(   Michael Bech, 6990 Ulfborg )
 
 
 
Panterettigheder
1 Ejerpantebrev påtegn 3.300.000,00  DKK
Ringkjøbing Landbobank A/S
  
2 Pantebrev påtegning 4.900.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
7 Ejerpantebrev påtegn 12.800.000,00  DKK
Ringkjøbing Landbobank A/S
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 837 19-02-2007 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Ejerpantebrev 4928 03-11-2000
Pantesum    2.000.000,00  DKK
Tiltræder
  Michael Bech
    Fjordvænget 23, Thorsminde, 6990, Ulfborg
Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1721 24-04-2001
Respekterer fremover ialt hf 2
 
1 Ejerpantebrev påtegn 2056 27-05-2005
Pantesum    3.300.000,00  DKK
Indtrådt som Udsteder
  Jens Søndergaard
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Nordea Bank Danmark A/S
    Vestergade 16, 7620, Lemvig
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, Ringkøbing 6950
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Anm. ang. hæftelse 3: f.s.v. angår forhøjelsen
 
1 Ejerpantebrev påtegn 3179 02-08-2005
(Anm. ang. hæftelse 3: f.s.v. angår forhøjelsen)
 
1 Ejerpantebrev påtegn 3499 14-08-2006
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettigheder.
Oprykning om muligt efter
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4158 14-09-2006
Respekterer fremover yderligere hf 4
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1197 13-05-2009
Respekterer fremover yderligere hf 5, 6
 
1 Ejerpantebrev påtegn 692 26-03-2012
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Nordea Bank Danmark A/S
    Vestergade 16, Lemvig 7620
 
 
2 Pantebrev 1720 24-04-2001
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    4.900.000,00  DKK
Debitor
  Michael Bech
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
p.t. 5,30% p.a.
1. Prt.
 
2 Pantebrev påtegning 2855 11-07-2006
Indtrådt som Debitor
  Jens Søndergaard
Udtrådt som Debitor
  Michael Bech
p.t. 5,30% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder.
 
 
7 Ejerpantebrev 7891 15-08-1983
Pantesum    150.000,00  DKK
Respekterer 816.000 DKK til KDF
Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
(Udsteder: E.J. Nørfjand og A.H. Kristensen)
Fast rente 20% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XP 3653  SUSANNE
 
7 Ejerpantebrev påtegn 11291 23-10-1984
Pantesum    700.000,00  DKK
Indtrådt som Udsteder
  Tor Harry Glanz
Fast rente
(Oprykning om muligt efter)
 
7 Ejerpantebrev påtegn 368 17-01-1990
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Nordea Bank Danmark A/S
    Holmegade 18, 6990, Ulfborg
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, Ringkøbing 6950
(Udsteder: E.J. Nørfjand og A.H. Kristensen)
 
7 Ejerpantebrev påtegn 383 13-07-1990
Pantesum    1.800.000,00  DKK
Fast rente
(Oprykning om muligt efter)
 
7 Ejerpantebrev påtegn 663 21-01-1994
 
7 Ejerpantebrev påtegn 3007 10-05-1995
 
7 Ejerpantebrev påtegn 1198 12-03-1998
Indtrådt som Udsteder
  Jens Søndergaard
 
7 Ejerpantebrev påtegn 102 06-01-2000
Udtrådt som Udsteder
  Tor Harry Glanz
 
7 Ejerpantebrev påtegn 3500 14-08-2006
Fast rente
Tillige pant i fiskerirettigheder
(Oprykning om muligt efter)
 
7 Ejerpantebrev påtegn 4160 14-09-2006
 
7 Ejerpantebrev påtegn 1831 23-07-2009
Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 4, 6, 5
Anm. ang. rettighed 1: fsv. angår forhøjelsen
Udgår af pantet
XP 3653  SUSANNE
 
7 Ejerpantebrev påtegn 693 26-03-2012
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Nordea Bank Danmark A/S
    Holmegade 18, Ulfborg 6990
 
7 Ejerpantebrev påtegn 2118 21-05-2014
Pantesum    2.800.000,00  DKK
Fast rente
Tillige pant i fiskerirettigheder
(Oprykning om muligt efter)
 
7 Ejerpantebrev påtegn 1738 23-06-2015
Pantesum    7.800.000,00  DKK
Respekterer fremover ialt hf 2, 1, 4, 6, 5
 
7 Ejerpantebrev påtegn 2306 16-07-2018
Pantesum    12.800.000,00  DKK
Anm. ang. : Panterettens prioritetsstilling er ikke angivet
Anm. ang. hæftelse 1: fsv. angår forhøjelsen
Anm. ang. hæftelse 2: fsv. angår forhøjelsen
Anm. ang. hæftelse 4: fsv. angår forhøjelsen
 
 
( Anm    Fejlført 837 19-02-2007 )
 
(3 Udlæg 5291 22-12-2004 )
( Pantesum    47.255,50  DKK )
( Debitor )
(   Michael Bech )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(3 Udlægud 2708 04-07-2005 )
 
 
(4 Pantebrev 4157 14-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    241.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Jens Søndergaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,31% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(4 Pantebrev udslet 828 04-05-2021 )
 
 
(5 Pantebrev 101 06-01-2000 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    420.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Jens Søndergaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 5,56% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3653  SUSANNE )
 
(5 Pantebrev påtegning 2840 11-07-2006 )
( Rente pt. 5,56% p.a. Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(5 Pantebrev påtegning 963 23-04-2009 )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 4 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(5 Pantebrev påtegning 2348 23-09-2009 )
( Respekterer fremover yderligere rettighed 1 )
( (Anm. ang. rettighed 1) )
( Udgår af pantet )
( XP 3653  SUSANNE )
 
(5 Ejerpantebrev udslet 2322 19-08-2015 )
 
 
(6 Pantebrev 4159 14-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    103.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Jens Søndergaard )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,31% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( XP 3653  SUSANNE )
 
(6 Pantebrev påtegning 964 23-04-2009 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 4, 5, 2 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(6 Pantebrev påtegning 2349 23-09-2009 )
( Respekterer fremover yderligere rettighed 1 )
( (Anm. ang. rettighed 1) )
( Udgår af pantet )
( XP 3653  SUSANNE )
 
(6 Ejerpantebrev udslet 2323 19-08-2015 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
1 Rådighedsindskrænkning 5346 07-11-06
Forkøbsret
Forpligtiget
  Jens Søndergaard
Påtaleberettiget
  Thorsminde/Hvide Sande Fiskernes Puljefiskeri
    Havnegade 7, 6960, Hvide Sande
Anm. ang. hæftelse 1
Anm. ang. hæftelse 2
Anm. ang. hæftelse 4
 
 

Kendingsbogstaver:

OZZC

Navn:

DORTE-RIXEN

UDagbog