HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OU 2455   JEANETTE

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OU 2455 DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Dansk Skibsregister 7044 03-07-85 11-09-85
Under bygning hos
 
 
Motorskib - Fiskeskib 11-09-85
Navn JEANETTE 83 14-01-10 20-01-10
(Tidligere HANNE-JETTE 7044 03-07-85 11-09-85 )
 
Hjemsted THYBORØN 83 14-01-10 20-01-10
(Tidligere GLYNGØRE 7044 03-07-85 11-09-85 )
 
 
BT 18,3         NT 5,5         11-07-00
(BT 18,3         NT 5,5         11-09-85 )
 
Længde 12,13 m        Bredde 4,33 m         Dybde 2,26 m         Dimensionstal 54,12        Længde overalt 12,50 m          22-04-05
(Længde 12,13 m        Bredde 4,33 m         Dybde 2,26 m         Længde overalt 12,50 m          11-07-00 )
(Længde 12,13 m        Bredde 4,33 m        Dybde 2,26 m         Længde overalt 12,50 m          11-09-85 )
 
 
Byggenr 256, År 1985 Ved Glyngøre Skibs- og Bådebyggeri ApS
    Glyngøre Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-01-10
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 220
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-01-10 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 924 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-09-85 )
(Distrikt Skive )
(Havnekendingsnummer L 924 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Brdr. Langer A/S
Gajsgårdsvej 49, 7673 Harboøre
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 84 14-01-10 20-01-10
af dato 10-01-10
Sælger
  Povl Erik Norup Havbo, 7870 Roslev
Køber
  Brdr. Langer A/S, 7673 Harboøre
 
(1 Bilbrev 10402 02-10-85 22-11-85 )
( af dato 30-09-85 )
( Køber )
(   Povl Erik Norup Havbo, 7870 Roslev )
 
( Anm    Fejlført 41 08-01-10 (20-01-10) )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(2 Pantebrev 647 17-01-86 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    406.000,00  DKK )
( Respekterer til KDF 944.000,00 DKK, lån med refinansiering til kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Debitor )
(   Povl Erik Norup Havbo )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 11,5% p.a. )
( Foreløbig rente )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(2 Pantebrev udslet 4680 17-11-05 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 8368 17-11-92 )
( Pantesum    1.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Povl Erik Norup Havbo )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Morsø Bank A/S )
(     Algade 2, 7900, Nykøbing M )
( Fast rente 16% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(3 Ejerpantebrev udslet 82 14-01-10 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 66 13-01-16 )
( Pantesum    45.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Brdr. Langer A/S )
(   Jan Torp Nielsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Variabel rente )
( Særlige rentevilkår - se skibsmappen. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWQL  TINA JEANETTE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 2408 03-10-16 )
( Pantesum    87.000.000,00  DKK )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 340 23-02-17 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OU 4508  LENETTE )
( Udgår af pantet )
( OWQL  TINA JEANETTE )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 641 29-03-17 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 4179 15-12-08 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeselskab ApS. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Povl Erik Norup Havbo )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 48C 08-01-10 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OU 2455

Navn:

JEANETTE

UDagbog