HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OUBL   BRISTOL

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OUBL DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2932 23-12-2016 02-01-2017
 
IMO-nummer 9160322 Kontrolnummer H 1799
 
Fiskeskib 02-01-2017
Navn BRISTOL 725 16-04-2020 16-04-2020
(Tidligere STORMY 2932 23-12-2016 02-01-2017 )
 
Hjemsted SKAGEN 725 16-04-2020 16-04-2020
(Tidligere THYBORØN 2932 23-12-2016 02-01-2017 )
 
 
BT 810         NT 243         20-12-2016
(BT 810         NT 243         20-12-2016 )
 
Længde 42,44 m        Bredde 10,50 m        Dybde 7,70 m         Længde overalt 48,30 m          20-12-2016
(Længde 42,44 m        Bredde 10,50 m        Dybde 7,70 m          20-12-2016 )
 
 
Byggenr 374, År 1997 Ved Karstensens Skibsværft & Maskinværksted I/S
    Skagen Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 16-04-2020
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 438
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 02-01-2017 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 415 )
 
Indført fra Norge
som TRYGVASON 1
med udenlandsk register i Norge
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
B-C PELAGIC DANMARK ApS
Stålkajen 6, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Skøde 726 16-04-2020 16-04-2020
af dato 15-04-2020
Med overtagelse d. 16. april 2020.
Sælger
  Mindbo ApS, 7680 Thyborøn
Køber
  B-C PELAGIC DANMARK ApS , 9990 Skagen
 
(1 Bill of Sale 2962 27-12-2016 02-01-2017 )
( af dato 12-12-2016 )
( med overtagelse 16-12-2016 )
( Køber )
(   Mindbo ApS, 7680 Thyborøn )
 
 
 
Panterettigheder
2 Skadesløsbrev 95.950.000,00  DKK
Swedbank AB (Publ)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Slettet på anmelders begæring 894 03-05-2017 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Skadesløsbrev 749 17-04-2020
Pantesum    95.950.000,00  DKK
Debitor
  B-C PELAGIC DANMARK ApS
Kreditor
  Swedbank AB (Publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 894 03-05-2017 )
 
(1 Ejerpantebrev 36 08-01-2013 )
( Pantesum    5.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Mindbo ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Nørregade 14, 7500, Holstebro )
( Rentevilkår: Se skibsmappen )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVUR  EMMA )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3388 22-11-2013 )
( Pantesum    6.500.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Nørregade 14, Holstebro 7500 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 153 26-01-2017 )
( Pantesum    30.000.000,00  DKK )
( Udgår af pantet )
( OVUR  EMMA )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 721 16-04-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
1 Rådighedsindskrænkning 751 17-04-2020
Intet angivet
Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregisteret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret.
Forpligtiget
  B-C PELAGIC DANMARK ApS
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (Publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
 
 

Kendingsbogstaver:

OUBL

Navn:

BRISTOL

UDagbog