HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYNY   AHLMA-WEST

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OYNY DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2102 03-10-2019 07-10-2019
 
IMO-nummer 8741416 Kontrolnummer H 1847
 
Fiskeskib 15-08-2019
Navn AHLMA-WEST 2336 19-11-2020 19-11-2020
(Tidligere AHLMA 2102 03-10-2019 07-10-2019 )
 
Hjemsted SKAGEN 2102 03-10-2019 07-10-2019
 
 
BT 514         NT 158         20-09-2019
 
Længde 35,65 m        Bredde 8,98 m        Dybde 6,60 m         Længde overalt 39,78 m          20-09-2019
 
 
Byggenr 006, År 2005 Ved Riga Shipyard
    Riga Letland
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-10-2019
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 206
 
Indført fra Sverige
som AHLMA AV ÖNNERED af Västra Frölunda
med udenlandsk register i Sverige
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
AHLMA DANMARK ApS
Stålkajen 2, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Bill of Sale 2103 03-10-2019 07-10-2019
af dato 30-09-2019
med overtagelse 30-09-2019
Køber
  AHLMA DANMARK ApS, 9990 Skagen
 
 
 
Panterettigheder
2 Skadesløsbrev 53.000.000,00  DKK
Swedbank AB (Publ)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Skadesløsbrev 2028 07-10-2020
Pantesum    53.000.000,00  DKK
Debitor
  AHLMA DANMARK ApS
Kreditor
  Swedbank AB (Publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
(1 Skadesløsbrev 2610 11-12-2019 )
( Pantesum    73.400.000,00  SEK )
( Debitor )
(   AHLMA DANMARK ApS )
( Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Skadesløsbrev udslet 2026 07-10-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
2 Rådighedsindskrænkning 2029 07-10-2020
Rådighedsindskrænkning
Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret.
Forpligtiget
  AHLMA DANMARK ApS
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (Publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
 
 
(1 Rådighedsindskrænkning 2611 11-12-2019 )
( Rådighedsindskrænkning )
( Ad hf. 1: Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregisteret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. )
( Forpligtiget )
(   AHLMA DANMARK ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 2027 07-10-2020 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OYNY

Navn:

AHLMA-WEST

UDagbog