HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXAR   CHRISTINA MORTENSEN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OXAR DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 2716 24-06-03 25-06-03
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret 851 26-02-03 05-03-03 )
 
Kontrolnummer H 1397
 
Motorskib - Fiskeskib 26-02-03
(Motorskib - Fiskeskib 26-01-03 )
Navn CHRISTINA MORTENSEN 2864 09-10-15 22-10-15
(Tidligere ANETTE HEINRICH 2716 24-06-03 25-06-03 )
 
Hjemsted GILLELEJE 2864 09-10-15 22-10-15
(Tidligere SØNDERBORG 2716 24-06-03 25-06-03 )
 
( Anm    Fejlført 3367 16-08-05 (23-08-05) )
 
 
BT 83,4         NT 25,0         11-09-18
(BT 60,2         NT 19,2         07-05-03 )
 
Længde 14,99 m        Bredde 5,80 m        Dybde 3,30 m         Dimensionstal 98,48        Længde overalt 16,98 m          11-09-18
(Længde 14,99 m        Bredde 5,80 m        Dybde 3,30 m         Dimensionstal 99,99        Længde overalt 17,24 m          07-05-03 )
 
 
Byggenr 163, År 2003 Ved ALUSTÅL AF 1993
    Rudkøbing Danmark
Byggenr 4, År 2003 Ved Gajhede & Thorsen A/S
    Garnvej 8, 9990 Skagen Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 22-10-15
Distrikt Helsingør
Havnekendingsnummer H 29
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 25-06-03 )
(Distrikt Sønderborg )
(Havnekendingsnummer SØ 31 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Michael Fabricius Mortensen
Rønne Alle 19, 3250 Gilleleje
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   09-04-2015 )
(   Themis Fiskeri A/S )
(   Vestkajen 8, 9990 Skagen )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Skøde 2863 09-10-2015 22-10-2015
af dato 06-10-2015
med overtagelse 25-09-2015
Sælger
  Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100
Sælger
  Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100
Køber
  Michael Fabricius Mortensen, 3250 Gilleleje
 
(2 Skøde 861 18-03-2015 09-04-2015 )
( af dato 03-03-2015 )
( med overtagelse 17-03-2015 )
( Sælger )
(   Palle Heinrich, 6470 Sydals )
( Køber )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Anm. ang. hf. 1 )
 
(1 Bilbrev 2717 24-06-2003 25-06-2003 )
( af dato 23-06-2003 )
( Købesum 6.000.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 852A 26-02-2003 05-03-2003 )
( af dato 24-02-2003 )
( Bygherre )
(   Palle Heinrich, 6470 Sydals )
 
( Anm    Fejlført 862B 18-03-2015 (20-03-2015) )
 
 
 
Panterettigheder
1 Pantebrev påtegning 3.850.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
2 Pantebrev påtegning 910.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
3 Pantebrev påtegning 242.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Kongeriget Danmarks Fiskeribank
  
4 Ejerpantebrev påtegn 2.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S - Loan Management (4754)
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Pantebrev 1032 10-03-03
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    3.850.000,00  DKK
Debitor
  Palle Heinrich
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Rente pt. 5,05% p.a.
1. Prt.
 
1 Pantebrev påtegning 3166 23-07-03
Anm. ang. : Ingen anmærkninger
 
1 Pantebrev påtegning 553 09-03-09
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Rente pt. 5,05% p.a.
tillige pant i fiskerirettigheder
 
 
2 Pantebrev 791 08-03-04
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    910.000,00  DKK
Debitor
  Palle Heinrich
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Rente pt. 4,79%p.a.
2. Prt.
Respekterer fremover ialt hf 1
 
2 Pantebrev påtegning 554 09-03-09
tillige pant i fiskerirettigheder
 
 
3 Pantebrev 3366 16-08-05
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    242.000,00  DKK
Debitor
  Palle Heinrich
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Rente pt. 2,22% p.a.
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
- særlige afdragsvilkår, se skibsmappe
Respekterer fremover ialt hf 1, 2
 
3 Pantebrev påtegning 555 09-03-09
tillige pant i fiskerirettigheder
 
 
4 Ejerpantebrev 1642 19-04-01
Pantesum    1.075.000,00  DKK
Udsteder
  Michael Fabricius Mortensen
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Vesterbrogade 6, 3250, Gilleleje
Variabel rente
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
OZNS  MARIE ASTRID
 
4 Annull af anmærkning (p) 2009 14-05-01
 
4 Ejerpantebrev påtegn 212 16-01-07
Pantesum    1.675.000,00  DKK
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S - Loan Management (4754)
    Holmens Kanal 2-12, 1090, København K
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Vesterbrogade 6, Gilleleje 3250
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettighederne.
Oprykning om muligt efter
 
4 Ejerpantebrev påtegn 1488 11-07-12
Pantesum    2.000.000,00  DKK
 
4 Ejerpantebrev påtegn 3063 04-11-15
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 2, 1, 3
Udgår af pantet
OZNS  MARIE ASTRID
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
2 Rådighedsindskrænkning 62A 12-01-17
Forkøbsret
Aftale om forkøbsret: se skibsmappen
Forpligtiget
  Michael Fabricius Mortensen
Påtaleberettiget
  Themis Fiskeri A/S
    Havnegade 26, 1, 7680, Thyborøn
  Astrid Fiskeri A/S
    Kuttervej 17, 9990, Skagen
Anm. ang. hæftelse 1
Anm. ang. hæftelse 2
Anm. ang. hæftelse 3
Anm. ang. hæftelse 4
 
 
(1 Rådighedsindskrænkning 619 18-03-16 )
( Forkøbsret )
( Aftale om forkøbsret samt køberet: se skibsmappen )
( Forpligtiget )
(   Michael Fabricius Mortensen )
( Påtaleberettiget )
(   Themis Fiskeri A/S )
(     Havnegade 26, 1, 7680, Thyborøn )
(   Astrid Fiskeri A/S )
(     Kuttervej 17, 9990, Skagen )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 60 12-01-17 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OXAR

Navn:

CHRISTINA MORTENSEN

UDagbog