HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXAR   EMIL

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OXAR DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 2716 24-06-2003 25-06-2003
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret 851 26-02-2003 05-03-2003 )
 
Kontrolnummer H 1397
 
Motorskib - Fiskeskib 26-02-2003
(Motorskib - Fiskeskib 26-01-2003 )
Navn EMIL 2226 06-11-2020 11-11-2020
(Tidligere CHRISTINA MORTENSEN 2864 09-10-2015 22-10-2015 )
(Tidligere ANETTE HEINRICH 2716 24-06-2003 25-06-2003 )
 
Hjemsted ESBJERG 2226 06-11-2020 11-11-2020
(Tidligere GILLELEJE 2864 09-10-2015 22-10-2015 )
(Tidligere SØNDERBORG 2716 24-06-2003 25-06-2003 )
 
( Anm    Fejlført 3367 16-08-2005 (23-08-2005) )
 
 
BT 83,4         NT 25,0         11-09-2018
(BT 60,2         NT 19,2         07-05-2003 )
 
Længde 14,99 m        Bredde 5,80 m        Dybde 3,30 m         Dimensionstal 98,48        Længde overalt 16,98 m          11-09-2018
(Længde 14,99 m        Bredde 5,80 m        Dybde 3,30 m         Dimensionstal 99,99        Længde overalt 17,24 m          07-05-2003 )
 
 
Byggenr 163, År 2003 Ved ALUSTÅL AF 1993
    Rudkøbing Danmark
Byggenr 4, År 2003 Ved Gajhede & Thorsen A/S
    Garnvej 8, 9990 Skagen Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-11-2020
Distrikt Esbjerg
Havnekendingsnummer E 517
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-11-2020 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 1 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 22-10-2015 )
(Distrikt Helsingør )
(Havnekendingsnummer H 29 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 25-06-2003 )
(Distrikt Sønderborg )
(Havnekendingsnummer SØ 31 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Jette Kristine ApS (tidl. Nanna Kathrine E 697 ApS)
Sanatorievej 75, 6710 Esbjerg V
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   09-04-2015 )
(   Themis Fiskeri A/S )
(   Vestkajen 8, 9990 Skagen )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 44 11-01-2021 20-01-2021
af dato 05-01-2021
(Anm. ang. hf. 2)
(Anm. ang. hf. 3)
(Anm. ang. hf. 1)
 
4 Betinget Skøde 2227 06-11-2020 11-11-2020
af dato 05-11-2020
med overtagelse den 5. november 2020.
Sælger
  Michael Fabricius Mortensen, 3250 Gilleleje
Køber
  Jette Kristine ApS (tidl. Nanna Kathrine E 697 ApS), 6710 Esbjerg V
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 1
 
(3 Skøde 2863 09-10-2015 22-10-2015 )
( af dato 06-10-2015 )
( med overtagelse 25-09-2015 )
( Sælger )
(   Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Sælger )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Michael Fabricius Mortensen, 3250 Gilleleje )
 
(2 Skøde 861 18-03-2015 09-04-2015 )
( af dato 03-03-2015 )
( med overtagelse 17-03-2015 )
( Sælger )
(   Palle Heinrich, 6470 Sydals )
( Køber )
(   Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 50 / 100 )
( Anm. ang. hf. 1 )
 
(1 Bilbrev 2717 24-06-2003 25-06-2003 )
( af dato 23-06-2003 )
( Købesum 6.000.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 852A 26-02-2003 05-03-2003 )
( af dato 24-02-2003 )
( Bygherre )
(   Palle Heinrich, 6470 Sydals )
 
( Anm    Fejlført 862B 18-03-2015 (20-03-2015) )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Pantebrev 1032 10-03-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.850.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Palle Heinrich )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 5,05% p.a. )
( 1. Prt. )
 
(1 Pantebrev påtegning 3166 23-07-2003 )
( Anm. ang. : Ingen anmærkninger )
 
(1 Pantebrev påtegning 553 09-03-2009 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente pt. 5,05% p.a. )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(1 Pantebrev udslet 2595 10-12-2020 )
 
 
(2 Pantebrev 791 08-03-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    910.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Palle Heinrich )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 4,79%p.a. )
( 2. Prt. )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Pantebrev påtegning 554 09-03-2009 )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(2 Pantebrev udslet 2597 10-12-2020 )
 
 
(3 Pantebrev 3366 16-08-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    242.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Palle Heinrich )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,22% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - særlige afdragsvilkår, se skibsmappe )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
 
(3 Pantebrev påtegning 555 09-03-2009 )
( tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(3 Pantebrev udslet 2596 10-12-2020 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 1642 19-04-2001 )
( Pantesum    1.075.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Michael Fabricius Mortensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Vesterbrogade 6, 3250, Gilleleje )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZNS  M JERUP )
 
(4 Annull af anmærkning (p) 2009 14-05-2001 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 212 16-01-2007 )
( Pantesum    1.675.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, 1090, København K )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Vesterbrogade 6, Gilleleje 3250 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettighederne. )
( Oprykning om muligt efter )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1488 11-07-2012 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 3063 04-11-2015 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 1, 3 )
( Udgår af pantet )
( OZNS  M JERUP )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 803 28-04-2020 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 619 18-03-2016 )
( Forkøbsret )
( Aftale om forkøbsret samt køberet: se skibsmappen )
( Forpligtiget )
(   Michael Fabricius Mortensen )
( Påtaleberettiget )
(   Astrid Fiskeri A/S )
(     Kuttervej 17, 9990, Skagen )
(   Themis Fiskeri A/S )
(     Vestkajen 8, 9990, Skagen )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 60 12-01-2017 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 62A 12-01-2017 )
( Forkøbsret )
( Aftale om forkøbsret: se skibsmappen )
( Forpligtiget )
(   Michael Fabricius Mortensen )
( Påtaleberettiget )
(   Themis Fiskeri A/S )
(     Vestkajen 8, 9990, Skagen )
(   Astrid Fiskeri A/S )
(     Kuttervej 17, 9990, Skagen )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
( Anm. ang. hæftelse 4 )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 2034 08-10-2020 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OXAR

Navn:

EMIL

UDagbog