HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
I. Fortegnelse over kendingssignaler
 
II. Register over danske skibe af en bruttotonnage på 20 eller derover med undtagelse af skibe hjemmehørende på Færøerne
 
III. Register over rederierne for de i afsnit II optagne danske skibe, rederier for fiskeskibe undtaget
 
   
Vis udskrift
  

II.

Register over danske skibe af en bruttotonnage på 20 eller derover
med undtagelse af skibe hjemmehørende på Færøerne

Skibsnavn begynder med

III