HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXPO   VESTKYSTEN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OXPO DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 13002 30-10-86 10-12-86
 
IMO-nummer 8516885 Kontrolnummer D 3093
 
Motorskib - Fiskerikontrolskib 29-11-07
(Motorskib - Redningsskib 23-04-87 )
Navn VESTKYSTEN 2160 12-03-87 23-04-87
 
Hjemsted THYBORØN 2160 12-03-87 23-04-87
 
( Anm    Fejlført 538A 16-03-17 (17-03-17) )
 
 
BT 657         NT 197         06-11-98
(BT 657         NT 197         23-04-87 )
 
Længde 44,59 m        Bredde 10,00 m        Dybde 4,50 m         Længde overalt 49,92 m          06-11-98
(Længde 44,59 m        Bredde 10,00 m        Dybde 4,50 m         Længde overalt 49,92 m          23-04-87 )
 
 
Byggenr 108, År 1987 Ved Marstal Stålskibsværft og Maskinfabrik A/S
    Marstal Danmark
 
 
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Statsinstitution
Ejer Part i skib: 100 / 100
Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen
Nyropsgade 30, 1780 København V
 
  Erhvervelse ved adkomst 4
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
4 Skøde 365 11-02-2020 24-03-2020
af dato 05-03-2020
Med overtagelse d. 16. januar 2020.
Sælger
  Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen
Køber
  Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen, 1780 København V
 
(3 Skøde 1778 13-09-2017 06-10-2017 )
( af dato 01-09-2017 )
( Ressortomlægning ved kongelig resolution af 7. august 2017 )
( Fra )
(   Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen, 1780 København V )
( Til )
(   Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen )
 
(2 Bemærkning til adkomst 540 17-03-2017 17-03-2017 )
( Ministeriet og styrelsen har ændret navn den 1. februar 2017 )
( Fra )
(   Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErvervstyrelsen, 1780 København V )
( Til )
(   Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen, 1780 København V )
 
(2 Bilbrev 2160 12-03-1987 23-04-1987 )
( af dato 11-03-1987 )
( Anmeldelse af den 30/10-1986 )
( Køber )
(   Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErvervstyrelsen, 1780 København V )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OXPO

Navn:

VESTKYSTEN

UDagbog