HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OUPX   IDA CAMILLA

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Leif Karlsson, Henrik Karlsson og Johan Karlsson, SE-432 52 Varberg, Sverige
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 1814 20-09-17 25-09-17
Solgt til: Leif Karlsson, Henrik Karlsson og Johan Karlsson, SE-432 52 Varberg, Sverige
Flagstat: Uoplyst.
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2816 27-06-03 09-07-03 )
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret 853 27-02-03 04-03-03 )
 
Kontrolnummer H 1381
 
Tidligere fiskeskib 15-09-17
(Fiskeskib 26-06-03 )
Navn IDA CAMILLA 2816 27-06-03 09-07-03
 
Hjemsted GRENAA 2816 27-06-03 09-07-03
 
( Anm    Fejlført 2844 30-06-03 (09-07-03) )
 
 
BT 128,8         NT 38,6         15-04-03
 
Længde 14,98 m        Bredde 6,50 m        Dybde 5,65 m         Dimensionstal 123,50        Længde overalt 19,00 m          07-01-04
(Længde 14,98 m        Bredde 6,50 m        Dybde 5,65 m         Længde overalt 19,00 m          15-04-03 )
 
 
Byggenr 235, År 2003 Ved VESTVÆRFTET APS
    Hvide Sande Danmark
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 09-07-03 )
(Distrikt Århus )
(Havnekendingsnummer AS 341 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Grenaa Fiskeriselskab A/S
Skovsvinget 30, 8500 Grenaa
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Skøde 3408 06-10-08 29-10-08
Sælger
  Mads Nielsen Holding ApS, 8500 Grenaa
Køber
  Grenaa Fiskeriselskab A/S, 8500 Grenaa
Købesum 31.916.200,00 DKK
Anm. ang. hf. 3
Anm. ang. hf. 2
Anm. ang. hf. 1
 
(2 Skøde 3370 02-10-08 29-10-08 )
( af dato 29-06-08 )
( Sælger )
(   Mads Nielsen, 8500 Grenaa )
( Køber )
(   Mads Nielsen Holding ApS, 8500 Grenaa )
( Købesum 31.916.200,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 2 )
( Anm. ang. hf. 1 )
( Anm. ang. hf. 3 )
 
(1 Bilbrev 2845 30-06-03 10-07-03 )
( af dato 27-06-03 )
( Købesum 8.830.000,00 DKK )
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 854 27-02-03 04-03-03 )
( af dato 26-02-03 )
( Bygherre )
(   Mads Nielsen, 8500 Grenaa )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Pantebrev 1730 23-04-03 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    6.720.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Mads Nielsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 5,65 p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Pantebrev påtegning 4377 07-09-07 )
( Foreløbig rente 5,65% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
( Anm. ang. hæftelse 2: f.s.v. angår fiskerirettighed )
 
(1 Pantebrev påtegning 1247 03-04-08 )
( (Anm. ang. hæftelse 2: f.s.v. angår fiskerirettighed) )
 
(1 Pantebrev udslet 932 10-05-17 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 3105 17-07-03 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Mads Nielsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Djurslands Bank A/S )
(     Torvet 5, 8500, Grenaa )
( Variabel rente halvårligt )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4591 10-11-04 )
( Pantesum    2.500.000,00  DKK )
( Respekterer fremover yderligere hf 3 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 3129 21-07-06 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 4642 05-10-06 )
( Pantesum    3.900.000,00  DKK )
( Variabel rente )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 602 18-02-08 )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 3 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 18 06-01-09 )
( Pantesum    6.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Grenaa Fiskeriselskab A/S )
( Udtrådt som Udsteder )
(   Mads Nielsen )
( Variabel rente )
( Anm. ang. )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 646 16-03-09 )
( Pantesum    7.000.000,00  DKK )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Spar Nord Bankaktieselskab )
(     Sct. Laurentiivej 36, 9990, Skagen )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Djurslands Bank A/S )
(     Torvet 5, Grenaa 8500 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 922 26-04-16 )
( Pantesum    11.000.000,00  DKK )
( (Anm. ang. rettighed 1) )
( (Anm. ang. ) )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 1813 20-09-17 )
 
 
(3 Pantebrev 4276 25-10-04 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    343.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Mads Nielsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 2,24% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(3 Pantebrev påtegning 4378 07-09-07 )
( Foreløbig rente 2,24% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2: f.s.v. angår fiskerirettighed )
 
(3 Pantebrev påtegning 1248 03-04-08 )
( (Anm. ang. hæftelse 2: f.s.v. angår fiskerirettighed) )
 
(3 Pantebrev udslet 1172 12-05-09 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 445 25-02-09 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale i følge hvilken fartøjet er tilmeldt Hansholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse mv.v. se skibmappen. )
( Udsteder )
(   Grenaa Fiskeriselskab A/S )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3 )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 1439 22-05-15 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OUPX

Navn:

IDA CAMILLA

UDagbog