HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZOI   ANNA-LISE

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZOI DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Bilbrev af skib i Dansk Skibsregister 5002 06-10-1998 07-10-1998
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret: Fejlført 5001 06-10-1998 07-10-1998 )
(Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret af skib i Skibsbygningsregistret 742 13-02-1998 23-02-1998 )
(Under bygning hos )
(Aabenraa Værft A/S,Åbenrå )
 
IMO-nummer 8943296 Kontrolnummer H 1240
 
Motorskib - Fiskeskib 07-10-1998
Navn ANNA-LISE 5002 06-10-1998 07-10-1998
(: Fejlført 5001 06-10-1998 07-10-1998 )
 
Hjemsted THYBORØN 5002 06-10-1998 07-10-1998
(Hjemsted : Fejlført 5001 06-10-1998 07-10-1998 )
 
 
BT 399         NT 120         28-04-2014
(BT 249,3         NT 74,7         28-02-2005 )
(BT 249,3         NT 74,7         11-05-1999 )
(BT 249,3         NT 74,7         02-10-1998 )
 
Længde 28,29 m        Bredde 8,00 m        Dybde 6,60 m         Længde overalt 31,72 m          28-04-2014
(Længde 21,95 m        Bredde 8,00 m        Dybde 6,60 m         Dimensionstal 192,80        Længde overalt 24,10 m          22-05-2005 )
(Længde 21,95 m        Bredde 8,00 m        Dybde 6,60 m         Længde overalt 24,10 m          28-02-2005 )
(Længde 23,60 m        Bredde 8,00 m         Dybde 6,60 m         Længde overalt 23,90 m          11-05-1999 )
(Længde 23,60 m        Bredde 8,00 m        Dybde 6,60 m         Længde overalt 23,90 m          02-10-1998 )
 
 
Byggenr 66, År 1998 Ved Aabenraa Værft A/S
    Åbenrå Danmark
Byggenr 9, År 1998 Ved THYBORØN SKIBS- OG MOTOR A/S
    Thyborøn-Harboøre Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-10-1998
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 56
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 2 partredere
Partreder Part i skib: 50 / 100
Ejvind Rom
Vesterhavsgade 92, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
Partreder Part i skib: 50 / 100
Poul-Erik Rom
Samsøvej 2, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2, 3
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   02-08-2012
  Ejvind Rom
  Vesterhavsgade 92, 7680 Thyborøn
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Anden offentlig retshandling 2518A 02-12-2019 16-12-2019
af dato 02-12-2019
Ophævelse af beslaglæggelse
 
3 Kendelse om beslaglæggelse 3143 13-11-2018 14-11-2018
af dato 26-10-2018
Retten i Holstebro nr. 5-3548/2018
 
3 Skøde 978 31-03-2015 13-05-2015
af dato 18-12-2014
med overtagelse 01-01-2014
Sælger
  Ejvind Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 100
Køber
  Poul-Erik Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 100
 
2 Skøde 1461 05-07-2012 02-08-2012
af dato 07-06-2012
Sælger
  Ejvind Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 100
Køber
  Poul-Erik Rom, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 100
 
1 Bilbrev 5002 06-10-1998 07-10-1998
af dato 05-10-1998
Ejer
  Ejvind Rom, 7680 Thyborøn
Købesum 19.081.000,00 DKK
 
1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 742 13-02-1998 23-02-1998
af dato 07-01-1998
Ejer
  Ejvind Rom, 7680 Thyborøn
 
 
 
Panterettigheder
1 Ejerpantebrev påtegn 24.500.000,00  DKK
Vestjysk Bank A/S
  
8 Pantebrev påtegning 900.000,00  DKK
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Statens Administration
  
11 Ejerpantebrev 20.000.000,00  DKK
Vestjysk Bank A/S
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 402 20-02-2012 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Ejerpantebrev 1714 14-04-1998
Pantesum    19.000.000,00  DKK
Udsteder
  Ejvind Rom
Modtager af retslige meddelelser
  Nordea Bank Danmark A/S
    Havnegade 32, 7680, Thyborøn
Variabel rente
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 2
 
1 Ejerpantebrev påtegn 667 13-02-2003
Respekterer fremover yderligere hf 3
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4913 05-12-2005
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Nordea Bank Danmark A/S
    Havnegade 32, Thyborøn 7680
Respekterer fremover yderligere hf 4
 
1 Ejerpantebrev påtegn 4313 20-09-2006
Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4, 5
 
1 Ejerpantebrev påtegn 5379 12-11-2007
Respekterer fremover ialt hf **, 4, 5
** Respekterer : Resp. pantebrev til KDF, kontantlån, for kr. 11.474.125,65
Anm. ang. hæftelse 2
Anm. ang. hæftelse 3
 
1 Ejerpantebrev påtegn 329 23-01-2008
(Anm. ang. hæftelse 2)
(Anm. ang. hæftelse 3)
 
1 Ejerpantebrev påtegn 666 22-03-2012
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettigheder
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1167 24-05-2013
Indtrådt som Debitor
  Poul-Erik Rom
 
1 Ejerpantebrev påtegn 478 06-02-2014
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, Thyborøn 7680
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1759 24-06-2015
Variabel rente
Tillige pant i fiskerirettigheder
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Poul Erik Rom medkreditor/-debitor for i alt 50/100 i 5PUR
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1278 29-06-2017
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, Ringkøbing 6950
 
1 Ejerpantebrev påtegn 59 13-01-2020
Pantesum    24.500.000,00  DKK
Variabel rente
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
Anm. ang. hæftelse 8: For så vidt angår forhøjelsen
Anm. ang. hæftelse 10: For så vidt angår forhøjelsen
 
1 Ejerpantebrev påtegn 1060 29-05-2020
Respekterer fremover ialt hf 4, 8, 3, 5, 6, 7, 9
(Anm. ang. hæftelse 8: For så vidt angår forhøjelsen)
(Anm. ang. hæftelse 10: For så vidt angår forhøjelsen)
 
 
8 Pantebrev 2121 06-06-2006
Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår
Pantesum    900.000,00  DKK
Debitor
  Erik Mikkelsen
Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
    Landgreven 4, 1301, København K
Foreløbig rente 3,66% p.a.
Oprykning om muligt efter
Tillige pant i
XPIR  ELSE
 
8 Pantebrev påtegning 4107 12-09-2006
Tillige pant i fiskerirettigheder.
 
8 Pantebrev påtegning 403 20-02-2012
Indtrådt som Kreditor
  Statens Administration
    Landgreven 4, Postboks 2193, 1017, København K
Udtrådt som Kreditor
  Kongeriget Danmarks Fiskeribank
6. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7
Anm. ang. hæftelse 1
 
8 Pantebrev påtegning 671 22-03-2012
(Anm. ang. hæftelse 1)
Udgår af pantet
XPIR  ELSE
 
 
11 Ejerpantebrev 1765 25-06-2015
Pantesum    20.000.000,00  DKK
Udsteder
  Ejvind Rom
  Poul-Erik Rom
Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, 6950, Ringkøbing
Variabel rente
Særlige rentevilkår:Se skibsmappen
10. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10
 
11 Ejerpantebrev påtegn 1766 25-06-2015
Indgår tillige i pantet
5PUR  CAMILLA
 
11 Ejerpantebrev påtegn 1279 29-06-2017
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Ringkjøbing Landbobank A/S
    Torvet 1, Ringkøbing 6950
 
11 Ejerpantebrev påtegn 58 13-01-2020
Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
hf 1: For så vidt angår forhøjelsen
Udgår af pantet
5PUR  CAMILLA
 
 
( Anm    Fejlført 402 20-02-2012 )
 
(3 Pantebrev 666 13-02-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    4.616.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,67% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(3 Pantebrev påtegning 4525 29-09-2006 )
( Foreløbig rente 4,67% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(3 Pantebrev udslet 3002 25-10-2018 )
 
 
(4 Pantebrev 4912 05-12-2005 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    744.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 1,96% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Afviklingsvilkår, se skibsmappen. )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(4 Pantebrev påtegning 4526 29-09-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(4 Ejerpantebrev udslet 2401 19-11-2019 )
 
 
(5 Pantebrev 4312 20-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    899.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,2% p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 2, 4 )
 
(5 Ejerpantebrev udslet 2402 19-11-2019 )
 
 
(6 Pantebrev 5907 17-12-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    11.474.125,65  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5,87% )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, **, 4, 5 )
( ** Respekterer : )
 
(6 Ejerpantebrev udslet 2403 19-11-2019 )
 
 
(7 Pantebrev 3713 28-07-1998 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    11.700.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ejvind Rom )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 6,11 % om året )
( Oprykning om muligt efter )
 
(7 Annull af anmærkning (p) 428 28-01-1999 )
 
(7 Pantebrev påtegning 4524 29-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Foreløbig rente 6,11% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Oprykning om muligt efter )
 
(7 Pantebrev påtegning 5908 17-12-2007 )
( Indgår tillige i pantet )
( OZMO  TINE BØDKER )
 
(7 Pantebrev 2357 03-10-2011 )
( Indgår tillige i pantet )
( XPIR  ELSE )
( Udgår af pantet )
( OZMO  TINE BØDKER )
 
(7 Pantebrev påtegning 406A 20-02-2012 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Statens Administration )
(     Landgreven 4, Postboks 2193, 1017, København K )
( Udtrådt som Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
( Foreløbig rente 6,11% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 4, 5, 6, 3 )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(7 Pantebrev påtegning 672 22-03-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 1) )
( Udgår af pantet )
( XPIR  ELSE )
 
(7 Pantebrev udslet 3239 23-11-2018 )
 
 
(9 Pantebrev 4487 15-10-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.687.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Peder Madsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,54% p.a. )
( Renten er foreløbigt ansat. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OZTM  HELENE )
 
(9 Pantebrev påtegning 4686 06-10-2006 )
( Foreløbig rente 4,54% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(9 Pantebrev påtegning 542 08-03-2012 )
( Indtrådt som Kreditor )
(   Statens Administration )
(     Landgreven 4, Postboks 2193, 1017, København K )
( Udtrådt som Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 8 )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(9 Pantebrev påtegning 670 22-03-2012 )
( (Anm. ang. hæftelse 1) )
( Udgår af pantet )
( OZTM  HELENE )
 
(9 Pantebrev udslet 3240 23-11-2018 )
 
 
(10 Ejerpantebrev 25 07-01-2013 )
( Pantesum    500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Ejvind Rom )
(   Poul-Erik Rom )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S )
(     Havnegade 15, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 2,7% p.a. )
( 9. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )
 
(10 Ejerpantebrev udslet 1059 29-05-2020 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZOI

Navn:

ANNA-LISE

UDagbog