HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OXHK   CADIZ

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OXHK DbNr Anmeldt Registreret
Skibet er optaget den 30-04-2020, hvilket ikke vises pga. en teknisk fejl
 
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 811 15-04-2010 19-05-2010
 
IMO-nummer 8516225 Kontrolnummer H 1701
 
Fiskeskib 06-01-2020
(Tidligere fiskeskib 03-12-2019 )
(Fiskeskib 15-04-2010 )
Navn CADIZ 2648 17-12-2019 19-12-2019
(Tidligere STELLA NOVA VIII 1187A 18-05-2010 19-05-2010 )
(STELLA NOVA: Afvist 811 15-04-2010 19-05-2010 )
 
Hjemsted THYBORØN 2648 17-12-2019 19-12-2019
(Tidligere GRENAA 811 15-04-2010 19-05-2010 )
 
 
BT 672         NT 335         11-09-2013
(BT 663         NT 335         15-10-2010 )
(BT 535         NT 160         29-04-2010 )
 
Længde 42,50 m        Bredde 9,60 m        Dybde 6,70 m         Længde overalt 47,48 m          11-09-2013
(Længde 42,40 m        Bredde 9,60 m        Dybde 6,70 m         Længde overalt 47,15 m          15-10-2010 )
(Længde 36,51 m        Bredde 9,60 m        Dybde 6,70 m         Længde overalt 40,41 m          29-04-2010 )
 
 
Byggenr 186, År 1987 Ved Johs. Kristensen Skibsbyggeri ApS
    Hvide Sande Norge
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-01-2020
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 421
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-01-2020 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 42 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-05-2010 )
(Distrikt Århus )
(Havnekendingsnummer AS 464 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 23-04-2010 )
(Distrikt Århus )
(Havnekendingsnummer AS 464 )
 
Indført fra Sverige
som STELLA NOVA af Fötö
med udenlandsk register i Sverige
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
C/O MC Revision A/S, Havnegade 26, 1., 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Bill of Sale 2649 17-12-2019 19-12-2019
af dato 04-12-2019
med overtagelse 18-12-2019
Sælger
  Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS, 8500 Grenaa
Køber
  Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS , 7680 Thyborøn
 
(1 Bill of Sale 898 21-04-2010 19-05-2010 )
( af dato 09-04-2010 )
( Køber )
(   Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS, 8500 Grenaa )
 
 
 
Panterettigheder
2 Skadesløsbrev påtegn 34.100.000,00  DKK
Swedbank AB (publ)
  
3 Ejerpantebrev 2.500.000,00  DKK
TripleNine Denmark A/S
  
4 Ejerpantebrev 10.250.000,00  DKK
Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Skadesløsbrev 2697 20-12-2019
Pantesum    28.900.000,00  DKK
Debitor
  Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
Kreditor
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
2 Skadesløsbrev påtegn 973 13-05-2020
Pantesum    34.100.000,00  DKK
Anm. ang. hæftelse 3: for såvidt angår forhøjelsen af pantesummen
Anm. ang. hæftelse 4: for såvidt angår forhøjelsen af pantesummen
 
2 Skadesløsbrev påtegn 1376 07-07-2020
(Anm. ang. hæftelse 3: for såvidt angår forhøjelsen af pantesummen)
(Anm. ang. hæftelse 4: for såvidt angår forhøjelsen af pantesummen)
 
 
3 Ejerpantebrev 2704 20-12-2019
Pantesum    2.500.000,00  DKK
Udsteder
  Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
Modtager af retslige meddelelser
  TripleNine Denmark A/S
    Trafikhavnskaj 9, 6700, Esbjerg
Fast rente p.a.
2. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 2
 
3 Ejerpantebrev påtegn 1362A 02-07-2020
Respekterer fremover ialt hf 2
hf 2: For så vidt angår forhøjelsen af pantesummen til 34.100.000 DKK.
 
 
4 Ejerpantebrev 2699 20-12-2019
Pantesum    10.250.000,00  DKK
Udsteder
  Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
Modtager af retslige meddelelser
  Generationsskifteselskabet Thyborøn-Thorsminde A/S
    Havnegade 15, 7680, Thyborøn
Fast rente 2,7% p.a.
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 3, 2
 
4 Ejerpantebrev påtegn 991 15-05-2020
Respekterer fremover ialt hf 2, 3
hf 2: For så vidt angår forhøjelsen af pantesummen til 34.100.000 DKK.
 
 
(1 Skadesløsbrev 1303 28-05-2010 )
( Pantesum    20.000.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS )
( Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Ökerö, Sverige )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2822 10-11-2010 )
( Pantesum    43.225.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2666 08-11-2011 )
( Pantesum    48.225.000,00  DKK )
( Pantesum berigtiget 25-10-2018 )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 688 23-03-2012 )
( Pantesum    63.225.000,00  DKK )
( (Pantesum berigtiget 25-10-2018) )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 1873 13-09-2012 )
( Pantesum    71.725.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 1672B 01-08-2013 )
( Pantesum    78.025.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 3853 11-12-2013 )
( Pantesum    80.525.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 928 26-04-2016 )
( Pantesum    101.525.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2447 07-10-2016 )
( Pantesum    111.525.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2709 21-11-2016 )
( Pantesum    115.205.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2964 23-10-2018 )
( Pantesum    153.205.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev udslet 2691 18-12-2019 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
4 Rådighedsindskrænkning 2698 20-12-2019
Pantsætningsforbud
Ad hf.2: "Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra Kreditor - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Kreditor, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret."
Forpligtiget
  Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
Påtaleberettiget
  Swedbank AB (publ)
    Box 1036, SE-475 22, Öckerô, Sverige
 
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1304 28-05-2010 )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1534 24-06-2010 )
( Puljeaftale )
( Skibet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. )
( Indtrådt som Forpligtiget )
(   Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS )
( Indtrådt som Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Følgende skib(e) er yderligere omfattet )
( OXHK  CADIZ )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1429 07-06-2016 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1304A 28-05-2010 )
( Pantsætningsforbud )
( Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. )
( Forpligtiget )
(   Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Ökerö, Sverige )
 
(2 Rådighedsindskrænkning 2823 10-11-2010 )
( Pantsætningsforbud )
( Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Ændring: "Meddeler herved kreditor for et beløb af DKK 43.225.000 skriver DKK treogfyrre millioner tohundrede femogtyve tusinde oo/ooo herunder renter og omkostninger, første prioritets panteret i de af os tilhørende 100/100 parter (hele skibet betegnes som 100/100 parter) i ovennævnte skib". )
 
(2 Rådighedsindskr påtegn 689 23-03-2012 )
( Pantsætningsforbud )
( Debitor forpligter sig til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Tilføjelse: "Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Swedbank AB (publ), derfor at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret". )
 
(2 Rådighedsindskr udslet 2692 18-12-2019 )
 
 
(3 Rådighedsindskrænkning 2714 22-11-2016 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. Påtaleberettiget: Puljefiskeren ApS. )
( Forpligtiget )
(   Fiskeriselskabet STELLA NOVA ApS )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. rettighed 2 )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
 
(3 Rådighedsindskr udslet 2572 10-12-2019 )
 
 
( Anm    Afvist 2010 20-08-2010 )
 
( Anm    Afvist 1430 07-06-2016 )
 

Kendingsbogstaver:

OXHK

Navn:

CADIZ

UDagbog