HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OU 9938   ROXEN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OU 9938 DbNr Anmeldt Registreret
***
 
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 3559 19-07-2007 19-07-2007
(Begæring om optagelse af skib i Fartøjsfortegnelsen 01-02-1989 )
 
 
Motorskib - Fiskeskib 01-02-1989
Navn ROXEN 2133 07-10-2019 07-10-2019
(Tidligere AHLMA-WEST 806 12-04-2016 12-04-2016 )
(Tidligere ATHENE 01-02-1989 )
 
Hjemsted SKAGEN 806 12-04-2016 12-04-2016
(Tidligere KERTEMINDE 2581 16-09-2015 20-10-2015 )
(Tidligere HESNÆS 23-01-2007 )
(Tidligere SKAGEN 01-02-1989 )
 
 
BT 5,4         NT 1,6         15-12-2000
(BT 5,4         NT 1,6         01-02-1989 )
 
Længde 8,93 m        Bredde 2,95 m         Dybde 1,39 m         Dimensionstal 28,02        Længde overalt 9,50 m          09-03-2005
(Længde 8,93 m        Bredde 2,95 m         Dybde 1,39 m          15-12-2000 )
(Længde 8,93 m        Bredde 2,95 m        Dybde 1,39 m          01-02-1989 )
 
 
Byggenr 20284, År 1984 Ved Dueholm Bådeværft ApS
    København Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 07-10-2019
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 564
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 12-04-2016 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 206 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 20-10-2015 )
(Distrikt Odense )
(Havnekendingsnummer O 245 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 23-01-2007 )
(Distrikt Nykøbing F. )
(Havnekendingsnummer NF 245 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 01-02-1989 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 76 )
 
Tidligere optaget som FTJ 3015, ATHENE af Hesnæs
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Rederiet Ruth A/S
Cort Adelersvej 6, 9850 Hirtshals
 
  Erhvervelse ved adkomst 5
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
5 Skøde 255 15-02-2021 16-02-2021
af dato 03-02-2021
med overtagelse 15-02-2021.
Sælger
  AHLMA DANMARK ApS, 9990 Skagen
Køber
  Rederiet Ruth A/S, 9850 Hirtshals
 
(4 Skøde 805 12-04-2016 12-04-2016 )
( af dato 07-04-2016 )
( med overtagelse 06-04-2016 )
( Sælger )
(   Hans Jacob Tranberg, 5390 Martofte )
( Køber )
(   AHLMA DANMARK ApS, 9990 Skagen )
 
(3 Skøde 3360 08-12-2015 15-01-2016 )
( (Anm. ang. hf. 1) )
 
(3 Skøde 2580 16-09-2015 20-10-2015 )
( af dato 22-08-2015 )
( med overtagelse 11-09-2015 )
( Sælger )
(   Tage Christensen, 4850 Stubbekøbing )
( Køber )
(   Hans Jacob Tranberg, 5390 Martofte )
( Anm. ang. hf. 1 )
 
(2 Skøde 23-01-2007 )
( af dato 05-01-2007 )
( Sælger )
(   Brian Karl Bach Pedersen, 9990 Skagen )
( Køber )
(   Tage Christensen, 4850 Stubbekøbing )
( Købesum 585.000,00 DKK )
 
(1 Sælgererklæring 01-02-1989 )
( af dato 26-11-1984 )
( Køber )
(   Brian Karl Bach Pedersen, 9990 Skagen )
 
 
 
Panterettigheder
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Fejlført )
 
(1 Ejerpantebrev 3558 19-07-2007 )
( Pantesum    600.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Tage Christensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Slotsgade 1-3, 4800, Nykøbing F )
( Variabel rente p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 3264 26-11-2015 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 168 19-01-2015 )
( Pantesum    22.000.000,00  SEK )
( Udsteder )
(   AHLMA DANMARK ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea, Göteborg )
(     CSU GB 41, S-405 09 Göteborg, Sverige )
( Rentevilkår: Se skibsmappen )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OVPW  AHLMA-WEST )
 
(2 Annull af anmærkning (p) 588 23-02-2015 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2255 13-08-2015 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 807 12-04-2016 )
( Rentevilkår: Se skibsmappen )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OVPW  AHLMA-WEST )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 217 09-02-2021 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 281 18-02-2021 )
( Pantesum    750.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Rederiet Ruth A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Nørregade 13, 9850, Hirtshals )
( Variabel rente )
( Rentevilkår - se skibsmappen. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 721 15-04-2021 )
( Indgår tillige i pantet )
( OZFX  RUTH )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 1873 06-10-2021 )
 
 
(4 Ejerpantebrev 282 18-02-2021 )
( Pantesum    250.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Rederiet Ruth A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Jyske Bank A/S )
(     Nørregade 13, 9850, Hirtshals )
( Variabel rente )
( Rentevilkår - se skibsmappen. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3 )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 722 15-04-2021 )
( Indgår tillige i pantet )
( OZFX  RUTH )
 
(4 Ejerpantebrev påtegn 1874 06-10-2021 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OU 9938

Navn:

ROXEN

UDagbog