HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

XP 5183   ASLAN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver XP 5183 DbNr Anmeldt Registreret
* * *
 
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2755 23-03-1982 30-03-1982
 
 
Motorskib - Fiskeskib 25-03-2008
(Motorskib - Tidligere fiskeskib 02-07-2007 )
(Motorskib - Fiskeskib 30-03-1982 )
Navn ASLAN 559 13-02-2008 14-02-2008
(Tidligere THOBI 1207 13-03-2007 19-03-2007 )
(Tidligere CARSTEN II 9133 23-12-1992 11-01-1993 )
(Tidligere KARINA 2175 26-03-1990 16-07-1990 )
 
Hjemsted THYBORØN 559 13-02-2008 14-02-2008
(Tidligere SPODSBJERG 1207 13-03-2007 19-03-2007 )
(Tidligere SØNDERBORG 9134 23-12-1992 11-01-1993 )
(Tidligere RØNNE 2176 26-03-1990 16-07-1990 )
 
 
BT 4,5        BRT 7,27         NT 1,3         01-12-2004
(BT 4,5        BRT 7,27         NT 1,3         15-11-2000 )
(BT 4,5        BRT 7,27         NT 1,3         16-10-2000 )
(BT 0,0        BRT 7,27         NT 0,0         NRT 1,46         30-03-1982 )
 
Længde - m        Bredde 3,00 m        Dybde 1,05 m         Dimensionstal 26,58        Længde overalt 8,86 m          01-12-2004
(Længde - m        Bredde 3,00 m         Dybde 1,05 m         Længde overalt 8,86 m          15-11-2000 )
(Længde - m        Bredde 3,00 m        Dybde 1,05 m         Længde overalt 8,86 m          16-10-2000 )
(Længde 8,15 m        Bredde 3,00 m         Dybde 1,05 m         Længde overalt 8,86 m          30-03-1982 )
 
 
Byggenr 290978, År 1978 Ved A/S Nordisk Gummibådfabrik
    Esbjerg Danmark
Byggenr -, År 1978 Ved Alice Gunna Nielsen
    Ålborg Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 25-03-2008
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 25
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 14-02-2008 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 25 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-03-2007 )
(Distrikt Svendborg )
(Havnekendingsnummer SG 491 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-01-1993 )
(Distrikt Sønderborg )
(Havnekendingsnummer SØ 11 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 16-07-1990 )
(Distrikt Rønne )
(Havnekendingsnummer R 11 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Fiskeriselskabet 2BIS ApS
C/O TripleNine Fish Protein AmbA, Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg
 
  Erhvervelse ved adkomst 7
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
7 Skøde 2699 14-12-2012 18-01-2013
af dato 01-11-2012
Sælger
  Fiskeriselskabet Thingholt ApS, 7660 Bækmarksbro
Køber
  Fiskeriselskabet 2BIS ApS, 6700 Esbjerg
Købesum 350.000,00 DKK
 
(6 Annullation af anmærkning (e) 1166 31-03-2008 11-04-2008 )
( (Anm. ang. hf. 5) )
 
(6 Skøde 558 13-02-2008 14-02-2008 )
( af dato 07-02-2008 )
( Sælger )
(   BT Langeland ApS, 5900 Rudkøbing )
( Køber )
(   Fiskeriselskabet Thingholt ApS, 7660 Bækmarksbro )
( Købesum 300.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 5 )
 
(5 Skøde 1206 13-03-2007 19-03-2007 )
( af dato 05-03-2007 )
( Sælger )
(   Erik Thomas Christensen, 6310 Broager )
( Køber )
(   BT Langeland ApS, 5900 Rudkøbing )
( Købesum 700.000,00 DKK )
 
(4 Skøde 9135 23-12-1992 11-01-1993 )
( af dato 16-12-1992 )
( Sælger )
(   Robert Holm Bech, 3700 Rønne )
( Køber )
(   Erik Thomas Christensen, 6310 Broager )
( Købesum 260.000,00 DKK )
 
(3 Skøde 2222 27-03-1990 16-07-1990 )
( af dato 06-03-1990 )
( Køber )
(   Robert Holm Bech, 3700 Rønne )
( Købesum 275.000,00 DKK )
 
( Anm    Fejlført 2758 27-12-2012 (18-01-2013) )
 
 
 
Panterettigheder
10 Ejerpantebrev påtegn 160.000.000,00  DKK
Vestjysk Bank A/S
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 6028 13-08-1992 )
( Anm    Afvist 5910 12-08-1991 )
( Anm    Afvist 3192 02-05-1990 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
10 Ejerpantebrev 2761A 27-12-2012
Pantesum    33.000.000,00  DKK
Udsteder
  Fiskeriselskabet 2BIS ApS
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, 6700, Esbjerg
Fast rente 6% p.a.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
10 Ejerpantebrev påtegn 1697 31-08-2017
Pantesum    71.000.000,00  DKK
Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S
    Strandbygade 2, Finanscenter Jylland Syd, Esbjerg 6700
 
10 Ejerpantebrev påtegn 3140 12-11-2018
Pantesum    91.000.000,00  DKK
 
10 Ejerpantebrev påtegn 3503 27-12-2018
Pantesum    115.000.000,00  DKK
 
10 Ejerpantebrev påtegn 218 01-02-2019
Pantesum    160.000.000,00  DKK
 
 
( Anm    Afvist 3192 02-05-1990 )
 
( Anm    Afvist 5910 12-08-1991 )
 
( Anm    Afvist 6028 13-08-1992 )
 
(1 Pantebrev 13727 18-12-1985 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    143.000,00  DKK )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( (Debitor: Børge Andersen, Skagen) )
( Fast rente 11% p.a. )
( renten er foreløbig )
( 1. Prt. )
 
(1 Pantebrev udslet 4762 22-08-1996 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 6902 12-06-1986 )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, 9990, Skagen )
( (Udsteder: Børge Andersen, Skagen) )
( Fast rente 15% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 2223 27-03-1990 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Robert Holm Bech )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Store Torv 16-18, 3700, Rønne )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, Skagen 9990 )
( (Udsteder: Børge Andersen, Skagen) )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 7580 05-10-1990 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 1320 23-02-1993 )
 
 
(3 Ejerpantebrev 2643 05-04-1989 )
( Pantesum    100.000,00  DKK )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, 9990, Skagen )
( (Udsteder: Børge Andersen, Skagen) )
( Fast rente 15% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2 )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 2224 27-03-1990 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Robert Holm Bech )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Store Torv 16-18, 3700, Rønne )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordjyske Bank A/S )
(     Sct. Laurentii Vej 39, Skagen 9990 )
( (Udsteder: Børge Andersen, Skagen) )
 
(3 Ejerpantebrev påtegn 7579 05-10-1990 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(3 Ejerpantebrev udslet 1319 23-02-1993 )
 
 
(4 Pantebrev 4608 20-06-1990 )
( Pantesum    109.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Robert Holm Bech )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2 )
( Anm. ang. hæftelse 3: Anm ang hf 3 )
 
(4 Annull af anmærkning (p) 9027A 22-11-1990 )
( (Anm. ang. hæftelse 2: Anm ang hf 2) )
( (Anm. ang. hæftelse 3: Anm ang hf 3) )
 
(4 Pantebrev udslet 5055 14-11-2000 )
 
 
(5 Ejerpantebrev 1699 11-04-2007 )
( Pantesum    700.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   BT Langeland ApS )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark )
(     Skovballevej 25, 5700, Svendborg )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(5 Ejerpantebrev udslet 1165 31-03-2008 )
 
 
(6 Pantebrev 5684 08-09-1995 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.406.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Svend Erik Pedersen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente pt. 7,66 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXQJ  KIRSTINE T. )
 
(6 Pantebrev påtegning 2667 14-07-2004 )
( Indgår tillige i pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(6 Pantebrev påtegning 2877 27-07-2004 )
( Udgår af pantet )
( OXQJ  KIRSTINE T. )
 
(6 Pantebrev påtegning 4754 11-10-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Rente pt. 7,66 % p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(6 Pantebrev påtegning 780 31-03-2009 )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Udgår af pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(6 Pantebrev udslet 1296 22-05-2009 )
 
 
(7 Pantebrev 5279 22-10-1999 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.095.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Fiskeriselskabet Thingholt ApS )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OXQJ  KIRSTINE T. )
 
(7 Pantebrev påtegning 2668 14-07-2004 )
( Indgår tillige i pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(7 Pantebrev påtegning 2878 27-07-2004 )
( Udgår af pantet )
( OXQJ  KIRSTINE T. )
 
(7 Pantebrev påtegning 4755 11-10-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(7 Pantebrev påtegning 781 31-03-2009 )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6 )
( Udgår af pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(7 Pantebrev udslet 1903 17-09-2012 )
 
 
(8 Pantebrev 2665 14-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.087.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Fiskeriselskabet Thingholt ApS )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,71% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWEP  SUSANITA )
 
(8 Pantebrev påtegning 4756 11-10-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(8 Pantebrev påtegning 782 31-03-2009 )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7 )
( Udgår af pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(8 Pantebrev påtegning 1905 17-09-2012 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Lonny Hedvig Hovgaard Schmidt )
(   René Hovgaard Schmidt )
(   Dan Hovgaard Schmidt )
( Udtrådt som Debitor )
(   Fiskeriselskabet Thingholt ApS )
 
 
(9 Pantebrev 2666 14-07-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    2.230.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Fiskeriselskabet Thingholt ApS )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 2,40% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( OWEP  SUSANITA )
 
(9 Pantebrev påtegning 4758 11-10-2006 )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
 
(9 Pantebrev påtegning 783 31-03-2009 )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 8 )
( Udgår af pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(9 Pantebrev udslet 1904 17-09-2012 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

XP 5183

Navn:

ASLAN

UDagbog