HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZJQ   ROCKALL

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZJQ DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 369 04-03-2021 16-03-2021
 
IMO-nummer 9182320 Kontrolnummer D 5100
 
Fiskeskib 08-12-2020
Navn ROCKALL 369 04-03-2021 16-03-2021
 
Hjemsted SKAGEN 369 04-03-2021 16-03-2021
 
 
BT 1614         NT 501         08-03-2021
(BT 1614         NT 501         05-03-2021 )
 
Længde 61,30 m        Bredde 12,50 m        Dybde 8,18 m         Længde overalt 67,90 m          08-03-2021
(Længde - m        Bredde - m         Dybde - m          05-03-2021 )
 
 
Byggenr Ukendt, År 1998 Ved Simek AS
    Flekkefjord, Norge Norge
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 16-03-2021
Distrikt Skagen
Havnekendingsnummer S 364
 
Indført fra Norge
som HERØYFJORD af Fosnavåg
med udenlandsk register i Norge
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Astrid Fiskeri A/S
Kuttervej 17, 9990 Skagen
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Skøde 370 04-03-2021 16-03-2021
af dato 09-02-2021
med overtagelse den 02. marts 2021.
Køber
  Astrid Fiskeri A/S, 9990 Skagen
 
 
 
Panterettigheder
1 Pantebrev 3.624.610,63  DKK
Statskassen v/Udbetaling Danmark
  
2 Pantebrev 5.250.000,00  DKK
Statskassen v/Udbetaling Danmark
  
3 Pantebrev 1.127.500,09  DKK
Statskassen v/Udbetaling Danmark
  
4 Pantebrev 935.332,49  DKK
Statskassen v/Udbetaling Danmark
  
5 Pantebrev 985.201,80  DKK
Statskassen v/Udbetaling Danmark
  
6 Ejerpantebrev 310.000.000,00  DKK
Danske Bank A/S, Finanscenter Sydjylland
  
Panthæftelser DbNr Anmeldt
1 Pantebrev 1055 03-06-2021
Pantesum    3.624.610,63  DKK
Debitor
  Astrid Fiskeri A/S
Kreditor
  Statskassen v/Udbetaling Danmark
    Kongens Vænge 8, 3400, Hillerød
Fast rente 4,55% p.a.
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
2 Pantebrev 1056 03-06-2021
Pantesum    5.250.000,00  DKK
Debitor
  Astrid Fiskeri A/S
Kreditor
  Statskassen v/Udbetaling Danmark
    Kongens Vænge 8, 3400, Hillerød
Variabel rente
Rentevilkår: Se skibsmappen
2. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1
 
 
3 Pantebrev 1057 03-06-2021
Pantesum    1.127.500,09  DKK
Debitor
  Astrid Fiskeri A/S
Kreditor
  Statskassen v/Udbetaling Danmark
    Kongens Vænge 8, 3400, Hillerød
Variabel rente
Rentevilkår: Se skibsmappen
3. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2
 
 
4 Pantebrev 1058 03-06-2021
Pantesum    935.332,49  DKK
Debitor
  Astrid Fiskeri A/S
Kreditor
  Statskassen v/Udbetaling Danmark
    Kongens Vænge 8, 3400, Hillerød
Fast rente 4,84% p.a.
4. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3
 
 
5 Pantebrev 1059 03-06-2021
Pantesum    985.201,80  DKK
Debitor
  Astrid Fiskeri A/S
Kreditor
  Statskassen v/Udbetaling Danmark
    Kongens Vænge 8, 3400, Hillerød
Fast rente 4,68% p.a.
5. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4
 
 
6 Ejerpantebrev 620 29-03-2021
Pantesum    310.000.000,00  DKK
Udsteder
  Astrid Fiskeri A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Danske Bank A/S, Finanscenter Sydjylland
    Strandbygade 2, 6700, Esbjerg
Variabel rente
Rentevilkår: Se skibsmappen
6. Prt. , Oprykning om muligt efter
Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 4, 5
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OZJQ

Navn:

ROCKALL

UDagbog