HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OWBC   LINE CHARLOTTE

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Solgt til: Midvåg Fiskeri AB, Gunnersviken 33, SE-472 32 Skärhamn, Sverige
 
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 1883 29-09-17 23-10-17
Solgt til: Midvåg Fiskeri AB, Gunnersviken 33, SE-472 32 Skärhamn, Sverige
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 168 27-01-09 06-02-09 )
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret 2117 11-06-08 20-10-08 )
 
Kontrolnummer Z 295
 
Tidligere fiskeskib 25-09-17
(Fiskeskib 11-03-08 )
Navn LINE CHARLOTTE 168 27-01-09 06-02-09
 
Hjemsted KLINTHOLM 168 27-01-09 06-02-09
 
 
BT 50,7         NT 15,2         29-12-08
 
Længde 13,34 m        Bredde 6,00 m        Dybde 3,13 m         Dimensionstal 89,52        Længde overalt 14,92 m          29-12-08
 
 
Byggenr 118, År 2008 Ved Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S
    Hvide Sande Danmark
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 06-02-09 )
(Distrikt Næstved )
(Havnekendingsnummer ND 153 )
 
Indført som NYBYGNING
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
Hans Henrik Lund Theodorsen
Dortheavej 3, Klintholm Havn, 4791 Borre
 
  Erhvervelse ved adkomst 1
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
1 Bilbrev 28 07-01-09 06-02-09
af dato 06-02-09
 
1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 2118 11-06-08 20-10-08
af dato 09-10-08
Køber
  Hans Henrik Lund Theodorsen, 4791 Borre
 
 
 
Panterettigheder
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 3194 19-09-08 )
( Pantesum    8.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Hans Henrik Lund Theodorsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Variabel rente )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 1914 06-10-17 )
 
 
(2 Ejerpantebrev 3915 05-05-87 )
( Pantesum    1.600.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Hans Henrik Lund Theodorsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Klintholm Havneplads, 4791, Borre )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Tillige pant i )
( 5QRT  LINDES )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 6191 13-07-87 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 8082 13-10-89 )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 4278 30-07-96 )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Indgår tillige i pantet )
( OU 4805  ORION )
( Udgår af pantet )
( 5QRT  LINDES )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 5457 16-11-01 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 1774 16-05-08 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Bank A/S )
(     Bredgade 4, 6960, Hvide Sande )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Klintholm Havneplads, Borre 4791 )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 178 29-01-09 )
( Respekterer fremover ialt hf 1 )
( Udgår af pantet )
( OU 4805  ORION )
 
(2 Ejerpantebrev påtegn 354 14-02-12 )
( Pantesum    2.600.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder )
( Oprykning om muligt efter )
 
(2 Ejerpantebrev udslet 1915 06-10-17 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 487 02-03-12 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Hanstholm Puljeaftale. Bestemmelser om opsigelse m.v.: Se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Hans Henrik Lund Theodorsen )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren ApS )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1445 09-06-16 )
 
 
(2 Rådighedsindskrænkning 1446 09-06-16 )
( Puljeaftale )
( Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen. )
( Forpligtiget )
(   Hans Henrik Lund Theodorsen )
( Påtaleberettiget )
(   Puljefiskeren )
(     Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm )
( Anm. ang. hæftelse 1 )
( Anm. ang. hæftelse 2 )
 
(2 Rådighedsindskrænkning 2000 20-10-17 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OWBC

Navn:

LINE CHARLOTTE

UDagbog