HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYQQ   CHRISTINA

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Udslettet som forlist 11. april 2004
 
 
 
Forlis 546 02-02-07 11-05-07
Udslettet som forlist 11. april 2004
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 1781 06-03-75 15-07-75 )
 
Kontrolnummer H 681
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 01-02-07
(Motorskib - Fiskeskib 19-09-75 )
Navn CHRISTINA 3483 11-04-83 22-04-83
 
Hjemsted THYBORØN 5901 17-09-75 19-09-75
 
( Anm    Fejlført 508 01-02-07 (11-05-07) )
 
 
BT 227        BRT 178,05         NT 68         22-05-05
(BT 227        BRT 178,05         NT 68         22-08-02 )
(BT 227        BRT 178,05         NT 68         06-01-95 )
(BT 0        BRT 178,05         NT 0         NRT 87,00         19-09-75 )
 
Længde 28,03 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,45 m         Dimensionstal 225,36        Længde overalt 31,30 m          22-05-05
(Længde 28,03 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,45 m         Længde overalt 31,30 m          22-08-02 )
(Længde 28,03 m        Bredde 7,20 m        Dybde 3,45 m         Længde overalt 31,30 m          06-01-95 )
(Længde 29,20 m        Bredde 7,22 m        Dybde 3,22 m         Længde overalt 31,30 m          19-09-75 )
 
 
Byggenr S1, År 1975 Ved Agger Skibs- og Baadebyggeri
    Agger Danmark
Byggenr -, År 1975 Ved Martin Jansens Schiffswerft und Maschinenfabrik, Rederei
    Leer, Vesttyskland Tyskland
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 19-09-75 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 529 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Partrederi med 3 partredere
Partreder Part i skib: 60 / 240
Erik Pedersen Kloster
Grønnevej 3, 7673 Harboøre
 
  Erhvervelse ved adkomst 7
 
Partreder Part i skib: 225 / 600
Flemming Ebey Kristensen
Anholtvej 15 A, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 1, 4, 2
 
Partreder Part i skib: 75 / 200
Jane Damgaard Gierlevsen
Drejøvej 39, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 3, 4, 5
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   6009 02-12-98 07-12-98
  Flemming Ebey Kristensen
  Anholtvej 15 A, 7680 Thyborøn
( Bestyrende reder (Managing owner)   3484 11-04-83 22-04-83 )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Drejøvej 39, 7680 Thyborøn )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
7 Skøde 6091 14-12-06 09-01-07
af dato 20-11-06
Sælger
  Tonni Broe Knudsen, 8260 Viby J Part i skib: 60 / 240
Køber
  Erik Pedersen Kloster, 7673 Harboøre Part i skib: 60 / 240
Købesum 3.933.848,95 DKK
 
(6 Skøde 6008 02-12-98 07-12-98 )
( af dato 27-11-98 )
( Sælger )
(   Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 200 )
( Sælger )
(   Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 200 )
( Køber )
(   Tonni Broe Knudsen, 8260 Viby J Part i skib: 50 / 200 )
( Købesum 3.336.860,36 DKK )
 
5 Skøde 6269 14-06-84 18-06-84
af dato 31-05-84
Jane Damgaard Gierlevsens anpart er særeje
Køber
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 20 / 100
 
4 Skøde 3482 11-04-83 22-04-83
af dato 13-03-83
Jane Damgaard Gierlevsens anpart er særeje
Køber
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 42 / 240
Køber
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 98 / 240
 
3 Skøde 2945 29-03-82 30-03-82
af dato 20-03-82
Køber
  Jane Damgaard Gierlevsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 3 / 24
 
2 Skøde 8562 30-12-77 24-01-78
af dato 12-11-77
Køber
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 1 / 24
 
1 Bilbrev 5901 17-09-75 19-09-75
af dato 08-09-75
Samt Beilbreif af den 14/2-1975 Samt anmeldelse af den 11/2, 13/2, 15/2 og 3/3-1
Køber
  Flemming Ebey Kristensen, 7680 Thyborøn Part i skib: 5 / 100
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Fejlført 9237 30-12-1992 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Fejlført 9237 30-12-1992 )
 
(6 Pantebrev 6658 09-07-1981 )
( Pantesum    121.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( (Debitor: Freddy André Mikkelsen, Sæby) )
( (Debitor: Vagn Richard Mikkelsen, Grenå) )
( Fast rente 11,5% p.a. )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 5 )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
( Anm. ang. hæftelse 7: Anm ang hf 7 )
 
(6 Pantebrev udslet 9011 28-11-1991 )
 
 
(7 Pantebrev 6657 09-07-1981 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    931.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 136.000,00 til KDF )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( (Debitor: Freddy André Mikkelsen, Sæby) )
( (Debitor: Vagn Richard Mikkelsen, Grenå) )
( Fast rente 18,5% p.a. )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 5 )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6: Anm ang hf 6 )
 
(7 Pantebrev påtegning 9703 20-10-1981 )
( (Respekterer DKK 136.000,00 til KDF) )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 5, 6 )
 
(7 Pantebrev udslet 7457 16-10-1992 )
 
 
(8 Ejerpantebrev 2947 29-03-1982 )
( Part i skib 3 / 24 )
( Pantesum    150.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Søndergade 3, 7620, Lemvig )
( Fast rente 24% p.a. )
( 8. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 5, 6, 7 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 7756 31-08-1982 )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 3485 11-04-1983 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 6271 16-04-1984 )
( Part i skib 50 / 100 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 8303 07-08-1984 )
( Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( Respekterer fremover ialt hf 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 2979 20-03-1985 )
( Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( (Resp: 500.000 DKK til KDF) )
( (Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond) )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 9001 28-08-1985 )
( (Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond) )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 )
( hf 11: DKK 6.000.000,00 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 8242 18-10-1989 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 4091 04-06-1991 )
( Resp: 500.000 DKK til KDF )
( Resp: 500.000 DKK til KDF )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 1061 31-01-1994 )
( (Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond) )
( (Resp: 500.000 DKK til KDF) )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 11, 16, 27 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
( Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 563 23-01-1995 )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 11, 16, 28 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
( Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18 )
( Anm. ang. hæftelse 27: Anm ang hf 27 )
 
(8 Annull af anmærkning (p) 1703 13-03-1995 )
( (Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12) )
( (Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12) )
( (Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18) )
( (Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18) )
( (Anm. ang. hæftelse 27: Anm ang hf 27) )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 3392 21-08-2002 )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 11, 16, 28, 37 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 5371 10-12-2003 )
( Respekterer fremover yderligere hf 40 )
 
(8 Ejerpantebrev påtegn 752 03-03-2004 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Søndergade 3, Lemvig 7620 )
 
(8 Ejerpantebrev udslet 6096 14-12-2006 )
 
 
(9 Pantebrev 7754 31-08-1982 )
( Pantesum    320.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( (Debitor: Freddy André Mikkelsen, Sæby) )
( (Debitor: Vagn Richard Mikkelsen, Grenå) )
( Fast rente 13% p.a. )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 5, 6, 7 )
( Anm. ang. hæftelse 5: Anm ang hf 5 )
( Anm. ang. hæftelse 6: Anm ang hf 6 )
( Anm. ang. hæftelse 7: Anm ang hf 7 )
 
(9 Pantebrev udslet 6857 13-10-1993 )
 
 
(10 Pantebrev 8302 07-08-1984 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    207.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( Debitor )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 15% p.a. )
( Foreløbig ansat rente )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9 )
 
(10 Pantebrev udslet 1918 19-05-2005 )
 
 
(11 Ejerpantebrev 2977 20-03-1985 )
( Pantesum    5.000.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond )
( Udsteder )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Flemming Ebey Kristensen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 15% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9, 10 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 9000 28-08-1985 )
( Pantesum    6.000.000,00  DKK )
( (Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond) )
( (Resp: 500.000 DKK til KDF) )
( Fast rente )
( (Oprykning om muligt efter) )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9, 10 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 7154 11-08-1988 )
( Pantesum    7.000.000,00  DKK )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 6412 11-08-1989 )
( Pantesum    8.000.000,00  DKK )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 8243 18-10-1989 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 8875 19-11-1990 )
( Pantesum    12.000.000,00  DKK )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 1215 07-02-1991 )
( Respekterer fremover yderligere hf 16, 17 )
( Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 4092 04-06-1991 )
( Resp: 500.000 DKK til KDF )
( Resp: 500.000 DKK til KDF )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 9, 10, 12, 16, 18 )
( (Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8) )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 1079A 31-01-1994 )
( (Respekterer DKK 500.000,00 til Danmarks Skibskreditfond) )
( (Resp: 500.000 DKK til KDF) )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16, 27 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
( Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 562 23-01-1995 )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16, 28 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
( Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18 )
( Anm. ang. hæftelse 27: Anm ang hf 27 )
 
(11 Annull af anmærkning (p) 1702 13-03-1995 )
( (Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12) )
( (Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12) )
( (Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18) )
( (Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18) )
( (Anm. ang. hæftelse 27: Anm ang hf 27) )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 2883 15-07-2002 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Tonni Broe Knudsen )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 3292 14-08-2002 )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16, 28, 37 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 5151 28-11-2003 )
( Respekterer fremover yderligere hf 40 )
 
(11 Ejerpantebrev påtegn 582 20-02-2004 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, Thyborøn 7680 )
 
(11 Ejerpantebrev udslet 6097 14-12-2006 )
 
 
(12 Pantebrev 8241 18-10-1989 )
( Pantesum    1.863.000,00  DKK )
( Respekterer DKK 207.000,00 til KDF )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 5, 6, 7, 9 )
 
(12 Pantebrev udslet 1698 13-03-1995 )
 
 
(16 Pantebrev 1213 07-02-1991 )
( Pantesum    2.188.000,00  DKK )
( Respekterer pantebrev DKK 207.000,00 til KDF )
( Respekterer pantebrev DKK 102.000,00 til KDF )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 6, 7, 9 )
( Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8 )
( Anm. ang. hæftelse 10: Anm ang hf 10 )
( Anm. ang. hæftelse 11: Anm ang hf 11 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
 
(16 Annull af anmærkning (p) 4093 04-06-1991 )
( (Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8) )
( (Anm. ang. hæftelse 11: Anm ang hf 11) )
 
(16 Pantebrev udslet 1474 25-04-2006 )
 
 
(17 Pantebrev 1214 07-02-1991 )
( Pantesum    1.551.000,00  DKK )
( Respekterer pantebrev DKK 207.000,00 til KDF )
( Respekterer pantebrev DKK 102.000,00 til KDF )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 8. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 6, 7, 9, 16 )
( Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8 )
( Anm. ang. hæftelse 10: Anm ang hf 10 )
( Anm. ang. hæftelse 11: Anm ang hf 11 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
 
(17 Pantebrev udslet 4095 04-06-1991 )
 
 
(18 Pantebrev 4094 04-06-1991 )
( Pantesum    1.463.000,00  DKK )
( Resp: 500.000 DKK til KDF )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( 8. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 9, 10, 12, 16 )
 
(18 Pantebrev udslet 1699 13-03-1995 )
 
 
(19 Udlæg 5758 06-08-1991 )
( Pantesum    105.981,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(19 Udlægud 9242 30-12-1992 )
 
 
(20 Udlæg 8028 24-10-1991 )
( Pantesum    153.175,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(20 Udlægud 9241 30-12-1992 )
 
 
(21 Udlæg 952 04-02-1992 )
( Pantesum    301.922,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(21 Udlægud 9240 30-12-1992 )
 
 
(22 Udlæg 3440 07-05-1992 )
( Pantesum    15.151,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(22 Udlægud 4054 27-05-1992 )
 
 
(23 Udlæg 5654 30-07-1992 )
( Pantesum    306.151,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(23 Udlægud 9239 30-12-1992 )
 
 
(24 Udlæg 7493 19-10-1992 )
( Pantesum    278.268,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
( (P/R v/bestyrende reder: Jane Damgaard Gierlevsen, Thyborøn) )
 
(24 Udlægud 9238 30-12-1992 )
 
 
(25 Udlæg 530 25-01-1993 )
( Pantesum    77.998,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(25 Udlægud 1154 15-02-1993 )
 
 
(26 Udlæg 2657 21-04-1993 )
( Pantesum    86.354,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(26 Udlægud 3602 27-05-1993 )
 
 
(27 Pantebrev 1060 31-01-1994 )
( Pantesum    8.142.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 3% halvårligt )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16 )
( Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8 )
( Anm. ang. hæftelse 11: Anm ang hf 11 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
( Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18 )
 
(27 Pantebrev udslet 1700 13-03-1995 )
 
 
(28 Pantebrev 561 23-01-1995 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    7.526.002,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente: p.t. 8,91 p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16 )
( Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8 )
( Anm. ang. hæftelse 11: Anm ang hf 11 )
( Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12 )
( Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18 )
( Anm. ang. hæftelse 27: Anm ang hf 27 )
 
(28 Annull af anmærkning (p) 1701 13-03-1995 )
( (Anm. ang. hæftelse 8: Anm ang hf 8) )
( (Anm. ang. hæftelse 11: Anm ang hf 11) )
( (Anm. ang. hæftelse 12: Anm ang hf 12) )
( (Anm. ang. hæftelse 18: Anm ang hf 18) )
( (Anm. ang. hæftelse 27: Anm ang hf 27) )
 
(28 Pantebrev påtegning 2156 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Pant i fiskerirettigheder. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
 
(29 Udlæg 5162 14-10-1998 )
( Pantesum    462.843,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(29 Udlægud 144 08-01-1999 )
 
 
(30 Udlæg 1184 19-03-1999 )
( Pantesum    677.229,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(30 Udlægud 3599 04-08-1999 )
 
 
(31 Udlæg 4838 01-10-1999 )
( Pantesum    405.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(31 Udlægud 858 23-02-2000 )
 
 
(32 Udlæg 1722 12-04-2000 )
( Pantesum    711.631,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(32 Udlægud 2473 25-05-2000 )
 
 
(33 Udlæg 4364 28-09-2000 )
( Pantesum    202.746,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(33 Udlægud 5796 29-12-2000 )
 
 
(34 Udlæg 1654 19-04-2001 )
( Pantesum    369.445,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(34 Udlægud 5250 01-11-2001 )
 
 
(35 Udlæg 3059 22-06-2001 )
( Pantesum    220.066,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(35 Udlægud 5168 26-10-2001 )
 
 
(36 Udlæg 4395 11-09-2001 )
( Pantesum    176.144,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(36 Udlægud 5249 01-11-2001 )
 
 
(37 Pantebrev 3291 14-08-2002 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    1.459.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 5,650% p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16, 28 )
 
(37 Pantebrev påtegning 2157 01-05-2007 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Udtrådt som Debitor )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Pant i fiskerirettigheder. )
 
 
(38 Udlæg 1537A 08-04-2003 )
( Pantesum    220.555,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(38 Udlægud 3612 28-08-2003 )
 
 
(39 Udlæg 4118 26-09-2003 )
( Pantesum    158.941,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(39 Udlægud 4860 07-11-2003 )
 
 
(40 Pantebrev 5150 28-11-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    4.041.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Flemming Ebey Kristensen )
(   Jane Damgaard Gierlevsen )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( p.t. 4,59% p.a. )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 10, 16, 28, 37 )
( Anm. ang. hæftelse 8 )
 
(40 Annull af anmærkning (p) 5372 10-12-2003 )
( (Anm. ang. hæftelse 8) )
 
(40 Pantebrev påtegning 2158 01-05-2007 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Indtrådt som Debitor )
(   Erik Pedersen Kloster )
( Udtrådt som Debitor )
(   Tonni Broe Knudsen )
( Pant i fiskerirettigheder. )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OYQQ

Navn:

CHRISTINA

UDagbog