HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OZEL   MONSUN

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OZEL DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2352 27-09-2010 14-04-2011
 
IMO-nummer 8522406 Kontrolnummer D 3022
 
Fiskeskib 27-09-2010
(Lastskib 11-12-2007 )
(Fiskeskib 02-09-1986 )
Navn MONSUN 1423 12-03-2018 14-03-2018
(Tidligere THEMIS 2352 27-09-2010 14-04-2011 )
 
Hjemsted THYBORØN 1423 12-03-2018 14-03-2018
(Tidligere SKAGEN 2352 27-09-2010 14-04-2011 )
 
 
BT 735         NT 276         28-09-2010
 
Længde 44,13 m        Bredde 9,65 m        Dybde 7,23 m         Længde overalt 48,55 m          28-09-2010
 
 
Byggenr 106, År 1986 Ved Marstal Stålskibsværft og Maskinfabrik A/S
    Marstal Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 14-03-2018
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 106
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 21-02-2018 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 300 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 14-04-2011 )
(Distrikt Skagen )
(Havnekendingsnummer S 144 )
 
Tidligere optaget som OWUG METTE HOLM af Esbjerg
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
Havnegade 26, 2., 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 3
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   26-06-2015 )
(   Themis Fiskeri A/S )
(   Vestkajen 8, 9990 Skagen )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
3 Bill of Sale 1424 12-03-2018 14-03-2018
af dato 23-02-2018
med overtagelse 05-03-2018
Sælger
  AR Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 10 / 100
Sælger
  EA Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 10 / 100
Sælger
  SH Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 10 / 100
Sælger
  Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 70 / 100
Køber
  CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S, 7680 Thyborøn
Anm. ang. rettighed 1
Anm. ang. hf. 1
 
(2 Skøde 1764 25-06-2015 26-06-2015 )
( af dato 23-06-2015 )
( med overtagelse 01-04-2015 )
( Sælger )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen Part i skib: 30 / 100 )
( Køber )
(   AR Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 10 / 100 )
( Køber )
(   EA Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 10 / 100 )
( Køber )
(   SH Fiskeri ApS, 7680 Thyborøn Part i skib: 10 / 100 )
( Anm. ang. hf. 1 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
 
(1 Bill of Sale 900 11-04-2011 14-04-2011 )
( af dato 05-04-2011 )
( Køber )
(   Themis Fiskeri A/S, 9990 Skagen )
 
 
 
Panterettigheder
2 Ejerpantebrev påtegn 90.000.000,00  DKK
Vestjysk Bank A/S
  
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Ejerpantebrev 1425 12-03-2018
Pantesum    75.000.000,00  DKK
Udsteder
  CHRISTER OG LENNART FISKERI A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Vestjysk Bank A/S
    Bredgade 2, 7680, Thyborøn
Variabel rente
Særlige rentevilkår ved tvangsauktion, se skibsmappen
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
2 Ejerpantebrev påtegn 726 03-04-2019
Pantesum    85.000.000,00  DKK
 
2 Ejerpantebrev påtegn 937 06-05-2020
Pantesum    90.000.000,00  DKK
 
 
(1 Skadesløsbrev 1188 12-05-2011 )
( Pantesum    39.900.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Themis Fiskeri A/S )
( Kreditor )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Ökerö, Sverige )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 4 02-01-2012 )
( Pantesum    44.900.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 5 02-01-2012 )
( Pantesum    50.100.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 269 01-02-2012 )
( Pantesum    83.000.000,00  DKK )
( 1. prioritet )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 1872 13-09-2012 )
( Pantesum    87.000.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 690 11-03-2013 )
( Pantesum    112.550.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 3882 12-12-2013 )
( Pantesum    123.550.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2429 18-06-2014 )
( Pantesum    132.550.000,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 731 06-03-2015 )
( Pantesum    137.153.365,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 156 27-01-2016 )
( Pantesum    251.153.365,00  DKK )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 670 22-03-2016 )
( Pantesum    313.153.365,00  DKK )
( Anm. ang. : Forhøjelsen registreres alene med virkning for de Themis Fiskeri A/S tilhørende 70/100 af skibet )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 2160 29-08-2016 )
( Indtrådt som Debitor )
(   EA Fiskeri ApS )
(   SH Fiskeri ApS )
(   AR Fiskeri ApS )
( (Anm. ang. : Forhøjelsen registreres alene med virkning for de Themis Fiskeri A/S tilhørende 70/100 af skibet) )
 
(1 Skadesløsbrev påtegn 1356 02-03-2018 )
( Udtrådt som Debitor )
(   AR Fiskeri ApS )
(   SH Fiskeri ApS )
(   EA Fiskeri ApS )
( (1. prioritet) )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 1189 12-05-2011 )
( Pantsætningsforbud )
( Debitor forpligter til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Ad hf 1. )
( Forpligtiget )
(   Themis Fiskeri A/S )
( Påtaleberettiget )
(   Swedbank AB (publ) )
(     Box 1036, 475 22 Ökerö, Sverige )
 
(1 Rådighedsindskr påtegn 6 02-01-2012 )
( Pantsætningsforbud )
( Ad hf 1. Debitor forpligter til ikke - uden forudgående skriftligt samtykke fra kreditorerne - at belaste skibet med yderligere panterettigheder eller andre rettigheder, der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. Dette gælder dog ikke panterettigheder eller andre rettigheder til fordel for Swedbank AB (publ), der for at opnå beskyttelse mod tredjemand skal registreres i Skibsregistret. )
 
(1 Rådighedsindskr påtegn 2163 29-08-2016 )
( Indtrådt som Forpligtiget )
(   SH Fiskeri ApS )
(   EA Fiskeri ApS )
(   AR Fiskeri ApS )
 
(1 Rådighedsindskrænkning 1361B 02-03-2018 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OZEL

Navn:

MONSUN

UDagbog