HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OWSV   GRETHE HVIID

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Ophugning 693 28-03-2019 01-04-2019
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 2584 29-04-1974 09-08-1974 )
 
IMO-nummer 7510614 Kontrolnummer H 644
 
Motorskib - Fiskeskib 11-04-1975
Navn GRETHE HVIID 178 21-01-2011 23-02-2011
(Tidligere LYKKE SEERUP 1011 02-03-2007 02-03-2007 )
(Tidligere MARIA HAMETNER 2083 30-04-1998 06-05-1998 )
(Tidligere THEODOR KIRK 6712 25-11-1974 11-04-1975 )
 
Hjemsted THYBORØN 2084 30-04-1998 06-05-1998
(Tidligere ESBJERG 2151 24-03-1975 11-04-1975 )
 
 
BT 371         NT 122         22-05-2005
(BT 371         NT 122         20-09-2002 )
(BT 371         NT 122         08-04-2002 )
(BT 371         NT 122         30-03-1998 )
(BT 341         NT 119         08-10-1990 )
 
Længde 34,95 m        Bredde 7,20 m        Dybde 6,00 m         Dimensionstal 277,05        Længde overalt 38,48 m          22-05-2005
(Længde 34,95 m        Bredde 7,20 m        Dybde 6,00 m         Længde overalt 38,48 m          20-09-2002 )
(Længde 34,95 m        Bredde 7,20 m        Dybde 6,00 m         Længde overalt 38,48 m          08-04-2002 )
(Længde 34,95 m        Bredde 7,20 m        Dybde 6,00 m         Længde overalt 38,48 m          30-03-1998 )
(Længde 34,95 m        Bredde 7,20 m        Dybde 6,00 m         Længde overalt 38,48 m          08-10-1990 )
 
 
Byggenr 15, År 1975 Ved Sakskøbing Maskinfabrik & Skibsværft ApS
    Sakskøbing Danmark
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 23-02-2011
Distrikt Holstebro
Havnekendingsnummer L 227
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 06-05-1998 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 229 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 11-04-1975 )
(Distrikt Esbjerg )
(Havnekendingsnummer E 551 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Person
Ejer Part i skib: 100 / 100
John-Anker Hametner Larsen
Vibevej 6, 7680 Thyborøn
 
  Erhvervelse ved adkomst 7
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
( Bestyrende reder (Managing owner)   2085 30-04-1998 06-05-1998 )
(   Henning Hametner Larsen )
(   Morsøvej 19, 7680 Thyborøn )
( Bestyrende reder (Managing owner)   11441 30-12-1987 11-01-1988 )
(   Kaj Kirk )
(   Bentzensvej 10, Bryndum, 6715 Esbjerg N )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
7 Skøde 6140 18-12-2006 25-01-2007
af dato 13-12-2006
Sælger
  Fiskeriselskabet 2BIS ApS, 6700 Esbjerg
Køber
  John-Anker Hametner Larsen, 7680 Thyborøn
Købesum 8.300.000,00 DKK
 
(6 Skøde 4091 12-09-2006 04-10-2006 )
( Efter stedfunden tvangsauktion videresolgt via Fiskeribanken )
( Afhænder )
(   John-Anker Hametner Larsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 100 )
( Afhænder )
(   Henning Hametner Larsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 75 / 100 )
( Køber )
(   Fiskeriselskabet 2BIS ApS, 6700 Esbjerg )
(   via Fiskeribanken )
 
(5 Meddelelse fra dommer 4556 08-11-2005 21-12-2005 )
( Retten i Lemvig, tvangsauktion afholdt 2. november 2005. )
 
(5 Skøde 2082 30-04-1998 06-05-1998 )
( af dato 17-04-1998 )
( Sælger )
(   Kaj Kirk, 6715 Esbjerg N Part i skib: 5 / 12 )
( Sælger )
(   Finn Myrup, 6710 Esbjerg V Part i skib: 1 / 6 )
( Sælger )
(   Kent Sand Kirk, 6710 Esbjerg V Part i skib: 5 / 12 )
( Køber )
(   John-Anker Hametner Larsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 25 / 100 )
( Køber )
(   Henning Hametner Larsen, 7680 Thyborøn Part i skib: 75 / 100 )
( Købesum 15.100.000,00 DKK )
 
(4 Skøde 5033 28-07-1993 18-08-1993 )
( af dato 22-12-1992 )
( Sælger )
(   K. & K. Kirk A/S, 6710 Esbjerg V Part i skib: 10 / 12 )
( Køber )
(   Kaj Kirk, 6715 Esbjerg N Part i skib: 5 / 12 )
( Køber )
(   Kent Sand Kirk, 6710 Esbjerg V Part i skib: 5 / 12 )
( Købesum 6.417.180,00 DKK )
 
(3 Endeligt (efter betinget) Skøde 6075 07-07-1988 11-07-1988 )
( af dato 05-07-1988 )
 
(3 Betinget Skøde 11440 30-12-1987 11-01-1988 )
( af dato 23-12-1987 )
( Køber )
(   Finn Myrup, 6710 Esbjerg V Part i skib: 1 / 6 )
( Købesum 1.330.840,00 DKK )
 
(2 Skøde 8076 02-08-1985 06-08-1985 )
( Skøde udateret )
( Køber )
(   K. & K. Kirk A/S, 6710 Esbjerg V Part i skib: 5 / 6 )
( Købesum 6.600.000,00 DKK )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
(1 Ejerpantebrev 6508 14-11-1974 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, 6701, Esbjerg )
( Variabel rente )
( 1. Prt. )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 6565 20-10-1975 )
( Respekterer DKK 870.000,00 til Danmarks Skibskreditfond, 7,5% p.a. )
( Respekterer DKK 867.000,00 til KDF, 9% p.a. )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 7989 15-12-1975 )
( (Respekterer DKK 870.000,00 til Danmarks Skibskreditfond, 7,5% p.a.) )
( (Respekterer DKK 867.000,00 til KDF, 9% p.a.) )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 10238 09-11-1981 )
( Respekterer fremover yderligere hf 4 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1764 23-02-1982 )
( Respekterer fremover yderligere hf 5 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5189 16-05-1984 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 3410 11-04-1985 )
( Respekterer fremover yderligere hf 7 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 6098 09-07-1988 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Finn Myrup )
( Respekterer fremover yderligere hf 8, 9 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 1215 07-02-1989 )
( Respekterer fremover yderligere hf 10 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 5836 20-07-1989 )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )
 
(1 Ejerpantebrev påtegn 8948 28-12-1993 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Kaj Kirk )
(   Kent Sand Kirk )
( Udtrådt som Udsteder )
(   K. & K. Kirk A/S )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 8964A 28-12-1993 )
 
 
(3 Pantebrev 7889 10-12-1975 )
( Pantesum    1.021.000,00  DKK )
( Debitor )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2 )
 
(3 Pantebrev udslet 3886 27-05-1991 )
 
 
(4 Pantebrev 10237 09-11-1981 )
( Pantesum    64.000,00  DKK )
( Debitor )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 11,5% p.a. )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3 )
 
(4 Pantebrev udslet 3995 26-05-1992 )
 
 
(5 Pantebrev 1763 23-02-1982 )
( Pantesum    282.000,00  DKK )
( Debitor )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 13% p.a. )
( Oprykning efter )
( Respekterer fremover ialt hf 2, 3, 4 )
( Anm. ang. hæftelse 4: Anm ang hf 4 )
 
(5 Pantebrev påtegning 5947 02-07-1982 )
( Pantesum    212.000,00  DKK )
( Vilkårene iøvrigt er ændret )
( Fast rente )
( (Oprykning efter) )
 
(5 Pantebrev udslet 3994 26-05-1992 )
 
 
(6 Pantebrev 5188 16-05-1984 )
( Pantesum    1.489.000,00  DKK )
( Debitor )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 12,5% p.a. )
( 4. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5 )
 
(6 Pantebrev udslet 9833 09-11-1994 )
 
 
(7 Pantebrev 3409 11-04-1985 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    817.000,00  DKK )
( Debitor )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 14,5% p.a. )
( Foreløbig ansat rente )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6 )
 
(7 Pantebrev udslet 1658 26-03-1996 )
 
 
(8 Pantebrev 6096 07-07-1988 )
( Pantesum    548.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Finn Myrup )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 9 )
 
(8 Pantebrev udslet 2461 20-05-1998 )
 
 
(9 Pantebrev 6097 07-07-1988 )
( Pantesum    839.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Finn Myrup )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 6. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7 )
 
(9 Pantebrev udslet 2550 26-05-1998 )
 
 
(10 Pantebrev 1214 07-02-1989 )
( Pantesum    736.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Finn Myrup )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( 8. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 )
 
(10 Pantebrev udslet 2462 20-05-1998 )
 
 
(11 Pantebrev 5835 20-07-1989 )
( Pantesum    394.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Finn Myrup )
(   K. & K. Kirk A/S )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% p.a. )
( 9. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )
 
(11 Pantebrev udslet 2463 20-05-1998 )
 
 
(12 Ejerpantebrev 8947 28-12-1993 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Afløser hf. 1 )
( Udsteder )
(   Finn Myrup )
(   Kent Sand Kirk )
(   Kaj Kirk )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, 6701, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
 
(12 Ejerpantebrev udslet 9054 14-10-1994 )
 
 
(13 Pantebrev 9055 14-10-1994 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    4.500.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Finn Myrup )
(   Kaj Kirk )
(   Kent Sand Kirk )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( P.T. ansat rente 9,52% p.a. )
( 7. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 8, 9, 10, 11 )
 
(13 Pantebrev udslet 2551 26-05-1998 )
 
 
(14 Ejerpantebrev 9056 14-10-1994 )
( Pantesum    2.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Finn Myrup )
(   Kent Sand Kirk )
(   Kaj Kirk )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Sydbank A/S )
(     Kongensgade 62-64, 6701, Esbjerg )
( Variabel rente )
( 8. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 )
 
(14 Ejerpantebrev udslet 2996 19-06-1998 )
 
 
(15 Ejerpantebrev 2997 19-06-1998 )
( Pantesum    13.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Variabel rente )
( 1. Prt. )
 
(15 Ejerpantebrev påtegn 5350 09-12-2003 )
( Respekterer fremover ialt hf 20 )
 
(15 Ejerpantebrev udslet 3766B 25-08-2006 )
 
 
(16 Udlæg 755 04-03-2002 )
( Pantesum    220.460,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(16 Udlægud 2375 12-06-2002 )
 
 
(17 Udlæg 3856 20-09-2002 )
( Pantesum    351.288,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(17 Udlægud 374 24-01-2003 )
 
 
(18 Udlæg 1509 07-04-2003 )
( Pantesum    528.958,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(18 Udlægud 5380 10-12-2003 )
 
 
(19 Udlæg 4116 26-09-2003 )
( Pantesum    98.966,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(19 Udlægud 4891 10-11-2003 )
 
 
(20 Pantebrev 5049 20-11-2003 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    10.320.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Rente p.t. 4,77 % p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 15 )
( Anm. ang. hæftelse 18 )
 
(20 Pantebrev påtegning 5351 09-12-2003 )
( (Anm. ang. hæftelse 15) )
( (Anm. ang. hæftelse 18) )
 
(20 Pantebrev udslet 3755 25-08-2006 )
 
 
(21 Udlæg 1382 21-04-2004 )
( Pantesum    394.235,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(21 Udlægud 3766C 25-08-2006 )
 
 
(22 Udlæg 2348A 25-06-2004 )
( Pantesum    111.517,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(22 Udlægud 3766D 25-08-2006 )
 
 
(23 Udlæg 3962 30-09-2004 )
( Pantesum    135.564,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(23 Udlægud 3766E 25-08-2006 )
 
 
(24 Udlæg 5285 22-12-2004 )
( Pantesum    53.358,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(24 Udlægud 3766F 25-08-2006 )
 
 
(25 Udlæg 674 28-02-2005 )
( Pantesum    207.214,00  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   ToldSkat Vestjylland )
(     Region Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500, Holstebro )
 
(25 Udlægud 3766G 25-08-2006 )
 
 
(26 Udlæg 2324 09-06-2005 )
( Part i skib 75 / 100 )
( Pantesum    41.116,22  DKK )
( Debitor )
(   Henning Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   AES )
(     Kongens Vænge 8, 3400, Hillerød )
 
(26 Udlægud 3766H 25-08-2006 )
 
 
(27 Ejerpantebrev 6141 18-12-2006 )
( Pantesum    9.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg )
( Fast rente 5,2% p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(27 Ejerpantebrev påtegn 2452 11-10-2011 )
( Indgår tillige i pantet )
( OYWE  LYKKE HAMETNER )
 
(27 Ejerpantebrev påtegn 2632 07-12-2012 )
 
(27 Ejerpantebrev påtegn 57 10-01-2019 )
 
 
(28 Ejerpantebrev 19 04-01-2007 )
( Pantesum    1.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 10% p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 27 )
 
(28 Ejerpantebrev påtegn 2057 10-10-2012 )
( Indgår tillige i pantet )
( OWEP  SUSANITA )
 
(28 Ejerpantebrev påtegn 1726 22-06-2015 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   Tonsberg Byg ApS (tidl. Trondur Fiskeri ApS) )
(     f.s.v.a. 25/100 parter i OWEP alene, se skibsmappen )
 
(28 Ejerpantebrev påtegn 2094 18-08-2016 )
 
 
(29 Udlæg 3253 24-09-2008 )
( Pantesum    545.774,00  DKK )
( Debitor )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(29 Udlægud 1517 15-06-2009 )
 
 
(30 Udlæg 772 30-03-2009 )
( Pantesum    130.819,00  DKK )
( Debitor )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Kreditor )
(   Skattecenter Struer )
(     Fabriksvej 13, 7600, Struer )
 
(30 Udlægud 1518 15-06-2009 )
 
 
(31 Ejerpantebrev 5513A 03-10-1997 )
( Pantesum    4.500.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   L 47 CAMILLA A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Gammel Vardevej 15, 6700, Esbjerg )
( Variabel rente )
( Tillige pant i )
( OYDD  CAMILLA II )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 2276 06-06-2002 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 5306 23-12-2004 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, 1090, København K )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S )
(     Gammel Vardevej 15, Esbjerg 6700 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 2452 16-05-2007 )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 679 22-02-2008 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 2265 23-06-2008 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 2695A 28-07-2008 )
( Indgår tillige i pantet )
( OXCC  MAJA HAMETNER )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 3337 30-09-2008 )
( Udgår af pantet )
( OYDD  CAMILLA II )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 471 01-03-2012 )
( Pantesum    11.500.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 202 31-01-2013 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 3058 21-08-2014 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, 6950, Ringkøbing )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank A/S - Loan Management (4754) )
(     Holmens Kanal 2-12, København K 1090 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 788 12-03-2015 )
( Pantesum    15.000.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 312 12-02-2016 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Udtrådt som Udsteder )
(   L 47 CAMILLA A/S )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 320A 12-02-2016 )
( Pantesum    55.000.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 393 26-02-2016 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Ringkjøbing Landbobank A/S )
(     Torvet 1, Ringkøbing 6950 )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 2090 18-08-2016 )
( Pantesum    115.000.000,00  DKK )
( Variabel rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 27 )
( Anm. ang. rettighed 1 )
( Anm. ang. : Panterettens prioritetsstilling er ikke angivet )
( Indgår tillige i pantet )
( OWLM  GRETHE HVIID )
( OZNL  HAMETNER SENIOR )
( OYWE  LYKKE HAMETNER )
( OYZK  SILJE HAMETNER )
( OUOS  SOPHIA HAMETNER )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 976 18-05-2017 )
( Udgår af pantet )
( OXCC  MAJA HAMETNER )
( OYZK  SILJE HAMETNER )
 
(31 Ejerpantebrev påtegn 2279 10-07-2018 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
(1 Rådighedsindskrænkning 692A 09-02-2007 )
( Forkøbsret )
( Forkøbsret ad adkomst nr. 7 )
( Forpligtiget )
(   John-Anker Hametner Larsen )
( Påtaleberettiget )
(   TripleNine Fish Protein A.m.b.A. )
(     Fiskerihavnsgade 35, 6700, Esbjerg )
 
(1 Rådighedsindskr udslet 446 04-03-2019 )
 
 

Kendingsbogstaver:

OWSV

Navn:

GRETHE HVIID

UDagbog