HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OUXK   PERNILLE

 
 
Matrikel
SKIBET ER UDSLETTET DbNr Anmeldt Registreret
Sold to Engenes Fiskeriselskab, c/o Roaldnes A/S, N-6050 Valderøy, Norway
 
 
Ovrg t ikke-dansk ejer 3043 02-12-09 02-12-09
Sold to Engenes Fiskeriselskab, c/o Roaldnes A/S, N-6050 Valderøy, Norway
Flagstat: Norge.
Salgssum: 1250000 Danske kroner
(Begæring om optagelse af skib i Dansk Skibsregister 3117 29-12-67 16-01-68 )
 
Kontrolnummer H 902
 
Motorskib - Tidligere fiskeskib 10-04-08
(Motorskib - Fiskeskib 16-01-68 )
Navn PERNILLE 386 03-02-04 03-02-04
(Tidligere JETTE TOFT 4950 24-05-83 13-07-83 )
 
Hjemsted THYBORØN 4553 19-09-07 01-11-07
(Tidligere ODDESUND 386 03-02-04 03-02-04 )
(Tidligere THYBORØN 4951 24-05-83 13-07-83 )
 
( Anm    Afvist 299 27-01-04 (29-01-04) )
 
 
BT 301         NT 90         22-05-05
(BT 301         NT 90         20-12-00 )
(BT 301         NT 90         08-10-97 )
(BT 234         NT 73         01-11-94 )
(BT 0        BRT 149,47         NT 0         NRT 72,62         25-05-72 )
 
Længde 36,91 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,69 m         Dimensionstal 261,69        Længde overalt 39,65 m          22-05-05
(Længde 36,91 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,69 m         Længde overalt 39,65 m          20-12-00 )
(Længde 36,91 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,69 m         Længde overalt 39,65 m          08-10-97 )
(Længde 31,15 m        Bredde 6,60 m        Dybde 5,69 m         Længde overalt 39,65 m          01-11-94 )
(Længde 31,19 m        Bredde 6,62 m        Dybde 3,04 m          25-05-72 )
 
 
Byggenr -, År 1967 Ved VEB Rosslauer Schiffswerft
    Rosslau/Elbe, Østtyskland Tyskland
 
 
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 03-02-04 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 812 )
(Optaget i særregister over fiskerfartøjer 13-07-83 )
(Distrikt Holstebro )
(Havnekendingsnummer L 632 )
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Anpartsselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Fornæs ApS
Skelgårdsvej 10, 9340 Asaa
 
  Erhvervelse ved adkomst 18
 
Repræsentant: DbNr Anmeldt Registreret
Bestyrende reder (Managing owner)   01-11-07
  Leif Knak
  Borgervænget 1, 7673 Harboøre
( Bestyrende reder (Managing owner)   13-01-05 )
(   John Møller Nielsen )
(   Plantagevej 4, Oddesund, 7790 Thyholm )
( Bestyrende reder (Managing owner)   06-07-98 )
(   Ole Bro Toft )
(   Rosenvænget 14, 7673 Harboøre )
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
18 Skøde 3042 02-12-09 02-12-09
af dato 27-11-09
Sælger
  Andi Knak, 7673 Harboøre Part i skib: 50 / 100
Sælger
  Leif Knak, 7673 Harboøre Part i skib: 50 / 100
Køber
  Fornæs ApS, 9340 Asaa
 
(17 Annullation af anmærkning (e) 1161 11-05-09 31-07-09 )
( af dato 06-05-09 )
( (Anm. ang. hf. 31) )
( (Anm. ang. hf. 32) )
 
(17 Skøde 1915 28-05-08 14-07-08 )
( (Anm. ang. hf. 33) )
 
(17 Skøde 5581A 26-11-07 06-12-07 )
( (Anm. ang. hf. 22) )
( (Anm. ang. hf. 29) )
 
(17 Skøde 4552 19-09-07 01-11-07 )
( af dato 17-09-07 )
( Sælger )
(   Ole Bro Toft, 7673 Harboøre Part i skib: 40 / 100 )
( Sælger )
(   John Møller Nielsen, 7790 Thyholm Part i skib: 60 / 100 )
( Køber )
(   Andi Knak, 7673 Harboøre Part i skib: 50 / 100 )
( Køber )
(   Leif Knak, 7673 Harboøre Part i skib: 50 / 100 )
( Købesum 1.600.000,00 DKK )
( Anm. ang. hf. 22 )
( Anm. ang. hf. 29 )
( Anm. ang. hf. 31 )
( Anm. ang. hf. 32 )
( Anm. ang. hf. 33 )
 
(16 Skøde 2212 26-05-03 11-06-03 )
( af dato 28-04-03 )
( Sælger )
(   Ole Bro Toft, 7673 Harboøre Part i skib: 20 / 100 )
( Køber )
(   John Møller Nielsen, 7790 Thyholm Part i skib: 20 / 100 )
 
(15 Skøde 3350 06-07-98 10-07-98 )
( af dato 01-07-98 )
( Sælger )
(   Ole Bro Toft, 7673 Harboøre Part i skib: 15 / 100 )
( Køber )
(   John Møller Nielsen, 7790 Thyholm Part i skib: 15 / 100 )
( Købesum 1.818.384,67 DKK )
 
(14 Skøde 446 20-01-92 30-01-92 )
( af dato 02-01-92 )
( Sælger )
(   Ole Bro Toft, 7673 Harboøre Part i skib: 25 / 100 )
( Køber )
(   John Møller Nielsen, 7790 Thyholm Part i skib: 25 / 100 )
 
(13 Auktionsskøde 4949 24-05-83 13-07-86 )
( af dato 05-05-83 )
( Køber )
(   Ole Bro Toft, 7673 Harboøre )
 
( Anm    Afvist 4182 16-12-08 (09-01-09) )
 
 
 
Panterettigheder
 
Generel anmærkning vedrørende sølovens § 47 Pant i fiskerirettigheder
 
 
Anmeldte dagbogsnumre DbNr Anmeldt Registreret
( Anm    Afvist 6419B 28-08-1992 )
( Anm    Slettet på anmelders begæring 61 06-01-1993 )
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
( Anm    Afvist 6419B 28-08-1992 )
 
( Anm    Slettet på anmelders begæring 61 06-01-1993 )
 
(22 Ejerpantebrev 4955 24-05-1983 )
( Pantesum    1.200.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Ole Bro Toft )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 15% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 13 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 7457 04-08-1983 )
( Respekterer fremover yderligere hf 21 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 6295 15-06-1984 )
( Respekterer yderligere DKK 470.000,00 til KDF )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 7509 12-07-1984 )
( Respekterer fremover yderligere hf 23 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 310 11-01-1985 )
( Respekterer fremover yderligere hf 24 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 474 19-01-1987 )
( Respekterer fremover yderligere hf 25 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 11265 21-12-1987 )
( Respekterer fremover yderligere hf 26 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 10400 21-11-1988 )
( Respekterer fremover yderligere hf 27 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 8370 23-10-1989 )
( Respekterer fremover yderligere hf 28 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 449 20-01-1992 )
( Indtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, 7680, Thyborøn )
( Udtrådt som Modtager af retslige meddelelser )
(   Vestjysk Bank A/S )
(     Bredgade 2, Thyborøn 7680 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 6418 28-08-1992 )
( Indtrådt som Udsteder )
(   John Møller Nielsen )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 4390 09-10-2003 )
( Pantesum    3.700.000,00  DKK )
( Fast rente 15% p.a. )
( 1. Prt. )
( Respekterer fremover ialt hf **, ** )
( ** Respekterer : )
( ** Respekterer : )
( Anm. ang. hæftelse 29 )
( Anm. ang. hæftelse 30 )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 4334 28-10-2004 )
( Respekterer fremover ialt hf 31, 32 )
( (Anm. ang. hæftelse 29) )
( (Anm. ang. hæftelse 30) )
 
(22 Ejerpantebrev påtegn 4193 15-09-2006 )
( Fast rente 15% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 31, 32, 33 )
 
(22 Ejerpantebrev udslet 5375 12-11-2007 )
 
 
(23 Pantebrev 6294 15-06-1984 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    470.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 13% p.a. )
( Foreløbig ansat rente )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 13, 21 )
 
(23 Pantebrev udslet 5222 19-10-1999 )
 
 
(25 Pantebrev 473 19-01-1987 )
( Pantesum    171.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 13, 21, 23, 24 )
 
(25 Pantebrev udslet 2798 16-05-1997 )
 
 
(26 Pantebrev 11264 21-12-1987 )
( Pantesum    487.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% p.a. )
( 6. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 13, 21, 23, 24, 25 )
 
(26 Pantebrev udslet 1693 16-04-2003 )
 
 
(27 Pantebrev 10401 21-11-1987 )
( Pantesum    394.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 5% halvårligt )
( 6. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 21, 23, 24, 25, 26 )
 
(27 Pantebrev udslet 5223 19-10-1999 )
 
 
(28 Pantebrev 8371 23-10-1989 )
( Pantesum    3.312.000,00  DKK )
( Debitor )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Fast rente 4,5% halvårligt )
( 5. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 23, 25, 26, 27 )
 
(28 Pantebrev udslet 5224 19-10-1999 )
 
 
(29 Ejerpantebrev 448 20-01-1992 )
( Part i skib 25 / 100 )
( Pantesum    650.000,00  DKK )
( Resp. kr. 470.000,00 til KDF. Rente 10% )
( Udsteder )
(   John Møller Nielsen )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Havnegade 32, 7680, Thyborøn )
( Fast rente 20% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 25, 26, 27, 28 )
( Anm. ang. hæftelse 22: Anm ang hf 22 )
( Anm. ang. hæftelse 23: Anm ang hf 23 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 441 21-01-1993 )
( (Resp. kr. 470.000,00 til KDF. Rente 10%) )
( Respekterer fremover ialt hf 22, 23, 25, 26, 27, 28 )
( (Anm. ang. hæftelse 22: Anm ang hf 22) )
( (Anm. ang. hæftelse 23: Anm ang hf 23) )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 7662 08-12-1995 )
( Pantesum    1.675.000,00  DKK )
( Fast rente )
 
(29 Pantebrev påtegning 4335 28-10-2004 )
( Respekterer fremover ialt hf 31, 32, 22 )
 
(29 Ejerpantebrev påtegn 4194 15-09-2006 )
( Fast rente )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 22, 31, 32, 33 )
 
(29 Ejerpantebrev udslet 5376 12-11-2007 )
 
 
(30 Pantebrev 3352 06-07-1998 )
( Part i skib 40 / 100 )
( Pantesum    1.375.966,33  DKK )
( Debitor )
(   John Møller Nielsen )
( Kreditor )
(   Ole Bro Toft )
(     Rosenvænget 14, 7673, Harboøre )
( Fast rente 6% p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 22, 23, 26, 27, 28, 29 )
 
(30 Pantebrev udslet 4331 28-10-2004 )
 
 
(31 Pantebrev 4332 28-10-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.600.000,00  DKK )
( Debitor )
(   John Møller Nielsen )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten p.t. 4,39 % p.a. )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - Særlige afdragsvilkår, se skibsmappen. )
 
(31 Pantebrev påtegning 4842 13-10-2006 )
( Foreløbig rente 4,39% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettighed. )
 
(31 Pantebrev påtegning 4177 15-12-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Andi Knak )
(   Leif Knak )
( Udtrådt som Debitor )
(   John Møller Nielsen )
(   Ole Bro Toft )
( Indgår tillige i pantet )
( OYFW  MILSØ II )
 
(31 Pantebrev påtegning 664 17-03-2009 )
 
 
(32 Pantebrev 4333 28-10-2004 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    3.600.000,00  DKK )
( Debitor )
(   John Møller Nielsen )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Renten p.t. 2,51 % p.a. )
( 2. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( - Særlige afdragsvilkår, se skibsmappen )
( Respekterer fremover ialt hf 31 )
 
(32 Pantebrev påtegning 4843 13-10-2006 )
( Foreløbig rente 2,51% p.a. )
( Tillige pant i fiskerirettigheder. )
( Respekterer fremover ialt hf 31 )
 
(32 Pantebrev påtegning 4178 15-12-2008 )
( Indtrådt som Debitor )
(   Andi Knak )
(   Leif Knak )
( Udtrådt som Debitor )
(   John Møller Nielsen )
(   Ole Bro Toft )
( Indgår tillige i pantet )
( OYFW  MILSØ II )
 
(32 Pantebrev påtegning 665 17-03-2009 )
 
 
(33 Pantebrev 4195 15-09-2006 )
( Kontantlån med særlige indfrielsesvilkår )
( Pantesum    495.000,00  DKK )
( Debitor )
(   John Møller Nielsen )
(   Ole Bro Toft )
( Kreditor )
(   Kongeriget Danmarks Fiskeribank )
(     Landgreven 4, 1301, København K )
( Foreløbig rente 3,3% p.a. )
( 3. Prt. , Oprykning om muligt efter )
( Respekterer fremover ialt hf 31, 32 )
 
(33 Pantebrev udslet 358 25-01-2008 )
 
 
(34 Ejerpantebrev 5377 12-11-2007 )
( Pantesum    9.800.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Leif Knak )
(   Andi Knak )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Nordea Bank Danmark A/S )
(     Vestergade 16, 7620, Lemvig )
( Variabel rente p.a. )
( Oprykning om muligt efter )
( Anm. ang. hæftelse 31 )
( Anm. ang. hæftelse 32 )
( Anm. ang. hæftelse 33 )
 
(34 Ejerpantebrev påtegn 1882 26-05-2008 )
 
 
 

Kendingsbogstaver:

OUXK

Navn:

PERNILLE

UDagbog