HOME Skib Ejer Skibsliste Dagbog Registreringer Hjælp

Disclaimer: Dette er ikke en officiel udskrift fra registret.
OBS! For oplysninger der vedrører flådepant kontakt Skibsregistret på tlf. 72 19 60 23.

   
Søg
 
Tekniske oplysninger
 
Ejer
 
Registreringer
 
Dagbog
 
   
Vis udskrift
  
Fuldstændig udskrift

OYJW   LINGBANK

 
 
Matrikel
Skibet er optaget i Dansk Skibsregister med kendingsbogstaver OYJW DbNr Anmeldt Registreret
 
 
Overført til Skibsregistret af skib i Dansk Skibsregister 2049 26-09-2019 27-09-2019
(Begæring om optagelse af skib i Skibsbygningsregistret 988 10-05-2019 13-05-2019 )
 
Kontrolnummer D 4993
 
Fiskeskib 10-05-2019
Navn LINGBANK 2049 26-09-2019 27-09-2019
 
Hjemsted HANSTHOLM 2049 26-09-2019 27-09-2019
 
 
BT 1306         NT 392         27-09-2019
 
Længde 44,95 m        Bredde 13,20 m        Dybde 7,90 m         Længde overalt 49,95 m          27-09-2019
 
 
Byggenr 442, År 2019 Ved Karstensens Skibsværft A/S
    Skagen Danmark
Byggenr B-44, År 2019 Ved Nauta Shiprepair Yard S.A.
    Gdansk Polen
 
 
Optaget i særregister over fiskerfartøjer 27-09-2019
Distrikt Hanstholm
Havnekendingsnummer HM 379
 
 
 
Ejerrettigheder
Nuværende ejer: Aktieselskab
Ejer Part i skib: 100 / 100
Lingbank A/S
Nordre Strandvej 22, 7730 Hanstholm
 
  Erhvervelse ved adkomst 2
 
 
Adkomster: DbNr Anmeldt Registreret
 
2 Bilbrev 2050 26-09-2019 27-09-2019
af dato 11-09-2019
med overdragelse 26-09-2019
Overdrager
  Karstensens Skibsværft A/S, 9990 Skagen
Køber
  Lingbank A/S, 7730 Hanstholm
 
(1 Begæring om optagelse i skibsbygningsregistret 989 10-05-2019 13-05-2019 )
( af dato 26-04-2019 )
( Ejer )
(   Karstensens Skibsværft A/S, 9990 Skagen )
 
 
 
Panterettigheder
2 Ejerpantebrev 400.000.000,00  DKK
Sparekassen Thy
  
 
Der er tillige brugsrettighed
 
Panthæftelser DbNr Anmeldt
2 Ejerpantebrev 2058 27-09-2019
Pantesum    400.000.000,00  DKK
Udsteder
  Lingbank A/S
Modtager af retslige meddelelser
  Sparekassen Thy
    Bytorvet 32, 7730, Hanstholm
Variabel rente
Særlige rentevilkår ved tvangsauktion se Skibsmappen
1. Prt. , Oprykning om muligt efter
 
 
(1 Ejerpantebrev 990 10-05-2019 )
( Pantesum    50.000.000,00  DKK )
( Udsteder )
(   Karstensens Skibsværft A/S )
( Modtager af retslige meddelelser )
(   Danske Bank )
(     Prinsensgade 11, 9000, Aalborg )
( Variabel rente halvårligt )
( 1. Prt. , Oprykning om muligt efter )
 
(1 Ejerpantebrev udslet 2051 26-09-2019 )
 
 
 
 
Brugsrettigheder
DbNr Anmeldt
1 Rådighedsindskrænkning 2154 09-10-2019
Puljeaftale
Puljeaftale ifølge hvilken fartøjet er tilmeldt Puljefiskeren. Bestemmelser om opsigelse m.v. se skibsmappen.
Forpligtiget
  Lingbank A/S
Påtaleberettiget
  Puljefiskeren
    Fibigersgade 2, 7730, Hanstholm
Anm. ang. hæftelse 2
 
 

Kendingsbogstaver:

OYJW

Navn:

LINGBANK

UDagbog